ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

تامین خواسته و اطلاعات مفید و کاربردی آن 

2018-02-24
محسن شیخ ها
تامین خواسته و اطلاعات مفید و کاربردی آن 

تامین خواسته و اطلاعات مفید و کاربردی آن    تامین خواسته چیست؟ تامین در لغت به معنای ایمن داشتن و خواسته در لغت به معنای موضوع دعواست. پس منظور از تامین خواسته حفظ کردن خواسته دعواست. چنانچه طلبکار به دادگاه درخواست داده و دلایلی اقامه نماید که مدیون  برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. قرار تامین خواسته از تصمیمات دادگاه است، بنابراین وجود همه ی شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت، ذی نفعی، ذی سمتی و... برای درخواست تامین ضروری است.  خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده باشد، درخواست  تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است. نکته: صدور تامین خواسته مستلزم سپردن خسارت احتمالی است که در این صورت باید الزاما پول باشد و ...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰