هزینه ثبت برند در سال 1401 همراه با لیست کامل کلیه تعرفه ها

 • 24 خرداد 1401
 • محسن شیخ ها
 • 2 پرسش و پاسخ

هزینه ثبت برند در سال 1401 با ذکر تمامی جزئیات آن و تمام تعرفه‌ها و واریزی‌های قانونی در این نوشته ذکر شده است. با مطالعه این مقاله با تعرفه و قیمت ثبت برند و لوگو و علامت تجاری با آخرین افزایش قیمت‌هایی که داشته است آشنا می‌شوید.

هزینه ثبت برند چقدر است؟

هزینه ثبت برند در سال ۱۴۰۱ دقیقاً چقدر است؟ هزینه‌ها و واریزی‌های قانونی اداره ثبت علائم تجاری چه میزان است و چگونه محاسبه می‌شود؟ برای هر نوبت روزنامه رسمی (روزنامه رسمی نوبت اول و دوم) چقدر باید هزینه بپردازیم؟ حق الثبت اداره ثبت علامت تجاری چقدر است؟ آیا هزینه ثبت لوگو و برند در تهران با شهرهای دیگر ایران تفاوتی دارد؟

 

تمامی سوالات فوق الذکر و هزینه ثبت برند، علامت تجاری و لوگو در سال ۱۴۰۱ در این مقاله بصورت کاملاً دقیق و با ذکر تمامی جزئیات تشریح شده است و بدون تردید با مطالعه کامل این متن، سوال بدون پاسخی در مورد هزینه ثبت لوگو، برند و علامت تجاری برایتان باقی نمی‌ماند.

 این مطلب را حتماً مطالعه نمایید: مراحل ثبت برند و علامت تجاری در ۷ گام ساده

هزینه ثبت برند در یک نگاه

هزینه های ثبت برند به صورت مشروح

 

نکته: قیمت‌ها همگی به تومان است.

 

الف) هزینه ثبت علامت با مالکیت شخص حقیقی

 

۱- حق ثبت اظهارنامه برای یک طبقه: ۲۰۰/۰۰۰

 

۲- حق ثبت اظهارنامه برای هر طبقه اضافه‌تر: ۲۰/۰۰۰

 

۳- حق الثبت برند برای یک طبقه: ۱/۲۰۰/۰۰۰

 

۴- حق الثبت برند برای هر طبقه اضافه‌تر: ۱۰۰/۰۰۰

 

۵- حق الثبت تمدید برند برای دوره‌های ۱۰ ساله: معادل حق الثبت برند

 

۶- جریمه تاخیر در تمدید برند: نصف حق الثبت برند

 

۷- هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌برداری یا اِعراض: ۵۰/۰۰۰

 

۸- حق الثبت انتقال قهری و یا قراردادی برند برای هر طبقه: ۱۰۰/۰۰۰

 

۹- حق الثبت انتقال برند برای هر طبقه اضافه‌تر: ۵۰/۰۰۰

 

۱۰- حق الثبت اجازه بهره‌برداری از برند ثبت شده یا فسخ و خاتمه آن برای هر طبقه: ۱۰۰/۰۰۰

 

۱۱- حق الثبت اجازه بهره‌برداری از برند ثبت شده یا فسخ و خاتمه آن برای هر طبقه اضافه‌تر: ۵۰/۰۰۰

 

۱۲- هزینه اصلاح اظهارنامه و هریک از ضمائم آن برای هر بار: ۵۰/۰۰۰

 

۱۳- حق الثبت انتقال اظهارنامه برند و یا اجازه بهره‌برداری از آن: ۵۰/۰۰۰

 

۱۴- حق الثبت تغییرات در برند (به استثناء انتقال مالکیت و اجازه بهره‌برداری): ۵۰/۰۰۰

 

۱۵- هزینه صدور نسخه المثنی از گواهی: ۱۰۰/۰۰۰

 

۱۶- هزینه رونوشت مصدق از گواهی: ۵/۰۰۰

 

۱۷- هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی‌نامه: ۱۵/۰۰۰

 

۱۸- هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت (کمیسیون): ۵۰۰/۰۰۰

 

۱۹- هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت (کمیسیون): ۱/۵۰۰/۰۰۰

 

۲۰- هزینه دادرسی مربوط به تقاضای ابطال علامت تجاری ثبت شده از دادگاه: ۳۰۰/۰۰۰

 

۲۱- هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبداء: ۲۰۰/۰۰۰

 

۲۲- هزینه روزنامه رسمی آگهی تقاضای ثبت برند (بصورت سیاه و سفید): از ۲۰۰/۰۰۰ تومان به بالا (بسته به تعداد حروف)

 

۲۳- هزینه روزنامه رسمی آگهی تقاضای ثبت برند (بصورت رنگی): از ۲۴۰/۰۰۰ تومان به بالا (بسته به تعداد حروف)

 

۲۴- هزینه روزنامه رسمی آگهی ثبت برند (بصورت سیاه و سفید): از ۲۰۰/۰۰۰ تومان به بالا (بسته به تعداد حروف)

 

۲۵- هزینه روزنامه رسمی آگهی ثبت برند (بصورت رنگی): از ۲۴۰/۰۰۰ تومان به بالا (بسته به تعداد حروف)

 

۲۶- هزینه برگه خام سند برند: ۵۵۰

ب) هزینه ثبت علامت با مالکیت شخص حقوقی

 

۱- حق ثبت اظهارنامه برای یک طبقه: ۴۰۰/۰۰۰

 

۲- حق ثبت اظهارنامه برای هر طبقه اضافه‌تر: ۴۰/۰۰۰

 

۳- حق الثبت برند برای یک طبقه: ۲/۴۰۰/۰۰۰

 

۴- حق الثبت برند برای هر طبقه اضافه‌تر: ۲۰۰/۰۰۰

 

۵- حق الثبت تمدید برند برای دوره‌های ۱۰ ساله: معادل حق الثبت برند

 

۶- جریمه تاخیر در تمدید برند: نصف حق الثبت برند

 

۷- هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌برداری یا اِعراض: ۱۰۰/۰۰۰

 

۸- حق الثبت انتقال قهری و یا قراردادی برند برای هر طبقه: ۲۰۰/۰۰۰

 

۹- حق الثبت انتقال برند برای هر طبقه اضافه‌تر: ۱۰۰/۰۰۰

 

۱۰- حق الثبت اجازه بهره‌برداری از برند ثبت شده یا فسخ و خاتمه آن برای هر طبقه: ۲۰۰/۰۰۰

 

۱۱- حق الثبت اجازه بهره‌برداری از برند ثبت شده یا فسخ و خاتمه آن برای هر طبقه اضافه‌تر: ۱۰۰/۰۰۰

 

۱۲- هزینه اصلاح اظهارنامه و هریک از ضمائم آن برای هر بار: ۱۰۰/۰۰۰

 

۱۳- حق الثبت انتقال اظهارنامه برند و یا اجازه بهره‌برداری از آن: ۱۰۰/۰۰۰

 

۱۴- حق الثبت تغییرات در برند (به استثناء انتقال مالکیت و اجازه بهره‌برداری): ۱۰۰/۰۰۰

 

۱۵- هزینه صدور نسخه المثنی از گواهی: ۲۰۰/۰۰۰

 

۱۶- هزینه رونوشت مصدق از گواهی: ۱۰/۰۰۰

 

۱۷- هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی‌نامه: ۳۰/۰۰۰

 

۱۸- هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت (کمیسیون): ۷۵۰/۰۰۰

 

۱۹- هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت (کمیسیون): ۳/۰۰۰/۰۰۰

 

۲۰- هزینه دادرسی مربوط به تقاضای ابطال علامت تجاری ثبت شده از دادگاه: ۴۵۰/۰۰۰

 

۲۱- هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبداء: ۴۰۰/۰۰۰

 

۲۲- هزینه روزنامه رسمی آگهی تقاضای ثبت برند (بصورت سیاه و سفید): از ۲۰۰/۰۰۰ تومان به بالا (بسته به تعداد حروف)

 

۲۳- هزینه روزنامه رسمی آگهی تقاضای ثبت برند (بصورت رنگی): از ۲۴۰/۰۰۰ تومان به بالا (بسته به تعداد حروف)

 

۲۴- هزینه روزنامه رسمی آگهی ثبت برند (بصورت سیاه و سفید): از ۲۰۰/۰۰۰ تومان به بالا (بسته به تعداد حروف)

 

۲۵- هزینه روزنامه رسمی آگهی ثبت برند (بصورت رنگی): از ۲۴۰/۰۰۰ تومان به بالا (بسته به تعداد حروف). 

 

۲۶- هزینه برگه خام سند برند: ۵۵۰

نکته: هزینه ثبت برند در تهران هیچ تفاوتی با شهرهای دیگر ایران ندارد، چراکه تمامی اقدامات مربوط به ثبت برند، ثبت لوگو و علائم تجاری فقط و فقط در اداره ای بنام اداره مالکیت معنوی که زیر مجموعه قوه قضائیه محسوب می شود به انجام میرسد.

 

همچنین تمامی هزینه های قانونی مربوطه نیز به اداره فوق الذکر و روزنامه رسمی کشور پرداخت می شود و درنتیجه هیچ تفاوتی در اینکه متقاضی ثبت برند در چه شهر یا استانی هستید وجود ندارد.

 

⚖ موسسه حقوقی مشهور، تخصصی‌ترین مرکز ثبت شرکت، نام و علائم تجاری در ایران

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید 2 دیدگاه
 • مهران پاسخ

  سلام.من یه لوگو طراحی کردم که میخوام مبل و تخت خواب و …. تولید کنم و از طریق ساخت سایت به فروش برسونم که هم اطمینان مشتری بیشتر بشه هم کسی کپی نکنه.میخوام بدونم ثبت لوگوی من برای یکسال چقدر هزینه داره.لطفاراهنمایی کنید.ممنونم

  19 خرداد 1399 در 00:14
  • محسن شیخ ها پاسخ

   درود بر شما
   ثبت برند و لوگو برای مدت یکسال امکانپذیر نیست، حداقل مدت زمان اعتبار برندی یا لوگویی که به ثبت میرسه 10 سال هست.
   هزینه های ثبت برند و لوگو در همین نوشته بصورت کامل موجود است.

   7 مهر 1400 در 23:38