لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

واخواهی به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

2018-03-20
محسن شیخ ها
واخواهی به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

واخواهی به چه معناست و چه شرایطی دارد؟   واخواهی به چه معناست؟ واخواهی عبارت است از اعتراض یا شکایتی که محکوم علیه غایب، نسبت به حکم غیابی انجام می دهد. دادگاه صالح به رسیدگی نیز همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی است.   شرایط صدور حکم غیابی چیست؟ 1- خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند. 2- بطور کتبی نیز دفاع نکرده باشند. 3- اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. حکم دادگاه نسبت به خواهان همیشه حضوری است و فقط  نسبت به خوانده می تواند حکم غیابی صادر شود. اعتراض نسبت به حکم غیابی است که جزئا یا کلا علیه خوانده باشد، بنابراین در صورتی که حکم غیابی در قسمتی به سود خواهان و در قسمتی دیگر به سود خوانده صادر شود و نسبت به آن اعتراض شود، در خواست واخوانده مبنی بر فسخ آن بخش از حکم که به زیان او صادر شده است در مرحله ی  واخواهی در هیچ صورتی پذیرفته نمی شود. مهلت واخواهی از احکام غیابی چقدر است؟ در صورتی که حکم...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰