ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

 بررسی جرم کلاهبرداری و مجازات کلاهبردار

فروردین ۸, ۱۳۹۷
ادمین
 بررسی جرم کلاهبرداری و مجازات کلاهبردار

بررسی جرم کلاهبرداری و مجازات کلاهبردار   کلاهبرداری به چه معناست و کلاهبردار کیست؟ کلاهبرداری به معنای بردن مال شخص دیگر از طریق توسل به وسایل متقلبانه همراه با سوء نیت است و کسی که به این کار اقدام نموده نیز کلاهبردار نامیده می شود. طبق ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري ، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود. مصادیق قانونی توسل به وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری کدام موارد است؟ 1- فریب دادن مردم به وجود شرکتها، تجارتخانه...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰