شرکت مختلط غیر سهامی

  • 27 تیر 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

شرکت مختلط غیر سهامی اعضای شرکت برای تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی حضور لااقل 2 نفر الزامی ست. شرکت مختلط غیر سهامی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود و بدون انتشار سهام تشکیل می گردد. مسئولیت اعضاء در شرکت مختلط غیر سهامی مسئولیت کلیه قروضی […]

شرکت مختلط غیر سهامی

اعضای شرکت

برای تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی حضور لااقل 2 نفر الزامی ست.

شرکت مختلط غیر سهامی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود و بدون انتشار سهام تشکیل می گردد.

مسئولیت اعضاء

در شرکت مختلط غیر سهامی مسئولیت کلیه قروضی که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت برای شرکت حاصل گردد با شریک یا شرکاء ضامن می باشد ولی مسئولیت شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی فقط تا میزان سرمایه ای است که آنها به شرکت آورده اند یا خواهند آورد.

روابط بین شرکاء درشرکت مختلط غیر سهامی تابع شرکت نامه این شرکت می باشد.

اگر در اسم شرکت مختلط غیر سهامی اسمی از شریک یا شرکای با مسئولیت محدود برده شود این فرد نامبرده در مقابل طلبکاران شرکت ، شریک ضامن محسوب می شود و شامل همان مسئولیتهای شریک ضامن می گردد.

زمانیکه که شرکت مختلط غیر سهامی تشکیل شده باشد و پس از آن شریک یا شرکای با مسئولیت محدود به آن داخل گردند، تا میزان سهم الشرکه خود مسئول قروضی هم خواهند بود که شرکت قبل از ورود آنها داشته است. چه در اسم شرکت تغییراتی داده شود چه تغییراتی داده نشود.

اداره شرکت غیر سهامی

در شرکت مختلط غیر سهامی اداره کردن شرکت جزو وظایف شریک یا شرکای ضامن می باشد و شریک یا شرکای با رسئولیت محدود نه حق و نه وظیفه دارد که شرکت مختلط غیر سهامی را اداره کند.

شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی  حق نظارت در امور شرکت را دارد و می تواند از وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ای برای خودش ترتیب دهد.

در شرکت مختلط غیر سهامی قبل از ثبت شرکت تعهداتی که شرکت انجام می دهد مسئولیت شریک یا شرکای با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث همان است که برای شریک یا شرکای ضامن تعیین گردیده است مگر اینکه شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود ثابت کنند که شخص یا اشخاص ثالث از محدود بودن مسئولیت آنها مطلع می باشند.

بر طبق ماده 151 قانون تجارت ( شریک ضامن را وقتی می توان شخصا برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

انتقال سهام

بر طبق ماده 148  قانون تجارت ( هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او داخل در شرکت کند )

.

اگر در نتیجه ضررهای وارده به شرکت مختلط غیر سهامی سهم الشرکه شریک با شرکاء با مسئولیت محدود کم شود ، تا زمانیکه این کمبود این کمبود جبران نشده باشد دادن هر سود و منعنتی به آنها ممنوع می باشد.

تفاوت شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت تضامنی

یکی ازتفاوتهای مهم شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت تضامنی در این است که طلبکاران شرکت مختلط غیر سهامی هنگامی می توانند برای بدهی شرکت به شرکای ضامن مراجعه نمایند که :اولا  شرکت منحل شده باشد ، ثانیا دارایی شرکت برای پرداخت بدهی خود کافی نباشد . این 2 شرط باید با همدیگر جمع باشد تا طلبکاران بتوانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند ،  ولی در شرکت تضامنی به صرف انحلال شرکت امکان مراجعه طلبکاران به شرکاء وجود دارد و فرقی نمی کند که دارایی شرکت برای پرداخت بدهی هایش  کافیست یا خیر.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با شرکت مختلط غیر سهامی با ثبت مشهور در ارتباط باشید و به صورت رایگان مشاوره بگیرید

شرکت مختلط سهامی چیست

نمونه اساسنامه شرکت مختلط غیر سهامی – مشاهده نمونه فرم ها

تفاوت شرکت مختلط سهامی با مختلط غیر سهامی

تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت نسبی چیست

تعریف شرکت نسبی

تحقیق در مورد شرکت مختلط سهامی

انحلال شرکت مختلط سهامی

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه