ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

میزان دیه ماه های عادی و حرام در سال ۹۷

فروردین ۱۹, ۱۳۹۷
ادمین
میزان دیه ماه های عادی و حرام در سال ۹۷

میزان دیه در سال ۹۷   در هر سال دیه چگونه محاسبه می شود؟   طبق رویه موجود، در ابتدای هر سال مبالغ دیه در کلیه ماه های عادی و حرام همان سال، پس از بحث و بررسی در کارگروه تخصصی و جلب نظریات کارشناسان و با ملاحظه وضعیت موجود جامعه محاسبه و به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می گردد و در صورت موافقت، توسط ایشان اعلام و ابلاغ می شود و در طول سال برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی ملاک عمل خواهد بود.   [caption id="attachment_4086" align="alignnone" width="1280"] میزان دیه در سال 97[/caption] جزییات نرخ دیه مرد مسلمان سال ۱۳۹۷:   نکته: کلیه مبالغ به تومان است.   الف) میزان دیه در ماه های عادی سال ۹۷   ۱- دیه کامل:  ۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰   ۲- یک ده هزارم:  ۲۳/۱۰۰   ۳- یک هزارم:  ۲۳۱/۰۰۰   ۴- یک دهم درصد:  ۲۳۱/۰۰۰   ۵- دو دهم درصد:  ۴۶۲/۰۰۰   ۶- سه دهم درصد:  ۶۹۳/۰۰۰   ۷- چهار دهم درصد:  ۹۲۴/۰۰۰   ۸- پنج دهم درصد یا نیم درصد:  ۱/۱۵۵/۰۰۰   ۹- شش دهم درصد:  ۱/۳۸۶/۰۰۰...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰