اساسنامه شرکتهای خدماتی

  • 24 آبان 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

اساسنامه شرکتهای خدماتی به شرح زیر می باشد اساسنامه شرکتهای خدماتی ثبت شرکت مشهور     اساسنامه شرکتهای خدماتی اساسنامه شرکتهای خدماتی و آیین نامه آنها در این مقاله به صورت روان و واضح و دقیق توضیح داده شده  است در صورت نیاز به هرگونه مشاوره یا سوال در این خصوص می توانید با مشاوران […]

اساسنامه شرکتهای خدماتی به شرح زیر می باشد

اساسنامه شرکتهای خدماتی

ثبت شرکت مشهور

اساسنامه شرکتهای خدماتی را از متخصصین ثبت شرکت مشهور بخواهید تا سوالاتتان را پاسخ گو باشند

اساسنامه شرکتهای خدماتی را از متخصصین ثبت شرکت مشهور بخواهید

 

 

اساسنامه شرکتهای خدماتی

اساسنامه شرکتهای خدماتی و آیین نامه آنها در این مقاله به صورت روان و واضح و دقیق توضیح داده شده  است

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره یا سوال در این خصوص می توانید با مشاوران ثبت شرکت مشهور تماس حاصل فرمایید :

 

 

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ثبت شرکت مشهور   تماس حاصل فرمایید.

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت خدماتی شهرکناحیه صنعتی ……………………

هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در جلسه مورخ ….. به استناد ماده ( ۵) قانون نوع  واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷ و با رعایت آئین نامه اجرائی قانون یاد شده اساسنامه همسان شرکت خدماتی شهرک/ ناحیه صنعتی ……………… را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت خدماتی شهرکناحیه صنعتی …………………

 

اساسنامه شرکت خدماتی به شرح زیر می باشد

 

الف- شرکت: شرکت شهرک های صنعتی استان مربوطه

ب- قانون: قانون نحوه و نوع واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۱۳۸۷

پ- شهرک و ناحیه صنعتی: شهرکها و نواحی صنعتی موضوع ماده ( ۱) قانون

ت- مالک: طرف قرارداد با شرکت که عرصه تخصیصی با رعایت کردن ماده( ۱۰ ) قانون به مالکیت وی درآمده باشند.

ث- استفاده کننده (متصرف قانونی): طرف قرارداد با شرکت که فقط حق بهره برداری کردن از قطعه تخصیصی را بر اساس قرارداد دارا باشد.

ج- قرارداد: قرارداد تخصیص زمین و استفاده کردن از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک و ناحیه صنعتی که بین شرکت و طرف قرارداد با رعایت کردن  قوانین ومقررات طبق متن قرارداد نمونه مصوب مجمع عمومی شرکت منعقد می شود.

چ- حق بهره برداریکردن : حق استفاده کردن  از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک/ ناحیه صنعتی که طرف قرارداد طبق مقررات مربوط از آن بهره مند می شود.

ح- شرکت خدماتی: شرکت موضوع ماده ( ۵) قانون

خ- قسمت های اختصاصی: قسمت هایی از شهرک/ ناحیه صنعتی که دارای حدود اربعه معین و مشخص بوده و طبق اسناد مالکیت به مالک اختصاص یافته است و یا برابر قرارداد منعقد شده برای استفاده اختصاصی متصرف قانونی واگذار شده است و جز قسمت مشترک محسوب نمی شود.

 

ماده ۲- قسمت های مشترک شهرکها و نواحی صنعتی عبارتند از :

 

الف- تمام عرصه های مشترک شهرک/ ناحیه صنعتی به غیر از سطوح قسمت های اختصاصی و مخصوص

ب- تاسیسات قسمت های مشترک شامل  شبکه گازرسانی، شبکه مخابرات، شبکه جمع آوری فاضلاب، تصفیه خانه  ، چاه آب، پمپ آب و شبکه های آبرسانی و توزیع آب منبع آب،  شبکه برق رسانی و شبکه روشنایی و حق الامتیازهای مربوط

پ- سردر ورودی ، اتاق نگهبانی، ساختمان آتش نشانی، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب، ساختمان های اداری و جنبی حسب مورد که در قسمت های مشترک احداث شده اند.

ت- فضای سر  سبز، شبکه معابر، راه های دسترسی داشتن  و متعلقات آنها

ث- مکان های خیلی خاص شهرک ها وقسمت ها و نواحی صنعتی از قبیل محل دفن و تخلیه زباله ها و نخاله های ساختمانی

تبصره – ماشین آلات مربوط به آتش نشانی ، بهداری و آبیاری فضای سبز و نظایر آنها به قسمت های اختصاصی تعلق ندارد و مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آنها با شرکت خدماتی است.

ماده ۳ – نوع شرکت خدماتی ، شرکت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدود و سهام آن متعلق به مالکین و استفاده کنندگان می باشد.

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت خدماتی ……………… می باشد.

ماده ۵- شرکت خدماتی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد

طبق این اساسنامه و رعایت مفاد قانون تجارت، قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آئین نامه اجرائی آن بصورت خدماتی و غیر انتفاعی اداره میشود و به هیات مدیره شرکتهای استانی اختیار داده میشود با رعایت صرفه و صلاح واژه ((غیر انتفاعی)) راحذف نمایند.

ماده ۶- سرمایه شرکت خدماتی ………………… ریال و منقسم به ………………………سهم می باشد

که ۳۵ % آن به صورت نقدی به وسیله ی  شرکت استانی تامین و به عنوان قرض الحسنه از طرف شرکت استانی به شرکت خدماتی محسوب گردیده و پرداخت باقیمانده آن در تعهد مالکین و استفاده کنندگان است که بایستی حداکثر طی ۲ سال انجام پذیرد .

 

پیوند : موسسه حقوقی مشهور ، ثبت شرکت

منبع : http://www.mashhoor.ir

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه