مهریه چیست؟ راهنمای دقیق دریافت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

 • 9 فروردین 1399
 • محسن شیخ ها
 • 4 پرسش و پاسخ

مهریه   صداق یا مهریه چیست و راههای دریافت آن کدام است؟ مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه چه تفاوت هایی با هم دارند؟ زوجه در چه زمانی مالک تمام مهریه می شود؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این سوالات و موارد مهم دیگر را با هم بررسی کنیم   مهریه چیست؟   مهریه یکی […]

مهریه

 

صداق یا مهریه چیست و راههای دریافت آن کدام است؟ مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه چه تفاوت هایی با هم دارند؟ زوجه در چه زمانی مالک تمام مهریه می شود؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این سوالات و موارد مهم دیگر را با هم بررسی کنیم

 

مهریه چیست؟

 

مهریه یکی از مهمترین حقوق مالی زوجه است و در واقع پشتوانه مالی زن در زندگی مشترک محسوب می شود و مطابق با قانون مدنی، به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک آن می شود و این اختیار را دارد که هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

 

در همین راستا ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی اشاره می نماید: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید».

 

در واقع ماده مذکور این مفهوم را می رساند که زوجه هر زمان که اراده بنماید می تواند مهر خود را مطالبه کند و زوج نیز پس از مطالبه زن، باید آن را به وی بپردازد.

 

 • قبل از هرچیز لازم به ذکر است چنانچه تمایل به مشاوره با وکیل مهریه مجرب دارید، با ما تماس بگیرید ۰۲۱۴۳۰۰۰۴۳۰

نحوه دریافت مهریه چیست؟ صداق چیست | نحوه دریافت مهریه عندالمطالبه چیست | نحوه دریافت مهریه عندالاستطاعه چیست

 

 

چه چیزهایی می تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

 

در بیشتر مواقع مشاهده کرده ایم که مهر یا همان صداق را تعدادی سکه طلای بهار آزادی تعیین می نمایند و برای برکت زندگی نیز یک جلد کلام الله مجید و همچنین یک جفت شمعدان و یک آینه و شاخه ای نبات نیز به آن ضمیمه می نمایند.

 

اما باید بدانید که مطابق با قانون مدنی، هر چیزی را که مالیت و ارزش مادی داشته باشد و اشخاص بتوانند مالک آن بشوند و بتوان برای آن قیمت گذاری کرد را می توان بعنوان مهریه تعیین نمود.

 

ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملّک نیز باشد می توان مهر قرار داد».

 

نکته: چنانچه صداق وجه نقد تعیین شود و زوجه پس از گذشت سال ها آن را مطالبه نماید، صداق وی مطابق با تغییر قیمت و تورم سالانه محاسبه و به وی پرداخت خواهد شد.

 

در همین رابطه در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی آمده است: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاُدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

 

مهریه عندالمطالبه به چه معناست؟

 

مهر عندالمطالبه به این معناست که هر زمان زوجه اراده کند و مهر خود را از همسرش مطالبه بنماید، مرد موظف است که آن را بطور کامل بپردازد، مگر آنکه بتواند عدم استطاعت و عدم توانایی مالی خود را به اثبات برساند که در اینصورت دادگاه با توجه به توانایی های مالی و درآمد مرد، مهریه را تقسیط می نماید.

 

هنگامی که صداق بصورت عندالمطالبه است، اصل بر این است که مرد توانایی و استطاعت پرداخت آن را دارد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و بار اثبات آن نیز بر عهده شوهر است و در واقع اوست که باید ثابت بنماید توانایی کافی برای پرداخت تمام و یا پرداخت بخش زیادی از مهریه را بصورت یکجا ندارد.

 

مهریه عندالاستطاعه به چه معناست؟

 

مهریه عندالاستطاعه به این معناست که پرداخت آن از سوی مرد به همسرش مشروط به داشتن استطاعت و توانایی کافی مالی است و اصل بر این است که مرد توانایی کافی برای پرداخت مهریه بصورت یکجا را ندارد.

 

چنانچه زوجه مهریه خود را مطالبه بنماید همانطور که گفته شد، اصل بر این است که زوج توانایی پرداخت تمام و یا بخش زیادی از آن را بصورت یکجا ندارد و بار اثبات خلاف این موضوع بر عهده زوجه است.

 

نکته مهم: این امکان وجود دارد که بخشی از مهریه بصورت عندالمطالبه و بخشی دیگر بصورت عندالاستطاعه در نظر گرفته شود که در چنین شرایطی حکم هر قسمت از مهریه مطابق با شرایطی است که بیان شد.

 

نحوه دریافت مهریه چیست؟ صداق چیست | نحوه دریافت مهریه عندالمطالبه چیست | نحوه دریافت مهریه عندالاستطاعه چیست

صداق چیست

 

تعدیل و یا افزایش مبلغ اقساط مهریه چگونه است؟

 

الف) نحوه افزایش مبلغ اقساط مهریه

 

چنانچه با توجه به عدم استطاعت مالی زوج، وی قادر نباشد که تمام مهریه را یکجا بپردازد و به همین دلیل دادگاه پرداخت مهریه را بصورت اقساطی قرار دهد، زوجه می تواند به این حکم اعتراض نموده و اگر اموالی از شوهر خود سراغ دارد که از طریق آن ها بتواند تمام مهریه و یا بخش بیشتر مهریه خود را بصورت یکجا دریافت بنماید، با معرفی این اموال و دارایی ها از دادگاه درخواست تجدید نظر بنماید.

 

همچنین چنانچه زوجه بعداً اموالی از همسر خود شناسایی نمود و یا متوجه این موضوع شد که درآمدهای همسرش بگونه ای افزایش یافته است که وی می تواند در بازه های زمانی تعیین شده از سوی دادگاه مقدار بیشتری از مهریه را بپردازد، می تواند با اثبات این موارد در دادگاه، تقاضای افزایش مبلغ اقساط مهریه را بنماید که در چنین شرایطی، دادگاه حکم به افزایش مبلغ اقساط مهریه می دهد و توصیه می نماییم برای این موضوع حتما از وکیل مجرب مشاوره بگیرید.

 

بطور مثال هنگامی که دادگاه حکم داده است که زوج ماهانه نیم سکه طلای بهار آزادی به عنوان صداق به زوجه بپردازد، وکیل خانواده به شما کمک می نماید که با توجه به دارایی های تازه بدست آمده و یا تازه شناسایی شده زوج و یا با توجه به افزایش درآمدهای زوج، بتوانید این موضوع را در دادگاه به اثبات برسانید و دادگاه بجای پرداخت نیم سکه، زوج را مکلّف به پرداخت ماهانه یک سکه تمام بهار آزادی بنماید.

 

ب) تعدیل مبلغ اقساط مهریه

 

چنانچه پس از مدتی بنا به عللی از قبیل افزایش قیمت ها و تورم بازار، پرداخت اقساط ماهیانه تعیین شده برای زوج امکانپذیر نباشد می تواند از دادگاه درخواست تعدیل در مبلغ اقساط پرداختی بنماید و معمولاً در چنین مواردی دادگاه ها اقدام به تعدیل مبلغ اقساط می نمایند.

 

چنانچه درخواست تعدیل مبلغ پرداختی مهریه را دارید و تمایل دارید با وکیل دادگستری مجرب مشاوره داشته باشید، با ما تماس بگیرید.

 

مهریه به میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی و یا معادل آن

 

هنگامی که مهریه زوجه به میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی و یا معادل آن است، بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اصل بر این است که زوج توانایی پرداخت مهر را دارد، مگر آنکه بتواند عدم توانایی خود را اثبات کند که در اینصورت باید تعداد ۱۱۰ سکه را بصورت اقساط و به ترتیب و میزانی که دادگاه تعیین می نماید (همانگونه که در بالا ذکر کردیم) بپردازد و اگر مهر را بصورت اقساطی نیز پرداخت ننماید، مطابق با شرایط مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، زن می تواند حکم جلب مرد را از دادگاه بگیرد و همچنین مرد به حبس محکوم می شود و این حبس تا زمانی که یکی از شرایط سه گانه ذیل احراز شود، ادامه خواهد داشت:

 

الف) زوجه به آزادی وی رضایت دهد

 

ب) مرد بتواند مطابق با شرایط مندرج در قانون، اعسار خود را اثبات نماید

 

پ) زوج و یا شخصی از سوی وی مهریه را پرداخت نماید (چه تمام و چه اقساط آن را)

 

مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه بهار آزادی

 

هنگامی که مهر زوجه بیشتر از ۱۱۰ سکه بهار باشد، مطابق با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، برای اجبار مرد به پرداخت آن باید ملائت و توانایی مالی مرد احراز گردد و در اصل اینطور فرض می شود که مرد توانایی پرداخت بیشتر از ۱۱۰ سکه بهار آزادی و یا معادل آن را ندارد و این زوجه است که برای رسیدن به مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه بهار آزادی باید توانایی مالی همسرش را به نحوی ثابت کند.

 

برای وصول مهر بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی، زن نمی تواند حکم حبس همسرش را از دادگاه درخواست نماید و همچنین دستور جلب زوج نیز صادر نخواهد شد.

 

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۱: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محومیت های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است».

 

نحوه دریافت مهریه

 

نحوه دریافت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه را به دو مرحله ساده تقسیم نموده ایم که در ادامه ملاحظه می فرمائید:

 

مرحله اول) بر خلاف اکثر قریب به اتفاق وکلا که مرحله اول دریافت صداق را ارسال اظهارنامه به زوج می دانند، ما به هیچ وجه این مرحله را به دلایل مهمی که داریم، توصیه نمی نماییم و بجای آن اولین مرحله ای که پیشنهاد می دهیم، صحبت با زوج و درخواست مهر بصورت کاملا دوستانه است

 

البته در شرایطی که زوجین با یکدیگر اختلافات جدی و اساسی دارند و حتی جدای از یکدیگر زندگی می نمایند، این مرحله خود بخود منتفی است و بجای آن باید به سراغ مرحله دوم رفت.

 

مرحله دوم) تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده مبنی بر مطالبه مهر و صداق و یا درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه ازدواجی که مراتب عقد نکاح را ثبت نموده  است و یا هر دو مورد بصورت تواُمان

 

برای تصمیم در مورد اینکه با توجه به شرایط شما و زوج بهتر است از کدام مسیر اقدام نمایید، توصیه می نماییم با وکلای مجرب ما مشاوره حقوقی داشته باشید 

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید 4 دیدگاه
 • حامد پاسخ

  سلام خسته نباشید، ببخشید سوالی داشتم، اگه زن مهریه خودشو درخواست کنه و با توجه به اینکه مرد هیچ دارایی مبنی بر پرداخت حتی یک سکه ندارد دوباره زندان میبرند یا کل مهریه قست بندی میکنند؟

  7 آبان 1398 در 17:05
  • ادمین پاسخ

   درود بر شما
   در چنین شرایطی دادگاه حکم به زندانی شدن مرد نمیده و کل مهریه تقسیط میشه

   11 آبان 1398 در 21:47
 • سارا پاسخ

  سلام باتشکر از زحمات شما.
  اطلاعات و آگاهی های شما مفید واقع
  می شود.
  در درجه اول باید همگان انصاف را مد نظر داشته باشند.
  زندگی گذرا خیلی کوتاه تر از آن است که وقت خود را صرف چنین اموری کنیم.
  باشد که چنان کنیم که پس از ما ازما به نیکی یاد شود

  13 خرداد 1398 در 01:38
  • تحریریه مشهور پاسخ

   سلام خدمت شما دوست عزیز
   ممنون از پیامتون

   13 خرداد 1398 در 17:02