لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

قائم مقام تجارتی به چه معناست؟

2018-01-07
محسن شیخ ها
قائم مقام تجارتی به چه معناست؟

قائم مقام تجارتی به چه معناست؟ گاهی ممکن است که شخص تاجر به علت مشغله های کاری زیادی که دارد نتواند به تمامی امور و کارهای تجاری خود رسیدگی نماید و برای آنکه کارهای تجاری او معطل نماند، شخص مطمئن و امینی را برای کلیه امور تجاری خود به عنوان قائم مقام خود انتصاب کند که این شخص در کلیه کارها و امور تجاری شخص تاجر، جانشین او محسوب می شود و باید در حدود اختیاراتی که دارد و با رعایت صلاح و صرفه تاجر عمل نماید که به چنین شخصی قائم مقام تجارتی می گویند.    قائم مقام تجارتی چه کسی است؟ قائم مقام تجارتی شخصی است که رئیس تجارتخانه (تاجر) او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرارمی دهد. امضاء قائم مقام برای رئیس تجارتخانه الزام آور است. (ماده 395 قانون تجارت) در خصوص قائم مقامی توجه داشته باشید که: 1) سمت قائم مقامی ممکن است کتبا داده شود یا عملا، یعنی بنابر شواهد و قرائن، شخصی قائم مقام تجارتی قلمداد گردد. 2) محدو...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰