ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

راهنمای جامع تغییر آدرس شرکت در ۶ گام ساده

آبان ۳, ۱۳۹۷
ادمین
راهنمای جامع تغییر آدرس شرکت در ۶ گام ساده

تغییر آدرس شرکت   تغییر آدرس شرکت زمانی انجام می شود که شرکاء و سهامداران شرکت تصمیم می گیرند بنا به عللی مرکز اصلی شرکت را تغییر بدهند که این تغییر آدرس شرکت ممکن است از یک نقطه شهر به نقطه دیگر همان شهر و یا از یک شهر به شهری دیگر از یک استان و یا از یک استان به استان دیگر صورت گیرد.   [caption id="attachment_4097" align="alignnone" width="1280"] ثبت تغییر آدرس شرکت ها[/caption] تصمیم به تغییر آدرس شرکت در اختیار کدام مجمع است؟   از آنجایی که تغییر آدرس شرکت تغییر در مواد اساسنامه شرکت را در پی دارد و تغییر در مواد اساسنامه نیز در اختیار مجمع عمومی فوق العاده شرکت است، بنابراین نتیجه می گیریم که تصمیم به تغییر آدرس شرکت در اختیار انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است.   نکته مهم: علی رغم اینکه تصمیم به تغییر آدرس شرکت در اختیار انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است، اما همین مجمع می تواند تصمیم بگیرد که تغییر آدرس شرکت با تصویب و تصمیم هیات مدی...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰