تفاوت انواع مختلف شرکت ها

  • 15 شهریور 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

تفاوت انواع مختلف شرکت ها ثبت شرکت     مفهوم قانون تجارت طبق مفهوم قانون تجارت، شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند. کلیه شرکت ها در قوانین کشورمان ایران دارای شخصیت حقوقی می باشند. هنگامی که قصد تاسیس شرکت را دارید می بایست […]

تفاوت انواع مختلف شرکت ها

ثبت شرکت

تفاوت شرکت ها و ثبت شرکت ها را با هم بررسی کنیم

تفاوت شرکت ها و ثبت شرکت ها و اطلاعاتی که باید از آن با خبر باشید

 

 

مفهوم قانون تجارت

طبق مفهوم قانون تجارت، شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند.

کلیه شرکت ها در قوانین کشورمان ایران دارای شخصیت حقوقی می باشند.

هنگامی که قصد تاسیس شرکت را دارید می بایست نوع شرکت و همچنین زمینه ای را که می خواهید در رابطه با آن فعالیت کنید را مشخص کنید.

 “ثبت شرکت و  مفهوم قانون تجارت 

شرکت ها انواع مختلفی دارند که انگیزه ی ایجاد آن ها، تقسیم اختیارات و مسئولیت ها، تامین سرمایه مورد نیاز برای فعالیت تجاری و اقتصادی، نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها و … از جمله عواملی هستند که بر نوع شرکت تاثیر می گذارند.

در این نوشتار که راجع به تفاوت انواع مختلف شرکتها است، ابتدا به معرفی مختصری از شرکت های تجاری می پردازیم، سپس برای روشن شدن  بیشتر مطلب توجه علاقه مندان را به نکات مهم در رابطه با شباهت ها و علی الخصوص تفاوت های انواع مختلف شرکت ها جلب می نماییم.

 

طبق ماده ی 20 قانون تجارت، شرکت های تجاری به 7 گروه تقسیم می شوند که عبارتند از: 

الف – شرکت سهامی

ب- شرکت با مسئولیت محدود

پ- شرکت تضامنی

ت- شرکت مختلط غیر سهامی

ث- شرکت مختلط سهامی

ج- شرکت نسبی

ح- شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

شرکت سهامی :

شرکت سهامی، شرکتی می باشد که سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

این شرکت، بازرگانی شناخته می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.

شرکت سهامی خود  به 2 نوع تقسیم می شود:

نوع اول شرکت سهامی:

شرکت هایی که تاسیس کنندگان  آنها قسمتی از سرمایه ی شرکت را از راه فروش سهام به مردم تامین می کنند که این نوع شرکت ها، شرکت سهامی عام خوانده می شوند.

به عبارتی دیگر، شرکت سهامی عام شرکتی است که حداقل 51 درصد سهام آنان از طریق بورس به عموم مردم واگذار شده باشد.

شرکت های سهامی عام، تنها شرکت هایی هستند که در بورس پذیرفته می شوند.

نوع دوم شرکت های سهامی:

شرکت هایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس، منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است که این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

تبصره :

در شرکت های سهامی عام، عبارت ( شرکت سهامی عام) و درشرکت های سهامی خاص، عبارت ( شرکت سهامی خاص ) باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه ی اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

در موقع تاسیس، سرمایه ی شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه ی شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

در شرکت های سهامی خاص، کلیه ی سهام شرکت در دست سهامداران و اعضای هیئت مدیره که نام آن ها در اسناد و مدارک شرکت درج شده است می باشد و افراد دیگر فقط در صورتی می توانند از سهام این شرکت ها برخوردار گردند که با تنظیم صورت جلسه وارد شرکت شده و بوسیله نقل و انتقال سهام، بخشی از سهام شرکت را تصاحب نمایند.

(مواد 5-4-3-2-1 لایحه ی اصلاحی  قانون تجارت )

 

شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که بین دو یا چند نفر برای انجام دادن امور تجارتی تشکیل شده است و هر یک از شرکا، بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، تنها تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود در غیر این صورت، آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. (مواد 97-96-95-94 قانون تجارت، مصوب 13/2/1311)

مزیتی که شرکت های با مسئولیت محدود در مقابل شرکت های سهامی دارند این است که شرکت های سهامی احتیاج به تعداد شرکای بیشتری دارند. به این جهت مقررات زیادی درباره آن ها وضع شده که رعایت تمام آن ها از عهده اشخاصی که می خواهند شرکای محدودی داشته باشند خارج است.

بر عکس، شرکت های با مسئولیت محدود، از این قیود تا اندازه ای آزاد هستند. ( این گونه شرکت ها اغلب از اشخاصی تشکیل می شوند که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکتی فامیلی اند ) در کشورهای خارجی نیز گرچه گاهی اتفاق می افتد که شرکت با مسئولیت محدود دارای شرکای زیادی باشد اما در بیشتر موارد، شرکا محدود و انگشت شمار هستند.

 

شرکت  تضامنی :

شرکت تضامنی شرکتی می باشد که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.

اگر دارایی شرکت برای تادیه ی تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراردادی که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

در اسم شرکت تضامنی، باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

در صورتی که اسم شرکت، مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل « و شرکا » و یا « و برادران قید شود». (مواد 117 و 116 قانون تجارت)

 

شرکت مختلط غیر سهامی :

بعضی وقت ها  در عمل دیده می شود که شرکت های سرمایه ای با شرکت های ضمانتی با یکدیگر مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت ها را تشکیل می دهند. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آن ها محدود است هر دو در شرکت واحدی دارای سهم می شوند.

بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و نمی خواهد قرض کند، چند شریک در شرکت خود وارد می کند و مسئولیت آن ها را به میزان سرمایه آورده آنها محدود می سازد و خود به عموان شریک ضامن تمام تعهدات شرکت را ضمانت می نماید.

بنابراین اگر پس از استهلاک سرمایه باز هم چیزی از قروض باقی مانده باشد، شریک یا شرکای ضامن متضامنا مسئول پرداخت هستند و دیگر مسئولیتی متوجه شرکائی که مسئولیت محدودی دارند نخواهد شد.

” ثبت شرکت و تفاوت شرکت ها “

لذا شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

شریک ضامن:

مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

شریک با مسئولیت محدود:

کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.

در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. (ماده ی 141 قانون تجارت)

 

شرکت مختلط دو دسته اند:

1) شرکت های مختلط سهامی:

ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است

که در آن یک یا چندین نفر شریک ضامن و دارای سهم الشرکه هستند و بقیه ی سرمایه به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است.

در این مورد احکام شرکت های تضامنی درباره ی شرکای ضامن و احکام شرکت های سهامی درباره ی صاحبان سهام رعایت می شود.

2) شرکت مختلط غیر سهامی:

در آن شرکای ضامن با شرکای با مسئولیت محدود هر دو جمع می شوند و شرکای ضامن به طریق شرکت تضامنی و شرکای دیگر به طریق شرکت با مسئولیت محدود، رفتار می نمایند.

 

 شرکت مختلط سهامی :

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن  تشکیل می شود.

شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها  به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

مدیریت شرکت مختلط سهامی انحصارا مختص به شریک یا شرکای ضامن است. (ماده ی 164-163-162قانون تجارت)

 

شرکت نسبی :

شرکت نسبی شرکتی می باشد که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.

در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی)  و حداقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود و در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکای ذکر شده، قید عبارتی از قبیل « وشرکا »، «و برادران » ضروری است.

اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته، مسئول تادیه ی قروض شرکت است.

مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و فقط پس از انحلال طلبکاران می توانند با رعایت ماده ی فوق به فرد فرد شرکا مراجعه کنند.(187-186-184-183 قانون تجارت)

شرکت نسبی را باید نزدیک ترین شرکت تجاری به شرکت مدنی دانست، زیرا با اندکی مسامحه می توان گفت تنها وجه تمایز و افتراق این دو، فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است.

 

شرکت تعاونی تولید و مصرف:

شرکت تعاونی تولید شرکتی می باشد که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود

و شرکای مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.(ماده ی 190 قانون تجارت)

چنانچه از تعاریف انواع مختلف شرکت ها بر آمد، هر یک از شرکت ها افتراقاتی دارند

که بدین جهت از سایر شرکت ها متمایز می گردند.

در قسمت زیر به مهم ترین این تفاوت ها به طور بخش به بخش می پردازیم.

 

نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها:

نوع تصمیم گیری در شرکت ها بسیار متفاوت می باشد.

به عنوان مثال، در شرکت های تضامنی و نسبی تمام تصمیم گیری ها به اتفاق آرا صورت می پذیرد

اما در شرکت با مسئولیت محدود، طبق ماده  106 قانون تجارت، تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود.

اگر در دفعه ی اول، این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند.

در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود، اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. (اساسنامه ی شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد) لذا هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رای خواهد بود مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.(ماده ی 107 قانون تجارت) و در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه باشد شرکت منحل می شود.(بند ب ماده ی 114 قانون تجارت) اکثریت عددی شرکا که دارای لااقل سه چهارم سرمایه اند، طبق ماده ی 111قانون تجارت میتوانند راجع به تغییر در اساسنامه ی شرکت، اقدام به عمل آورند مگر این که دراساسنامه، اکثریت دیگری مقرر شده باشد.

همچنین انتقال سهم الشرکه نیز فقط با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند امکان پذیر است.( ماده ی 112-110 قانون تجارت)

 

در شرکت های سهامی نیز تصمیم گیری ها به گونه ای دیگر است.

طبق ماده ی 84  لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجمع عمومی فوق العاده، دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند.

اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه ی دعوت اول قید شده باشد.

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه ی رسمی معتبر خواهد بود.(ماده ی 85 لایحه اصلاحی قانون تجارت) همین طور طبق ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت، در مجمع موسس، حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است.

” تفاوت شرکت ها و  شرکت های سهامی ” 

اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد

مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند

مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه ی قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد.

مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه ی شرکت در آن حاضر باشند.

در هر یک از دو مجمع فوق، کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آرای حاضرین اتخاذ شود.

در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.

در شرکت های سهامی، اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی از طریق اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) صورت می پذیرد.

تحدید اختیارات مدیران در شرکت ها :

با توجه به این که مدیریت شرکت در واقع (نمایندگی و وکالت) از طرف شرکت است

اقدامات مدیر در صورتی در حق شرکت نافذ است که به (قصد نیابت از طرف شرکت) و در حدود اختیارات انجام شده باشد.

تحدید اختیارات مدیران در شرکت ها ی سهامی، از طریق اساسنامه و یا توافق جداگانه انجام می گیرد که در هر دو در برابر اشخاص ثالث اعتبار ندارد (در رابطه ی بین خود مدیر و شرکا اعتبار دارد و در برابر اشخاص ثالث اعتبار ندارد).

”  تحدید اختیارات مدیران “

تحدید اختیارات مدیران در شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نیز از طریق اساسنامه و توافق جداگانه صورت می پذیرد، اما تحدید اختیارات مدیران در اساسنامه، هم در برابر اشخاص ثالث و هم در رابطه بین خود شرکا کاملا معتبر است.

در صورتی که در توافق جداگانه، تحدید اختیار فقط در رابطه مدیر و شرکا اعتبار دارد و در برابر اشخاص ثالث اعتبار ندارد.

 

رکن اداره کننده ی شرکت ها :

در شرکت سهامی خاص،انتخاب رکن اداره کننده شرکت در ابتدای کار توسط کلیه سهامداران و بعد ها توسط مجمع عمومی عادی صورت می گیرد.

تعداد شرکا در شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر است که می بایست از بین آنان حداقل 2 نفر به عنوان مدیر برای اداره امور شرکت انتخاب شود.

تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر است که می بایست از بین آنان حداقل 2 نفر به عنوان مدیر برای اداره امور شرکت انتخاب شود.

مدت مدیریت نباید متجاوز از دو سال باشد و غیر از مدیر عامل، اعضای هیات مدیره نیز باید سهامدار باشند.

در شرکت با مسئولیت محدود، نحوه ی انتخاب بر اساس قاعده ی ماده ی 106قانون تجارت

الف) اکثریت لااقل نصف سرمایه،

ب) اکثریت عددی در صورت عدم حصول اکثریت در دفعه ی اول می باشد.

تعداد مدیر حداقل 2 نفر است و مدت مدیریت هم محدودیتی ندارد و می تواند مدت هم نداشته باشد.

 

میزان مسئولیت شرکا در شرکت ها:  

در شرکت تضامنی مقدار مسئولیت شرکا نامحدود و به صورت مطلق است.

” هر یک مسئول تمام قروض است ” 

(ماده ی 116 قانون تجارت) در صورتی که  در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت شرکا محدود و تا میزان سرمایه ی شریک در شرکت است.(ماده ی 94 قانون تجارت) همین طور در شرکت نسبی، میزان مسئولیت شرکا نامحدود و به نسبت سهم الشرکه ی شریک به کل سرمایه است.(ماده ی 183 قانون تجارت)  و در شرکت سهامی نیز، میزان مسئولیت شرکا محدود و به میزان مبلغ اسمی سهام آنها است.(ماده ی 1 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت)

از جمله سایر تفاوت ها میان شرکت ها ، میزان آورده های شرکت ها به عنوان سرمایه می باشد.

برای نمونه، حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است

و بر خلاف شرکت با مسئولیت محدود در شرکت سهامی خاص، حداقل 35 درصد سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانک ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65 درصد در تعهد سهامداران باشد.

همچنین، در شرکت های سهامی عام جهت تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می شود، اما شرکت های سهامی خاص حق مراجعه به عموم را ندارند.

قابل توجه است در برخی از شرکت ها آورده های غیر نقدی (نظیر حق اختراع و حق کسب و پیشه) سرمایه ی اصلی شان است.

تفاوت شرکت ها و میزان آورده های شرکت ها به عنوان سرمایه می باشد.” 

همچنین  در یک مقایسه تطبیقی میان شرکت ها در می یابیم در شرکت مختلط غیر سهامی، سهم شریک با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی شود و آزادانه قابل معامله نیست و شخصیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مد نظر است، در صورتی که در شرکت مختلط سهامی، شرکای با مسئولیت محدود به صورت سهم در می آید و مانند سهام شرکت های سهامی قابل نقل و انتقال است و شخصیت شرکای صاحب سهم از اهمیت برخوردار نیست و هر صاحب سهمی شریک محسوب می شود.

همچنان این نکته قابل ذکر است که انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.

علی رغم تفاوت های عمده ای که در انواع شرکت ها برشمردیم،

در تشکیل شرکت ها، اشتراکاتی نیز وجود دارد که به طور مختصر به آن ها نیز  اشاره می نماییم.

 

 وجود شریک :

حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت مختلط غیرسهامی)

حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختبط سهامی )

حداقل 5 شریک در ( شرکت سهامی عام)

حداقل 7 شریک در ( شرکت تعاونی تولید و مصرف)

 

انعقاد قرارداد شرکت :

تشکیل شرکت، ماهیتی قراردادی دارد که به صورت اساسنامه یا شرکتنامه تنظیم می گردد.

بنابراین رعایت شروط اساسی صحت معاملات یعنی قصد و رضا، اهلیت،

موضوع با شرایط خاص آن و مشروعیت جهت معامله، ضروری است

و عدم رعایت این شروط منجر به بطلان یا عدم نفوذ شرکت خواهد بود.

علاوه بر شرایط فوق، یک سری شرایط شکلی هم مانند: ضرورت وجود قرارداد کتبی، برای تشکیل شرکت لازم است.

 

آورده ی شرکا ( سرمایه)

نقدی: آورده ای که موضوع آن وجه نقد باشد.

غیر نقدی :

الف) مال مادی: اعم از منقول و غیر منقول

ب) مال غیر مادی: (حق تالیف، حق اختراع، حق کسب و پیشه، حق انتفاع، دانش فنی) هنر (کار، صنعت، فعالیت)

قابل ذکر است ارزیابی آورده های غیر نقدی موسسان، توسط کارشناس رسمی وزارت دادگستری که به صورت کتبی اعلان نظر می کند انجام می شود.(ماده ی 76 لایحه ) و همانطورکه از ظاهر ماده ی 76 لایحه اصلاحی قانون تجارت استنباط می شود، فقط موسسین حق آوردن آورده های غیر نقدی را دارند.

 

پیوند : ثبت شرکت

منبع : http://www.mashhoor.ir

 

Comments are closed