لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

انواع ورشکستگی تاجر

2017-12-30
محسن شیخ ها
انواع ورشکستگی تاجر

انواع ورشکستگی تاجر   ورشکستگی تاجر دارای انواع گوناگونی است که هر کدام از آنها دارای آثار و احکام مختص به خود است و وقتی تاجری ورشکسته می شود، تشخیص این موضوع که کدامیک از انواع ورشکستگی شامل حال او می شود با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است. ما در این مقاله به ذکر انواع ورشکستگی تاجر پرداخته ایم و هر کدام را توضیح داده ایم. 1) ورشکستگی عادی 2) ورشکستگی به تقصیر که خود به دو دسته تقسیم می گردد: الف) ورشکستگی به تقصیر اختیاری ب) ورشکستگی به تقصیر اجباری 3) ورشکستگی به تقلب   ورشکستگی عادی: ورشکستگی عادی نوعی از ورشکستگی است که معلول جریانات عادی امور و عوامل پیش بینی نشده می باشد و در این حالت تاجر مرتکب تقصیر و تقلبی نشده است. در ورشکستگی عادی ، تاجر ورشکسته مسئولیت کیفری ندارد.   ورشکستگی به تقصیر اجباری: در این حالت قاضی باید الزاما تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید. مواردی که دادگاه باید الزاما حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر نم...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰