ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

بررسی چک برگشتی حقوقی و چک برگشتی کیفری

2018-04-06
محسن شیخ ها
بررسی چک برگشتی حقوقی و چک برگشتی کیفری

چک برگشتی به چه معناست و چگونه وصول می شود؟   اگر روزي چكي را از شخصي در دست داشتيد و براي نقد كردن آن به بانك مراجعه كرديد و حساب صادركننده چك موجودي کافی نداشته باشد و تصمیم به وصول آن از طریق مراجعه به محاکم قضایی و یا اجرای ثبت را داشته باشید، طبق قانون باید اقدام به برگشت زدن چک نمایید که به چنین چکی اصطلاحا چک برگشتی می گویند و در اینصورت بانک اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت می نماید و پس از آن شما می توانید با دارا بودن شرایطی اقدام به وصول آن از طریق طرح دعوای کیفری یا حقوقی نمایید یا چک را از طریق مراجعه به اجرای ثبت وصول نمایید.   در چه مواردی چک برگشتی حقوقی است؟   در صورتی که هر یک از شرایط ذیل اثبات شود، وصف کیفری چک از بین می رود و وصول چک از طریق حقوقی و یا اجرای ثبت قابل وصول است.   ۱. در صورتی که چک دارای وعده باشد.   چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر ...

وکیل چک برگشتی و وصول چک از طریق کیفری، حقوقی و اجرای ثبت

2018-02-23
محسن شیخ ها
وکیل چک برگشتی و وصول چک از طریق کیفری، حقوقی و اجرای ثبت

وکیل چک برگشتی و وصول چک از طریق کیفری، حقوقی و اجرای ثبت         تعریف چک و انواع آن چک نوشته ای است که به موجب آن شخصی  به نام صادر کننده، مبالغ یا اعتباری را که نزد شخص دیگری به نام محال علیه (بانک) دارد، به طور کلی یا جزئی استرداد می نماید یا به شخص دیگری واگذار میکند. بنابر ماده یک قانون تجارت می توان چکها را به این اقسام تقسیم کرد:   1- چکهایی که صادر کننده آنها می تواند هر شخصی باشد: الف) چک عادی: چکی است که توسط شخصی که صاحب حساب جاری می باشد، بر عهده بانک صادر میگردد و دارنده آن هیچ تضمینی برای قابل پرداخت بودن چک و امکان دریافت مبلغ آن از بانک در اختیار ندارند، جز اعتبار صادرکننده و اطمینان به او. ب) چک  تایید شده: شبیه چک عادی است با این تفاوت که بانک محال علیه تادیه وجه چک را تایید می کند. بنابراین دارنده چنین چکی یک تضمین در اختیار دارد و آن اینکه چه در حساب صادرکننده چک وجه کافی موجود باشد و چه نباشد، بانک چک را پرداخت آن می...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰