لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد کارگاهی بیمه

2017-10-22
محسن شیخ ها
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد کارگاهی بیمه

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد کارگاهی بیمه اخذ کد کارگاهی بیمه و ثبت شرکت ثبت شرکت مشهور [caption id="attachment_871" align="aligncenter" width="300"] اخذ کد کارگاهی بیمه و ثبت شرکت را به متخصصین ما بسپارید[/caption]   اخذ کد کارگاهی بیمه پس از  از ثبت این کارگاهها در اداره ثبت شرکتها . نماینده شرکت می بایست به جهت بیمه کردن کارکنان کارگاه خود به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی به محل کارگاه خود رجوع کند و مدارک زیر را جهت تشکیل دادن  پرونده به شعبه تحویل دهد کارفرمایان کارگاههای حقوقی : الف – نامه اعلام تاسیس شرکت ب – روزنامه رسمی کشور که آگهی تاسیس شرکت درآن قید شده است ث – اساسنامه شرکت ت – تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت الزامیست ج – دیگر  مدارک مرتبط با شروع به کار  فعالیت و تاسیس شرکت بر اساس مورد (مانند اظهارنامه ثبت وموافقت اصولی) چ – شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت مدارک وانجام مراحل اداری ضمن تشکیل پرونده و اختصاص شم...

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت گرفتن کد کارگاهی بیمه

2017-10-15
محسن شیخ ها
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت گرفتن کد کارگاهی بیمه

شرایط و ضوابط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد کارگاهی بیمه اخذ کد کارگاهی بیمه ثبت شرکت   [caption id="attachment_765" align="aligncenter" width="300"] مدارکی که می تواند ملاک کارفرمایی شخص باشد[/caption]   اخذ کد کارگاهی بیمه   بعد از ثبت این مدل  کارگاهها در اداره ثبت شرکتها . نماینده شرکت باید حتما به جهت بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی رفته و مدارک زیر را جهت تشکیل پرونده به شعبه تحویل دهد کارفرمایان کارگاههای حقوقی : 1-  نامه اعلام تاسیس شرکت 2-  روزنامه رسمی کشور که آگهی تاسیس شرکت درآن اعلام شده است 3-  اساسنامه شرکت 4- تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت 5- سایر مدارک مرتبط با شروع فعالیت و تاسیس شرکت بر حسب مورد (مانند اظهارنامه ثبت وموافقت اصولی) 6- شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت مدارک وانجام مراحل اداری ضمن تشکیل پرونده و اختصاص شماره کارگاه مراتب رابه صورت کتبی به شرکت اعلام خواهد نمود. کارفرمایان کار...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰