لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

قرارداد مالی وکیل و موکل و دلایل عدم لزوم ارائه آن به مراجع قضایی

2018-04-12
محسن شیخ ها
قرارداد مالی وکیل و موکل و دلایل عدم لزوم ارائه آن به مراجع قضایی

قرارداد مالی وکیل و موکل       متاسفانه در برخی موارد مشاهده شده که برخی مراجع قضایی از وکلای محترم دادگستری "قرارداد مالی حق الوکاله مستقل" مطالبه نموده و بدون ضمیمه نمودن آن حاضر به پذیرش و ثبت وکالتنامه وکیل نمی گردند. در پاسخ چنین مطالبه ای باید بیان نمود که:   1- ماده 1 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا، در صورتی که قرارداد مالی بین طرفین تنظیم نشده باشد، تعرفه را ملاک قرار داده است. بنابراین قانونگذار فرض عدم تعیین یا توافق بر سر حق الوکاله را پیش بینی نموده است.   2- ماده 2 همان آیین نامه، الزامی بودن درج مبلغ حق الوکاله را تنها در فرضی پیش بینی نموده که مازاد بر تعرفه باشد، فلذا تنظیم قرارداد حق الوکاله و ارائه آن تنها در فرضی متصور است که حق الوکاله مازاد بر تعرفه باشد و وقتی وکیل مدعی اخذ وکالت با حق الوکاله مندرج در تعرفه است، الزام او به ارائه قرارداد مالی خالی از وجه است.   3- بند ب ماده 8 آیین نامه مذکور، حق الوکاله دعاوی کیفر...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰