لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

متصدی حمل و نقل

2018-01-04
محسن شیخ ها
متصدی حمل و نقل

متصدی حمل و نقل     تعریف متصدی حمل و نقل: قرارداد حمل و نقل، قراردادی است که به موجب آن شخصی به نام متصدی حمل و نقل در مقابل اجرت، حمل اشیاء را برعهده می گیرد. دراین تعریف توجه داشته باشید که: 1) حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات قانون تجارت نیست. 2) توجه داشته باشید که با توجه به ذکر عبارت اشیاء، فقط حمل و نقل اشیاء تابع مقررات قانون تجارت است. بنابراین حمل و نقل اشخاص (مسافر) تابع مقررات این بخش نیست.   اوصاف قرارداد حمل و نقل: 1) در عقد حمل و نقل مانند سایر عقود باید شرایط صحت معامله رعایت شود. 2) حمل و نقل عقدی است معوض چرا که بنابر ماده 377 قانون تجارت، متصدی حمل و نقل در ازاء اجرت به حمل و نقل می پردازد. 3) عقدی است عهدی. 4) عقدی است اذنی، چرا که بر مبنای آن شخصی به دیگری اذن و نیابت می دهد که کاری را برای او انجام دهد. 5) حمل و نقل بنابر ماده 2 قانون تجارت عملی تجاری است. 6) طرفین عقد حمل و نقل را متصدی حمل و نقل و ارسال کننده می...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰