بررسی قیمت دیه در ماه های عادی و حرام سال ۹۸

فروردین ۲, ۱۳۹۸
تحریریه مشهور
بررسی قیمت دیه در ماه های عادی و حرام سال ۹۸

قیمت دیه سال 98 مطابق با رویه هر ساله، وکلای موسسه حقوقی مشهور به بررسی کامل نرخ دیه در سال پیش رو پرداخته اند، طی روزهای آتی قیمت دیه کامل انسان در ماه های عادی و حرام و همچنین قیمت دیه اعضاء بدن انسان بصورت کامل شرح داده می شود. این نوشته به زودی بروزرسانی و تکمیل خواهد گردید