لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

دریافت استاندارد ایران چگونه است؟ بررسی مدارک، شرایط و هزینه اخذ استاندارد ملی

2019-05-26
محسن شیخ ها
دریافت استاندارد ایران چگونه است؟ بررسی مدارک، شرایط و هزینه اخذ استاندارد ملی

دریافت استاندارد ایران   استاندارد ایران نشانی است که توسط سازمان ملی استاندارد ایران به شرکت های متقاضی تایید شده اعطاء می گردد. به صورت کلی هر شرکتی که مطابق با آیین نامه ها و دستور العمل های سازمان ملی استاندارد ایران تولیدات و خدمات خود را ارائه نماید می تواند از نشان استاندارد ایران بهره مند شود.   سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها نهاد متولی ممیزی و اعطاء و تمدید نشان استاندارد، به هر شرکتی که مطابق با آئین نامه ها و دستورالعمل های  این سازمان عمل نماید، پس از تقاضای شرکت ها و موسسات مختلف و بررسی محصولات آنها در صورتی که شرکت متقاضی همه اصول مورد نظر این سازمان را رعایت کرده باشد نشان استاندارد ملی خود را به این سازمان ها اعطاء می کند.   البته به این نکته توجه کنید که دریافت استاندارد ملی برای بعضی از شرکت ها الزامی است و بالعکس برای بعضی از شرکت ها الزامی نیست ولی توصیه می شود که دریافت شود.   دریافت استاندارد ملی تخصص ماست...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰