لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

وعده سفته به چه معناست و وظایف دارنده سفته کدام است؟ 

2018-01-18
محسن شیخ ها
وعده سفته به چه معناست و وظایف دارنده سفته کدام است؟ 

وعده سفته به چه معناست و وظایف دارنده سفته کدام است؟  وعده سفته تاریخ و زمانی است که توسط صادر کننده سفته در خود سفته قید می شود تا در همان تاریخ، دارنده سفته به صادر کننده آن مراجعه نموده و ضمن تسلیم اصل سفته به وی مبلغ مندرج در آن را دریافت می نماید. سر رسید  وعده سفته به یکی از اشکال زیر است: 1) اولین مورد از وعده سفته، موعد معین است: در این صورت روز معینی مانند  28/ 10/ 1396  جهت زمان تادیه وجه سفته ( وعده سفته )، در نظر گرفته شده است. 2)  دومین مورد از وعده سفته، عندالمطالبه (به رویت یا بی وعده) است: به این صورت است که دارنده سفته در هر زمانی که به صادرکننده رجوع نماید و از او مبلغ سفته را مطالبه بنماید، صادرکننده سفته باید مبلغ را به او بپردازد.   وظایف دارنده سفته کدام است؟  پیش از این گفتیم که برخی از امتیازاتی که دارنده سند تجاری دارد، مانند مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان، مشروط بر این است که دارنده آن سند تجاری به برخی تکا...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰