نتیجه ی عدم ثبت شرکت

  • 13 شهریور 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

نتایج ثبت نکردن شرکت ثبت شرکت   شخصیت حقوقی در علم حقوق، بحث درباره شخصیت حقوقی، فقط مختص شرکت های تجاری که از جمله ی اشخاص خصوصی هستند نیست. بلکه درمورد همه ی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی صدق می کند. قانون تجارت ایران برای کلیه شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قایل شده […]

نتایج ثبت نکردن شرکت

ثبت شرکت

عدم ثبت شرکت و مشکلات پیش رو

ثبت شرکت و عواقب ثبت نکردن شرکت

 

شخصیت حقوقی

در علم حقوق، بحث درباره شخصیت حقوقی، فقط مختص شرکت های تجاری که از جمله ی اشخاص خصوصی هستند نیست. بلکه درمورد همه ی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی صدق می کند.

قانون تجارت ایران برای کلیه شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قایل شده است (ماده ی 583).

دارا بودن شخصیت حقوقی به این معنا می باشد  که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن ها را دارد.

همان گونه  که در مطالب قبلی  هم  گفتیم

پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت

شرکت ایجاد شده و شخصیت حقوقی پیدا می کند.

قاعدتاَ نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت قادر باشند

همه حقوق شرکت را تحصیل کرده و به تعهدات آن عمل کنند.

 

ثبت شرکت لازمه ادامه حیات قانونی آن است

مع ذلک با توجه به مواد مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که آن شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند، بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه، تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده اما ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است.

در حقیقت ثبت شرکت وسیله ای است که دولت رعایت مقررات شرکت های تجاری را کنترل می کند.

در همین زمینه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است :

«ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست ».

چون ماده ی مزبور و مواد دیگر قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند

بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص صریح قانون است

نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها بطلان شرکت است.

بنابر این در ادامه ی این  مبحث به نتیجه ی عدم ثبت شرکت اشاره می کنیم  و به بررسی اقداماتی می پردازیم

همچنین  باید بلافاصله پس از تشکیل شرکت انجام شود، یعنی  تشریفات ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها.

 

تشریفات ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها

مطالعه ی موضوع ماده ی 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود، ولی این شخصیت کامل نمی شود، مگر پس ازثبت آن در مرجع اخیر.

لذا، با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند، ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد. در واقع، تا شرکت ثبت نشود نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد:

اولاَ:

« تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گواهینامه ی موقت سهم ممنوع است

در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده ی 28 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

ثانیاَ:

« انتشار اوراق قرضه ممکن نیست

مگر وقتی که کلیه ی سرمایه ی ثبت شده ی شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد » (ماده ی 55 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

ثالثاَ:

« استفاده از وجود تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت… » (ماده ی 22 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

در هر حال اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در این قانون به ثبت نرسد، موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند (ماده ی 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

” عدم تاسیس شرکت ” 

بجز تضییقات ذکر شده، شرکت سهامی از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون برای آن معین کرده است، در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند، از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت، رئیس هیاَت مدیره و مدیر عامل شرکت را انتخاب کنند.

چنین انتخابی لازم است،چرا که رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باید شرکت را به ثبت برساند.

با توجه به اینکه شرکت پس از ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می کند

مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند.

آنان قادر هستند از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند، از جمله اجاره  یا خرید دفتر به عنوان اقامتگاه قانونی شرکت، استخدام کارمند، خرید لوازم اداری و ماشین آلات و غیره.

 

 

مسئولیت تعهدات ناشی از معاملات مدیران شرکت با کیست؟

بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد، این معاملات در حدود اساسنامه و مقررات قانون، به نام شرکت انجام گرفته است

بنابراین باید آنها را اجرا کند.

در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اند معامله کنند

ولی نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند مگر پس از ثبت شرکت و حال که شرکت به ثبت رسیده پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه ی شرکت (که نزد بانک است) بلامانع است.

 “ثبت شرکت یا تاسیس شرکت  مسئولیت تعهدات ناشی از معاملات مدیران شرکت 

مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل sherkat انجام شده است

ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ی 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند.

در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟

قانونگذار ما به تبعیت از قانون فرانسه، موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.

در واقع مواد 19و 23 لایحه اصلاحی قانون تجارت متضمن قواعد روشنی در این مورد است:

« موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن sherkat انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند ».

نتیجه عدم ثبت شرکت های خارجی در ایران چیست؟

در رابطه با نتیجه ی عدم ثبت sherkat خارجی  قابل توجه است

ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها، نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است

مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.

عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.

 ” عدم تاسیس شرکت در ایران “

برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی، بخشی از ماده ی 22 قانون تجارت مقرر کرده است:

(..هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران، تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی می شود. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است).

 

شرکت چه موقع باید ثبت شود؟

sherkat باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت به ثبت برسد (ماده ی 19 لایحه ی مذکور)، همچنین باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده ی 18 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

قابل ذکر است با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است

خود شرکت و در واقع مدیران شرکت، رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند.

در این قسمت  اهمیت دارد که  اضافه کنیم برای ثبت شرکت های ایرانی ماده ی10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.

از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در حال تغییر است

ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد.

 

ثبت تغییرات شرکت ضروری است؟

تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد

همچنین  باید توسط مدیران وقت sherkat به ثبت برسد.

مواردی چون:

تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد

شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.

ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد:

(در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت sherkat زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تغییر دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود، مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود).

 

 

منبع : http://www.mashhoor.ir

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه