شرکت سهامی خاص چیست، بررسی مزایا و معایب شرکت سهامی خاص

  • 25 تیر 1396
  • محسن شیخ ها
  • 1 پرسش و پاسخ

تعریف شرکت سهامی خاص   انواع شرکت سهامی شرکت سهامی به دوبخش شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص می باشد که در آن سرمایه شرکت به سهام متساوی تقسیم بندی می گردد و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی آنها محدود می گردد و به صاحبان سرمایه ، صاحبان سهام یا سهام دار گفته  […]

تعریف شرکت سهامی خاص

 

انواع شرکت سهامی

شرکت سهامی به دوبخش شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص می باشد که در آن سرمایه شرکت به سهام متساوی تقسیم بندی می گردد و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی آنها محدود می گردد و به صاحبان سرمایه ، صاحبان سهام یا سهام دار گفته  می شود.

شرکت سهامی حتی اگر موضوع فعالیت آن امور تجاری و بازرگانی نباشد باز هم بازرگانی تلقی می شود .

قانونگذار در ماده 2 اصلاحی قانون تجارت تصریح می نماید که ( شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ، ولو اینکه موضوع فعالیت آن امور بازرگانی نباشد ).

 مطلب مفید: ثبت شرکت سهامی خاص

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که کلیه سرمایه شرکت می بایست در بدو تاسیس به وسیله موسسان شرکت تامین گردد چرا که قانونگذار در ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می دارد ( شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است ، این گونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند).

سرمایه شرکت سهامی خاص

حداقل سرمایه ای که برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص مورد نیاز است مبلغ 1/000/000 ریال است و چنانچه پس از تاسیس در سرمایه شرکت سهامی خا ص به هر علتی از این مبلغ کمتر شود ، باید نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل 1/000/000 ریال اقدام نماید و اگر به این ترتیب عمل ننماید هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید.

جهت تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص می بایست حداقل 35 % سرمایه شرکت در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکهای دولتی یا خصوصی تودیع گردد که البته این مبلغ پس از ثبت رسمی شرکت و انتشار روزنامه رسمی تاسیس شرکت قابل برداشت است .

سرمایه شرکت سهامی خاص می تواند تماما بصورت نقد یا غیر نقد باشد و یا تلفیقی از هردو باشد.

چنانچه قسمتی از سرمایه شرکت سهامی خاص غیر نقد باشد باید به صورت کامل تقویم و تسلیم گردد و ارزیابی آن می بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گیرد و ارزیابی کارشناسی نیز باید همراه با سایر مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

در شرکت سهامی خاص سهامداران  شرکت نمی توانند هیچ اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود انجام دهند هم چنین نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند و به انتشار تبلیغاتی بپردازند، مگر این که از مقررات مربوط به شرکت سهامی عام تبعیت کنند.

سهام

سهم در شرکت سهامی خاص قسمتی از سرمایه شرکت می باشد که نشان دهنده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.

ورقه سهم در شرکت سهامی خاص ، سند قابل معامله ای است که نشاندهنده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

سهم در شرکت سهامی خاص  ممکن است با نام باشد یا بی نام باشد.

در شرکتهای سهامی اعم از خاص و عام برای با نام بودن همه سهام منعی وجود ندارد ولی تمام سهام هیچ یک از شرکتهای سهامی اعم از عام و خاص نمی تواند بی نام باشد. زیرا اعضای هیات مدیره شرکتهای سهامی مکلف اند به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت ، از سهام شرکتی که عضو هیات مدیره آن شده اند به عنوان سهام وثیقه به صندوق شرکت تودیع کنند که این سهام لزوما می بایست با نام باشد.

مدیران شرکت

مدیران در شرکت سهامی خاص باید تعداد سهامی را که در اساسنامه شرکت معین شده است را دارا باشند ، که این تعداد سهام نمی تواند از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت  دادن رای در مجامع عمومی ضروری است کمتر باشد. این سهام برای این است که اگر مدیران تقصیر کردن و خسارتی به شرکت وارد شد ، این خسارت از محل این سهام تضمین گردد.

این سهام با اسم بوده و قابل انتقال نیست.

مدیر در زمانی که انتخاب می شود اگر مالک تعداد سهام لازم نباشد باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه کند و به صندوق شرکت بسپارد در غیر این صورت مستعفی محسوب خواهد شد.

مدیران شرکت سهامی خاص دارای کلیه اختیارات لازم برای داره امور شرکت می باشد به شرط آنکه تصمیمات واقدامات آنها در محدوده موضوع شرکت باشد.

هیات مدیره در اولین جلسه ای که برگزار می کند از بین خود اعضایش یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس که باید حتما شخص حقیقی باشد نه حقوقی برای هیات مدیره تعیین می نماید. شخص حقیقی نام برده ممکن است همان نماینده شخص حقوقی باشد و مدت ریاست این دو نفر بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود و در هر زمان که هیات مدیره بخواهد می تواند این دو نفر را از سمتشان عزل نماید.

ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره را اساسنامه شرکت تعیین خواهد کرد.

سمت مدیریت مبارشرتی ست و قابل واگذاری نیست ، بنابراین مدیران نمی توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند زیرا اداره شرکت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها و این وظیفه قابل واگذاری نیست.

در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران چدید ، مدیران قبلی همچنان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود.

خدمات تخصصی ثبت شرکت

بازرسان شرکت

انتخاب بازرس یا بازرسین در شرکت سهامی خاص باید در جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد و هم چنین بازرس یا بازرسان باید به صورت کتبی قبول سمت نمایند.

عزل بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی می باشد به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.

تعداد بازرسان حداقل یک نفر است که بر اساس نیاز و میزان حجم و گستردگی کار ، تعداد بازرسان افزایش می یابد.

بازرسان هم می توانند از میان صاحبان سهام انتخاب شوند و هم از خارج شرکت.

بازرسان می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

در صورت انقضای مدت ماموریت بازرسان ، ماموریت بازرسان منتفی می گردد.

مسئولیت مدیران مبتنی بر تقصیر است ، لذا اگر ثابت شود که تقصیری مرتکب نشده اند مسئول نخواهند بود.

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید 1 دیدگاه
  • ثبت شرکت امین پاسخ

    از بین شرکتهای تجاری ، شرکت سهامی خاص برای مجموعه های متوسط بهتر است یا شرکت با مسئولیت محدود؟

    18 مرداد 1396 در 18:15