لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

نیاز به بودن وکیل ثبت شرکت

2017-11-12
محسن شیخ ها
نیاز به بودن وکیل ثبت شرکت

نیاز به وکیل ثبت شرکت داریم یا نه بهتر است وکیل ثبت شرکت. ثبت شرکت مشهور   وکیل ثبت شرکت   برای بررسی کردن این که آیا نیاز به وکیل ثبت شرکت داریم یا نه بهتر است اول باید تعریفی جامع از وکالت داشته باشیم. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۶۵۶ به تعریف عقد وکالت پرداخته . وکالت عقدی می باشد که به واسه آن شخص یا فرد، دیگری را به انجام  دادن  امری نائب خود قرار می دهد. با انعقاد این عقد طرفین که به عنوان وکیل و موکل خوانده می شوند یک نوع  رابطه حقوقی را شامل می شوند. که وظایف متقابلی را نسبت به یکدیگر دارا می باشند.وکالت از عقودی می باشد که در عصر کنونی بسیار رایج میباشد و در عرصه اجتماعی و اقتصادی و بانک ها مورد استفاده قرار میگیرد وکالت قراردادی است که نتیجه آن ایجاب و قبول می باشد.   چرا با سامانه ای شدن تمام مراحل هنوز موسسات ثبتی پابرجا هستند؟   تمامی مراحل ثبت شرکت را به موسسات می سپاریم؟ ثبت شرکت چون دارای مراحل اداری زیادی برای ث...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰