لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

منحل شدن شرکت چگونه است و چه آثاری دارد؟

2017-10-12
محسن شیخ ها
منحل شدن شرکت چگونه است و چه آثاری دارد؟

منحل شدن شرکت   قانون تجارت در زمینه موردی که هریک از شرکا مجبور بشود سکوت میکنند. بنابراین محجوریت شریک موجب انحلال شرکت نخواهد بود و از تأکید قانون تجارت بر انحلال شرکت به سبب فوت چنین بر می‌آید که قانونگذار فوت شرکاء و یا سهامداران را از موارد انحلال شرکت نمی‌داند، چرا که موارد انحلال شرکت جنبه حصری دارد و شرکاء و سهامداران شرکت مجاز نیستند در اساسنامه یا شرکتنامه، فوت شریک یا سهامدار را از موارد انحلال شرکت قرار دهند.   آثار منحل شدن شرکت   بعد از منحل شدن شرکت، باید اموال شرکت میان شرکا تقسیم بشود. اما به خاطر این که شرکت قبل از انحلال معاملاتی با دیگران انجام داده و تعهداتی را نیز بر عهده گرفته است و طلب‌هایی دارد اول باید به کار تصفیه شرکت پرداخته شود، بعد از آن در صورتی که سرمایه‌ای باقی ماند، میان شرکا تقسیم بشود.   تصفیه شرکت   تصفیه شرکت سبب به نقد کردن دارایی، دریافت مطالبات شرکت، پرداخت دیون و انجام تعهدات می‌شود. البته بدیهی...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰