لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

تعریف شرکت تضامنی و ویژگی و نحوه ثبت شرکت تضامنی

2017-07-16
محسن شیخ ها
تعریف شرکت تضامنی و ویژگی و نحوه ثبت شرکت تضامنی

اطلاعات لازم در مورد ثبت شرکت تضامنی   خصوصیات مهم شرکت تضامنی   1- هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی تجاری است.   2- برای تشکیل این شرکت باید تمامی سرمایه نقدی پرداخت گردد و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم شود و تسلیم شود.   3- برای تقویم آورده غیر نقدی استفاده از نظر کارشناس ضروری نیست بلکه اختیاری است و رضایت و توافق همه شرکاء کافی ست .   4- این شرکت را نمی توان برای امور غیر تجاری تشکیل داد.   5- این شرکت از جمله شرکتهای اشخاص می باشد یعنی شخصیت شرکاء در آن اهمیت دارد.     تعداد شرکاء در شرکت تضامنی چند نفر است؟   برای تشکیل و ثبت شرکت تضامنی وجود حداقل 2 نفر ضروری می باشد که در این شرکت هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می باشد و هر ترتیبی برخلاف آن بین شرکاء شرکت تضامنی گذاشته شود در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.   روابط بین شرکاء شرکای شرکت تضامنی در روابط بین خود با یکدیگر آزادند و هم می توانند برای تقسیم سود و هم برای ...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰