مزایای ثبت شرکت چیست؟

  • 7 شهریور 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

امتیازات ثبت شرکت چیست؟ ثبت شرکت   مزایای ثبت شرکت در حقوق ایران، شرکت به عنوان یک عمل حقوقی  می باشد و لازمه ی آن  همکاری دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است. این همکاری صرفاَ تنها ناشی از قرارداد فی مابین طرفین نبوده، بلکه تابع مکانیسمی می باشد که قانونگذار در اختیار شرکا […]

امتیازات ثبت شرکت چیست؟

ثبت شرکت

مزایای ثبت شرکت را با هم بررسی میکنیم

مزایای ثبت شرکت را با هم بررسی میکنیم

 

مزایای ثبت شرکت

در حقوق ایران، شرکت به عنوان یک عمل حقوقی  می باشد و لازمه ی آن  همکاری دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است.

این همکاری صرفاَ تنها ناشی از قرارداد فی مابین طرفین نبوده، بلکه تابع مکانیسمی می باشد که قانونگذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که کسب سود می باشد به سرمایه ی جمعی مبدل کنند.

بنابراین، تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده ی آزاد شرکا همراه با رعایت برخی قوانین امری و نیازی به اخذ اجازه ی قبلی از مقامات اداری را به هیچ عنوان  ندارد.

در حقیقت، هر چند ممکن است برای انجام دادن برخی از فعالیتها و موضوع ها برای شرکت ها، نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد اما صرف ایجاد شخص حقوقی نیازمند اجازه ی مخصوصی نیست.

مثال برای  تاسیس یک شرکت:

تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلماَ نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد

اما انجام دادن این فعالیت ها (تولید و پخش) پس از کسب مجوز های لازم و تاَسیس و ثبت شرکت نیاز به اجازه مجدد ندارد.

همچنین اگر فعالیت شرکت به موجب قانون ممنوع نباشد، شرکت با رعایت شرایط دیگر مندرج در قانون تشکیل شده و میتواند به فعالیت بپردازد.

بنابراین بدین صورت که گفته شد، ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نیست و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب شده و درای و شخصیت حقوقی می شوند.

اما به عنوان یک لازمه ی  قانونی باید به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.

 

 

در ادامه مزایای ثبت شرکت را با هم بررسی میکنیم

با توجه به اهمیت شرکت های تجارتی و آثار گوناگونی که بر آن بار می شود،

از جمله داشتن شخصیت حقوقی، دولت باید حتی المقدور در تشکیل آنها نظارت و ب نماید تا هیچ گونه وسیله ای برای سو استفاده نباشد.

قانون، مقررات بسیاری برای شرکت های تجاری وضع کرده است که رعایت آن ها هر یک به نوبه ی خود لازم  و ضروری است ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای ثبت و تاًسیس شرکت لازم است تا مشخص شود به وجود آوردن این شخصیت حقوقی با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا نه.

“  ثبت شرکت خود را به ما بسپارید تلفن : ۸۸۲۱۴۸۲۱ (۰۲۱) 

با فعالیت به شکل شرکت، همه ی امور تجاری و غیر تجاری شرکت به طور رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بسیار بیشتری خواهد یافت. از سویی دیگر فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است، همچون  اعطای وام، و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد. همچنین ثبت شرکت، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.

مزایای ثبت شرکت چیست؟

مزایای ثبت شرکت برای شرکا و طرف های معامله شرکت را بررسی کنیم

مزایای ثبت شرکت برای شرکا و طرف های معامله شرکت

ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که به وسیله آن دولت مقررات و فعالیت های شرکت ها را کنترل می نماید، بلکه فواید مهم دیگری هم دارد که از لحاظ شرکا ی شرکت و مراجعین آن دارای اهمیت بسیار است و آن ها مختصراَ عبارتند از:

1- هر وقت شرکت به ثبت رسیده باشد، قراردادهای منعقده شده  بین شرکا رسمی بوده است

بعدا هیچ یک از آنان نمی توانند از وجود شرکت نامه و اساسنامه  و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی کنند و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد شود استناد کنند.

2- ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه و میزان بسیاری از اهمیت قراردارد که بدون در نظر گرفتن آن، اکثر مشتریان معامله ای با شرکت انجام نمی دهند. زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت می بندد  یا معامله ی مهمی انجام می دهد حتما باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه و میزان است و اختیار مدیران شرکت تا چه حد و حدودی بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخص حقوقی تا چه میزان است.

 “ مزایای ثبت شرکت

مواد مهم و لازم

مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار حتما آگهی می شود تا همه از آن اطلاع داشته  باشند

بعلاوه آنکه به گونه ای  که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی مشروط بر آن که ذینفع باشد با تصمیم دادگاه قادر است به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده رجوع و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.

در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده: «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

3- همانطور که فوقاَ ذکر شد ثبت نمودن شرکت نیز نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازم شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر؟

در قانون تجارت سابق مصوب سال 1303-1304 مقرراتی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده بود که مربوط به شرکت های داخلی بوده و نامی از شرکت های خارجی برده نشده بود.

شرکت های خارجی

شرکت های خارجی شرکت هایی هستند که در ممالک خارج تشکیل و به وسیله ی تاَسیس شعبه در ایران به امر تجارت اشتغال دارند.

چون شرکت های مزبور هم می بایستی از لحاظ رعایت نظم در تحت نظارت دولت بوده و به ثبت برسند،

قانون ثبت شرکت ها در تاریخ 18 خرداد 1310 تصویب و شرکت های خارجی به موجب آن ملزم به ثبت گردیدند و برای ثبت شرکت های داخلی هم مقرراتی اضافه گردید. در قانون تجارت مصوب سال 1311 و مخصوصاَ در مواد الحاقی به قانون تجارت مصوب 1347 موادی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده که عدم رعایت آن موجب بطلان شرکت یا عملیات آن خواهد بود.

ثبت کدام شرکت ها الزامی است؟  

شرکت های تجاری که باید به ثبت برسند سه قسم اند:

شرکت های داخلی، شرکت های خارجی و شرکت های بیمه

(در مورد ثبت شرکت های بیمه، به قانون ملی شدن موَسسات اعتباری مصوب آبان 1358 مراجعه شود).

با توجه به ماده ی 195 قانون تجارت:

«ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است».

ترتیب اجرای آن به عهده ی وزارت دادگستری محول شده که این ترتیب را می بایست ضمن تنظیم آیین نامه های لازم معلوم نماید.

” ثبت شرکت خود را به مشاوران و  متخصصین ما بسپارید “

وزارت دادگستری در آیین نامه ی مصوبه 2 خرداد 1310

در اجرای قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه ی مصوب اردیبهشت 1311 در اجرای قانون تجارت و سایر موادی که بعداَ اضافه شده ترتیب ثبت شرکت ها را تعیین نموده است.

 

پیوند : ثبت شرکت 

منبع : http://www.mashhoor.ir

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه