مزایا و قوانین و مقررات ثبت شرکت

  • 8 مهر 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

ویژگی ها و امتیازات قوانین و مقررات ثبت شرکت ثبت شرکت   ثبت شرکت دنیای تجارت پر از تحرک و فعالیت و پر از پدیده های ناپایدار و عوامل متفاوت و متغیر می باشد. مواردی که قادر است به این عوامل نظم و نظام  بخشیده و بقای آن را ضمانت  کند وجود قوانین و مقرراتی […]

ویژگی ها و امتیازات قوانین و مقررات ثبت شرکت

ثبت شرکت

ثبت شرکت و نماتی که باید اطلاع داشته باشید

ثبت شرکت موجب شناسایی و رسمیت داشتن شرکت می شود

 

ثبت شرکت

دنیای تجارت پر از تحرک و فعالیت و پر از پدیده های ناپایدار و عوامل متفاوت و متغیر می باشد.

مواردی که قادر است به این عوامل نظم و نظام  بخشیده و بقای آن را ضمانت  کند

وجود قوانین و مقرراتی می باشد که با در نظر گرفتن احتیاج های اقتصادی جامعه و به جهت بسط و تعمیم عدالت اجتماعی و تدوین شده باشد.

بدون شک بخش خیلی بزرگی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری عهده دار هستند

چون استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی شدت خیلی بیشتری می بخشد و تضمین کننده مزیت هایی است که فعالیت های فردی از آن بی بهره اند.

مزایایی همچون فراهم شدن سرمایه ی خیلی بیشتر و تجمع تخصص های گوناگون و مختلف  برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.

به همین علت است که در عصر کنونی نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.

 

 شرکت های تجاری

شرکت های تجاری براساس شرایط مشخصی تشکیل می شوند.

دسته ای از شرایط جنبه ی الزامی یا اجبار دارند

یعنی این که شرکت به وجود نمی آید مگر آن که آن شرایط تحقق پیدا بکنند.

لازم به ذکر است ثبت شرکت در تشکیل شرکت نقش ندارد

اما از آن جا که عدم ثبت شرکت سبب مجازات مدیران شرکت و احیاناَ در برخی مواقع موجب انحلال شرکت خواهد بود

در عمل موسسان شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند.

به گفته ای دیگر، گرچه برای تشکیل شدن شرکت های تجاری و بوجود آمدن واقعی و قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی می باشد ولی برای این که «شناسایی قانونی» از شرکت بعمل آید و قادر باشد بعنوان «شخص حقوقی» معرفی شده و از بسیاری از مزایا و حمایت های قانونی بهره مند شود، ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

 

ثبت شرکت موجب شناسایی و رسمیت داشتن شرکت می شود

از نظر قانون، ثبت شرکت موجب شناسایی و رسمیت داشتن شرکت می شود

چرا که شرکت قبل از ثبت دارای اعتبار و موجودیت محکم و مشخصی نیست

از برخی از مهمترین حمایت ها و مزایای قانونی بی بهره است.

بنابراین هر شخص حقوقی، مانند هر شخص حقیقی احتیاج دارد که مشخصات هویتی و ثبتی آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ی ثبت تحصیل نماید.

اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکت ها بر اساس اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها الزامی بوده است و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده ی آنان بر خلاف این مقررات کوچکترین تاثیر و اعتباری ندارد.

مدت زمان قانونی برای ثبت شرکت چقدر است؟

قانون، مراجعه به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت شرکت در ظرف اولین ماه تشکیل شرکت را به اندازه ای اهمیت داده که عدم اقدام به آن می تواند موجب بطلان عملیات شرکت شود.

به این معنا و مفهوم که بعد از گذشتن یک ماه و عدم ثبت شرکت ، هر ذینفع قادر است

به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع  شده تقاضا کند

بدون این که شرکت قادر باشد از این بطلان به نفع خود استفاده کند.

 

ثبت شرکت در قانون تجارت

ماده ی 195 قانون تجارت مقرر داشته:

(ثبت همه ی شرکت های ذکر شده در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است).

قانون گذار در این ماده، دو ضمانت اجرا جهت عدم ثبت مقرر کرده است:

1- پرداخت کردن جریمه به وسیله مدیران شرکت ثبت نشده.

2- انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان.

 

نتیجه آن که

1- اولاَ اگر دادستان تقاضای انحلال نکند، شرکت ثبت نشده، موجود تلقی می گردد

مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد.

2- ثانیاَ اگر دادستان تقاضای انحلال بکند، شرکت از تاریخ صدور حکم، منحل تلقی خواهد شد، نه از ابتدای تشکیل.

 

آنچه بیان شد در مورد شرکت های خارجی که در ایران ثبت می شوند نیز صادق است.

 

قطع نظر از مراتب ذکر شده، کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود

همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید نشوند.

لازم به ذکر است تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران و موسسان شرکت به عمل آید و مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند که این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت معین کرده است.

 

با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج زیر حاصل می شود:

1- شرکت بعنوان یک شخص قانونی که دارای حقوق و تکالیف مشخصی است، معرفی و شناخته می شود.

2- قادر است منشا آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی باشد.

3- رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت حاصل می گردد و دیگر مانند اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.

4- شرکا و تشکیل دهندگان، از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت اطمینان پیدا می کنند.

5- افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکا به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.

6- در هنگام انحلال شرکت یا ورشکستگی شرکت، با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود تا حقوق اشخاص تضمین شود.

 

چرا ثبت شرکت الزامی است؟

علاوه بر مراتب فوق الذکر، قاعده ی الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد

تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجودآمدن شرکت ها را انجام داده و جهت حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت از منافع عمومی، از تشکیل شرکت هایی که مقررات مربوطه را رعایت نکرده اند جلوگیری نماید.

در واقع  با ثبت شرکت مشخص می شود که آیا برای به وجود آوردن این شخصیت حقوقی حساسیت ها و دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر.

 

” مقررات ثبت شرکت را با هم بررسی می کنیم “

هر وقت شرکت به ثبت برسد

قراردادها ی منعقده بین شرکت ها و طرف معامله آنها رسمی بوده است و بعدها هیچ یک قادر نیستند

همچون اسناد غیر رسمی از تصمیماتی که به ثبت می رسد و معاملاتی که می شود اظهار بی اطلاعی کنند یا منکر آن شوند.

 

اهمیت ثبت شرکت از لحاظ روابط معامله کنندگان با شرکت

ثبت شرکت از نظر معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت قرار دارد

بدون توجه به آن، اغلب معامله کنندگان با شرکت قرارداد منعقد نمی کنند..

چون کسی که معامله ی مهمی با شرکت منعقد می نماید باید بداند که قدرت، سرمایه، تخصص، نیروی انسانی و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.

در واقع نفع اشخاص ثالث در این است که شرکت به ثبت رسیده باشد

چرا که در این صورت می توانند با مراجعه به اسناد و مدارک ثبتی شرکت، از میزان مسئولیت شرکا، نوع شرکت، سرمایه شرکت، قدمت و سوابق شرکت، میزان اختیارات و مسئولیت ها مدیران شرکت و اقامتگاه آنان و شرکت آگاه شوند.

 

پیوند : ثبت شرکت ، مقررات ثبت شرکت ، تاسیس شرکت ، شرکت

منبع : http://www.mashhoor.ir

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه