لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

انواع ورشکستگی تاجر

2017-12-30
محسن شیخ ها
انواع ورشکستگی تاجر

انواع ورشکستگی تاجر   ورشکستگی تاجر دارای انواع گوناگونی است که هر کدام از آنها دارای آثار و احکام مختص به خود است و وقتی تاجری ورشکسته می شود، تشخیص این موضوع که کدامیک از انواع ورشکستگی شامل حال او می شود با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است. ما در این مقاله به ذکر انواع ورشکستگی تاجر پرداخته ایم و هر کدام را توضیح داده ایم. 1) ورشکستگی عادی 2) ورشکستگی به تقصیر که خود به دو دسته تقسیم می گردد: الف) ورشکستگی به تقصیر اختیاری ب) ورشکستگی به تقصیر اجباری 3) ورشکستگی به تقلب   ورشکستگی عادی: ورشکستگی عادی نوعی از ورشکستگی است که معلول جریانات عادی امور و عوامل پیش بینی نشده می باشد و در این حالت تاجر مرتکب تقصیر و تقلبی نشده است. در ورشکستگی عادی ، تاجر ورشکسته مسئولیت کیفری ندارد.   ورشکستگی به تقصیر اجباری: در این حالت قاضی باید الزاما تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید. مواردی که دادگاه باید الزاما حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر نم...

ورشکستگی تاجر

2017-12-27
محسن شیخ ها
ورشکستگی تاجر

ورشکستگی تاجر   ورشکستگی چیست؟ اگر تاجر اعم از آنکه شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی ( شرکت تجاری )، در تادیه وجوهی که بر عهده اوست دچار توقف گردد، به واسطه این توقف به حکم قانون و به منظور حفظ حقوق طلبکارانش از تصرف در اموال خود ممنوع می گردد، به چنین حالتی که تاجر از تصرف در اموال خود منع می گردد، ورشکستگی می گویند، پس از صدور این حکم، قواعد خاص آن بر اموال، مطالبات و دیون تجار ورشکسته و تصفیه دیون و بدهی های آنها حاکم می شود.   نکات حکم ورشکستگی: 1) این حکم فقط در مورد تجار صادر می گردد و در مورد اشخاص غیر تاجر موضوعیت ندارد. 2) در مورد تجار ، حکم اعسار صادر نمی گردد و فقط می توان حکم ورشکستگی صادر نمود. 3) این حکم به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون و بدهی ها حاصل می شود، اعم از آنکه شخص مذکور حقیقتا از تادیه دیون خود عاجز باشد یا نباشد. 4) این حکم به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون و بدهی های وی اعم از آنکه این دیون مربوط به معاملات تجاری او ی...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰