لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

ثبت شرکت و انواع شرکت ها در ایران

2017-08-25
محسن شیخ ها
ثبت شرکت و انواع شرکت ها در ایران

ثبت شرکت و انواع شرکت ها در ایران انواع شرکت ها در ایران ثبت شرکت sherkat [caption id="attachment_447" align="aligncenter" width="571"] ثبت شرکت[/caption]     ماده ی 20 قانون تجارت ، شرکت های تجارتی را به 7 نوع تقسیم نموده است : 1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود 3) شرکت تضامنی 4) شرکت مختلط غیر سهامی 5) شرکت مختلط سهامی 6) شرکت نسبی 7) شرکت تعاونی تولید و مصرف ” ثبت شرکت  خود را به مشاوران و  سایت ما بسپارید “ شرکت های ذکر شده در بالا را به اعتبار روابط شرکا با یکدیگر و در برابر اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود:   1- شرکت هایی که در آن مسئولیت شرکا تنها محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکا به هیچ وجه مسئولیتی ندارند  ،  مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود. 2- شرکت هایی که شرکا در برابر طلبکاران و اشخاص خارج  ضمانت هم دارند،  مانند شرکت های تضامنی و نسبی 3- شرکت هایی که از امتزاج دو نوع شرکت تشکیل می شوند،  مانند شرک...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰