اعاده دادرسی به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

فروردین ۲, ۱۳۹۷
تحریریه مشهور
اعاده دادرسی به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

اعاده دادرسی به چه معناست و چه شرایطی دارد؟ اعاده دادرسی به چه معناست؟ اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود، با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند. مبنای اعاده دادرسی چیست؟ هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎ بینی شده است. انواع اعاده دادرسی کدام است؟ اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود: 1- برابر بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی ب...

اعتراض شخص ثالث به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

تحریریه مشهور
اعتراض شخص ثالث به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

اعتراض شخص ثالث به چه معناست و چه شرایطی دارد؟ اعتراض شخص ثالث به چه معناست؟ اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد شود و آن شخص یا نماینده او در هیچ دادرسی که منتهی به رای شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید، به چنین اعتراضی، اعتراض شخص ثالث گفته می شود. اعتراض شخص ثالث ، یک راه فوق العاده شکایت از آراست  و مختص شخص ثالث است. اعتراض شخص ثالث در مرحله بدوی و تجدید نظر پذیرفته می شود اما قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست زیرا رسیدگی ماهوی و موضوعی در شان دیوان عالی کشور نیست.  مهلت اعتراض شخص ثالث چقدر است؟ اعتراض شخص ثالث مقید به مهلت معینی نیست. اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و مهلتی ندارد و اعتراض شخص ثالث بعد از اجرای حکم مورد اعتراض، در صورتی قابل طرح است که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.  ان...

واخواهی به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
واخواهی به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

واخواهی به چه معناست و چه شرایطی دارد؟   واخواهی به چه معناست؟ واخواهی عبارت است از اعتراض یا شکایتی که محکوم علیه غایب، نسبت به حکم غیابی انجام می دهد. دادگاه صالح به رسیدگی نیز همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی است.   شرایط صدور حکم غیابی چیست؟ 1- خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند. 2- بطور کتبی نیز دفاع نکرده باشند. 3- اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. حکم دادگاه نسبت به خواهان همیشه حضوری است و فقط  نسبت به خوانده می تواند حکم غیابی صادر شود. اعتراض نسبت به حکم غیابی است که جزئا یا کلا علیه خوانده باشد، بنابراین در صورتی که حکم غیابی در قسمتی به سود خواهان و در قسمتی دیگر به سود خوانده صادر شود و نسبت به آن اعتراض شود، در خواست واخوانده مبنی بر فسخ آن بخش از حکم که به زیان او صادر شده است در مرحله ی  واخواهی در هیچ صورتی پذیرفته نمی شود. مهلت واخواهی از احکام غیابی چقدر است؟ در صورتی که حکم...

دعوای متقابل به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

اسفند ۲۷, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
دعوای متقابل به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

دعوای متقابل به چه معناست و چه شرایطی دارد؟   دعوای متقابل به چه معناست؟ دعوای متقابل دعوایی است که خوانده با وجود شرایطی می تواند در مقابل دعوای خواهان و بر علیه وی اقامه نماید. دعوای متقابل که یکی از اقسام دعاوی طاری محسوب می شود در مواقعی از سوی خوانده دعوای اصلی مطرح می شود که خوانده قصد دارد از میزان محکومیتی که وی را تهدید می نماید بکاهد یا در مرتبه بالاتر از محکومیت خود بطور کلی جلوگیری نماید و حتی بتواند نتیجه دعوا را به نفع خود نموده و خواهان دعوای اصلی را محکوم کند. دعوای متقابل چه شرایطی دارد؟ هر دعوایی شرایط و آثار مختص به خود را دارد که دعوای متقابل نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای طرح این دعوا باید شرایطی که در ذیل می آید رعایت شود. 1- دعوای متقابل به وسیله دادخواست اقامه و مطرح می شود. اما باید در نظر داشته باشید که دعاویی مانند تهاتر، فسخ، رد خواسته، صلح و امثال آن که خوانده برای دفاع از خود در مقابل دعوای اصلی مطرح می ...

تامین خواسته و اطلاعات مفید و کاربردی آن 

اسفند ۵, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
تامین خواسته و اطلاعات مفید و کاربردی آن 

تامین خواسته و اطلاعات مفید و کاربردی آن    تامین خواسته چیست؟ تامین در لغت به معنای ایمن داشتن و خواسته در لغت به معنای موضوع دعواست. پس منظور از تامین خواسته حفظ کردن خواسته دعواست. چنانچه طلبکار به دادگاه درخواست داده و دلایلی اقامه نماید که مدیون  برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. قرار تامین خواسته از تصمیمات دادگاه است، بنابراین وجود همه ی شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت، ذی نفعی، ذی سمتی و... برای درخواست تامین ضروری است.  خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده باشد، درخواست  تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است. نکته: صدور تامین خواسته مستلزم سپردن خسارت احتمالی است که در این صورت باید الزاما پول باشد و ...

وکیل چک برگشتی و وصول چک از طریق کیفری، حقوقی و اجرای ثبت

اسفند ۴, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
وکیل چک برگشتی و وصول چک از طریق کیفری، حقوقی و اجرای ثبت

وکیل چک برگشتی و وصول چک از طریق کیفری، حقوقی و اجرای ثبت         تعریف چک و انواع آن چک نوشته ای است که به موجب آن شخصی  به نام صادر کننده، مبالغ یا اعتباری را که نزد شخص دیگری به نام محال علیه (بانک) دارد، به طور کلی یا جزئی استرداد می نماید یا به شخص دیگری واگذار میکند. بنابر ماده یک قانون تجارت می توان چکها را به این اقسام تقسیم کرد:   1- چکهایی که صادر کننده آنها می تواند هر شخصی باشد: الف) چک عادی: چکی است که توسط شخصی که صاحب حساب جاری می باشد، بر عهده بانک صادر میگردد و دارنده آن هیچ تضمینی برای قابل پرداخت بودن چک و امکان دریافت مبلغ آن از بانک در اختیار ندارند، جز اعتبار صادرکننده و اطمینان به او. ب) چک  تایید شده: شبیه چک عادی است با این تفاوت که بانک محال علیه تادیه وجه چک را تایید می کند. بنابراین دارنده چنین چکی یک تضمین در اختیار دارد و آن اینکه چه در حساب صادرکننده چک وجه کافی موجود باشد و چه نباشد، بانک چک را پرداخت آن می...

مشاوره با وکیل طلاق خبره + دانستنی های مهم طلاق

بهمن ۲۷, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
مشاوره با وکیل طلاق خبره + دانستنی های مهم طلاق

مشاوره با وکیل طلاق خبره + دانستنی های مهم طلاق     وکیل طلاق خبره کیست و چه خصوصیاتی دارد؟ ، انواع طلاق کدام است و چه تفاوت هایی به هم دارند؟ ، چرا هنگامی که درخواست طلاق از سوی زن مطرح می شود داشتن وکیل طلاق با تجربه اهمیت زیادی دارد؟ ، عده زن به چه معناست؟ مدارک لازم جهت درخواست طلاق کدام است؟ برای مشاوره با وکیل طلاق خبره به کجا مراجعه نماییم؟ و سوالاتی از این دست را در ادامه پاسخ داده ایم.     [caption id="attachment_2555" align="alignnone" width="815"] وکیل طلاق[/caption]   وکیل طلاق خبره کیست؟! وکیل طلاق خبره شخصی است که دارای سال ها تجربه در زمینه دعاوی خانوادگی و انواع طلاق از جمله طلاق توافقی است و با تمام امور مربوطه از جمله مهریه، اجرت المثل، جهیزیه، حضانت فرزندان، انواع طلاق و فسخ نکاح و شرایط و آثار آن ها، عده زن، حق رجوع مرد و مسائلی از این دست آشنایی کافی دارد و همچنین با توجه به تجربه ای که دارد با رویه مرسوم دادگاه ها و ...

وکیل ملکی متخصص در امور ملکی

بهمن ۱۸, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
وکیل ملکی متخصص در امور ملکی

وکیل ملکی   وکیل ملکی مجرب کیست؟ وکیل پایه یک امور اراضی و املاک چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ همچنین وکیل ملک خبره در چه پرونده هایی تبحر و تجربه دارد؟ متداول ترین دعاوی ملکی کدام ها هستند؟ و سوالات و اطلاعاتی از این دست را در این مقاله شرح داده ایم.   دعاوی امور ملکی چگونه دعاویی هستند؟   [caption id="attachment_3337" align="alignnone" width="1280"] وکیل متخصص امور ملکی | وکیل ملکی در تهران | بهترین وکیل دعاوی ملکی | وکیل ملک | دعاوی ملکی | وکیل متخصص امور ملکی | وکیل ملک | بهترین وکیل دعاوی ملکی | وکیل ملکی در تهران | وکیل متخصص امور ملکی | بهترین وکیل دعاوی ملکی | وکیل ملکی در تهران [/caption] دعاوی ملکی از جمله دعاویی است که بسته به نوع و موضوع آن می تواند جنبه حقوقی، کیفری و یا تلفیقی از هر دو را داشته باشد.   موضوع دعاوی ملکی به نوعی به موضوع بین اموال غیر منقول  و انسان مربوط می شود که با توجه به نوع زمین و املاک و نوع کاربری آن ها...

علامت تجاری مشهور

آذر ۲۸, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
علامت تجاری مشهور

علامت تجاری مشهور علامت تجاری مشهور چیست؟ و چرا باید از علائم تجاری مشهور حمایت بیشتری بشود؟ کارشناسان موسسه حقوقی مشهور پاسخ میدهند:   علامت تجاری مشهور چیست؟ علامت تجاری مشهور علامتی است که از نگاه مقامات صلاحیتدار کشوری که حمایت از علامت در آن مورد نظر است، مشهور تلقی گردد. علامت تجاری مشهور همواره از حمایت قوی تری نسبت به سایر علائم برخوردار است. به عنوان مثال علامت تجاری مشهور ممکن است در کشوری که مورد ثبت یا استفاده قرار نگرفته ، مورد حمایت قرار گیرد. یا در حالیکه علامت تجاری ثبت شده در مقابل علائم مشابه تنها در فرضی مورد حمایت قرار میگیرد که علامت برای همان کالاها یا کالاهای مشابه مورد استفاده قرار گرفته باشد ، علائم تجاری مشهور تحت شرایطی می توانند در مقابل علائم معارض حتی در فرضی که علامت یاد شده برای کالاهای غیر مشابه نیز به کار رود ، مورد حمایت قرار گیرند. حمایتی قوی تر از علامت تجاری مشهور در مقایسه با سایر علائم تجاری در این ...

ثبت شرکت فوری در کوتاه ترین زمان ممکن و با نهایت دقت

تیر ۲۴, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
ثبت شرکت فوری در کوتاه ترین زمان ممکن و با نهایت دقت

[caption id="attachment_2298" align="alignnone" width="1280"] ثبت شرکت فوری[/caption]   ثبت شرکت فوری در کوتاه ترین زمان ممکن و با نهایت دقت      ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چرا ثبت شرکت فوری ؟ و اصلا چه نیازی وجود دارد که ثبت فوری شرکت را انتخاب کنیم؟!!   در دنیای پویا و مدرنی که امروزه در آن زندگی می کنیم ، نقش پر رنگ و تعیین کننده زمان بر هیچکس پوشیده نیست. در زندگی پر هیاهوی امروزی که همه دائما در تکاپو و جنب و جوش هستند، زمان نقشی بسیار تعیین کننده در معادلات، تجارت، اقتصاد و به طور کلی در زندگی مردم دارد و تجار و شرکت ها هم نه تنها از این قاعده مستثنی نیستند بلکه در مورد آنها ارزش زمان چه بسا بسیار بیشتر از بقیه مردم باشد.   به همین دلیل است که ما در موسسه حقوقی مشهور در موارد متعددی با درخواست ثبت شرکت فوری و ثبت تغییرات فوری شرکت از سوی موکلینمان مواجه هستیم و همواره پاسخ این درخواست ایشان را با نهایت دقت و سرعت داده ا...