لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

وضعیت معاملات تاجر ورشکسته چگونه است؟

2017-12-28
محسن شیخ ها
وضعیت معاملات تاجر ورشکسته چگونه است؟

وضعیت معاملات تاجر ورشکسته چگونه است؟   معاملات تاجر ورشکسته هنگامی که تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می شوند تعیین تکلیف معاملاتی که انجام داده اند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که می تواند آثار و احکام گوناگونی در پی داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، ما در این نوشتار به تشریح احکام و آثار معاملات تاجر ورشکسته (اعم از حقیقی و حقوقی) در سه دوره مختلف پرداخته ایم.   معاملات تاجر ورشکسته در سه دوره مختلف قابل بررسی است: 1) معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف. 2) معاملات تاجر ورشکسته در فاصله بین توقف تا صدور حکم ورشکستگی. 3) معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی.   حکم معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف معاملات این دوره تابع قواعد عمومی معاملات است و در نتیجه اگر شرایط صحت عقد در این قراردادها موجود باشد صحیح می باشد. تنها استثنائی که در این زمینه وجود دارد آن است که معامله تاجر ورشکسته در این دوره در یک مورد باطل و در یک مورد ق...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰