لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

وقف نامه چیست ؟ در چه مواردی وقفنامه باطل می شود؟

2020-03-03
محسن شیخ ها
وقف نامه چیست ؟ در چه مواردی وقفنامه باطل می شود؟

وقف نامه چیست؟   وقف نامه چیست و چه اطلاعاتی در آن درج می شود؟ با توجه به اهمیت موضوع وقفنامه و موارد ابطال آن، کارشناسان مشهور در این نوشته شما را با مفهوم وقف نامه و اطلاعات مهم آن و موارد ابطال آن آشنا نموده اند که در ادامه مطالعه می فرمایید.   وقف نامه سند و یا قباله ای است که در آن نام مال موقوفه از قبیل زمین، ساختمان، خودرو و غیره ذکر شده است.   در وقف نامه اطلاعات مهم دیگری هم وجود دارد مانند: نام واقف (شخصی که مالی را وقف می نماید) محل و خصوصیات کامل رقبات و نحوه مصارف مال موقوفه و همچنین نام متولی و ترتیب و چگونگی تعیین متولیان بعد از متولی اول.   وقف نامه در چه مواردی باطل است؟   در صورت وجود هریک از شرایط و موارد زیر وقف نامه باطل است:   ۱- وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است   ۲- وقف مال از سوی ورشکسته باطل است   ۳- وقف بر معدوم باطل است مگر به تبع موجود    ۴- در صورتی که مال موقوفه از اموال مصرف شدنی باشد، وقف باطل است   ۵- مجهول ...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰