لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

جرم رشا (رشوه دادن) و ارتشا (رشوه گرفتن)

2018-04-15
محسن شیخ ها
جرم رشا (رشوه دادن) و ارتشا (رشوه گرفتن)

بررسی جرم رشا و ارتشا      تعریف رشا یا رشوه دادن :   دادن وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها.   تعریف ارتشا یا رشوه گرفتن :   اخذ وجه، مال یا سند تسلیم  وجه یا مال از سوی ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها.   مجازات قانونی رشا و اشخاصی در حکم راشی هستند (ارتشا ساده)   هرکس عالما" و عامدا" برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری است، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات «علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰