ثبت شرکت تعاونی

 • 4 مرداد 1396
 • محسن شیخ ها
 • 0 پرسش و پاسخ

شرکت تعاونی و چگونگی ثبت آن تعریف شرکت تعاونی شركت تعاونی شركتی است كه بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همكاری و تشریك مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشكیل […]

شرکت تعاونی و چگونگی ثبت آن

تعریف شرکت تعاونی

شركت تعاونی شركتی است كه بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همكاری و تشریك مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشكیل می شود.

 

در این تعریف چند مساله مورد توجه قرار گرفته كه مختصرا به آنها اشاره می شود:

1- فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شركت تعاونی شوند.

2- شركت تعاونی صرفا درامور مربوط به تولید و توزیع می تواند فعالیت کند.

3- شركت های تعاونی فقط به منظور رسیدن به اهداف خاصی كه در ماده ١ قانون بخش تعاون آمده ، می توانند تشكیل شده و فعالیت نمایند.

4- طرق فعالیت در شركت تعاونی تولید و توزیع همكاری و تشریك مساعی است و به طریق دیگر نمی تواند فعالیت نماید.

5- رعایت مقررات قانونی بخش تعاون در تشكیل و فعالیت شركت های مذكور الزامی است.

 

شركت تعاونی شركتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا ازطریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری انان موافق اصولی كه در قانون مطرح است تشكیل می شود. تعداد اعضای شركت تعاونی نباید از ٧ نفر كمتر باشد.

 

شركت های تعاونی شركتهایی هستند كه تمام یا حداقل ٥١% سرمایه آنها به وسیله اعضا در اختیار شركت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمان ها، شركتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداریها، شوراهای اسلامی كشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات اجاره، اجاره به شرط تملیك، شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به كمك در تامین یا افزایش سرمایه شركتهای تعاونی نمایند بدون آنكه عضو باشند.

 

با توجه به قوانین شركتهای تعاونی و اهدافی كه قانون برای آنها برشمرده و موقعیت ویژه ای كه در اقتصاد ممكلت دارند و هم چنین با توجه به ماده ٢ قانون بخش تعاونی كه مقرر می دارد: ( شركت هایی كه بارعایت مقررات این قانون تشكیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند ).

 

 

انواع شرکتهای تعاونی

1) شرکت تعاونی تولید

شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات صنعت ، معدن ، عمران شهری ، روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نماید و یک واحد تولیدی را تشکیل می دهند.

بر طبق ماده 190 قانون تجارت ( شرکت تعاونی شرکتی است که بین یک عده ای از ارباب حرف می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند ).

در شرکت تعاونی تولید ، باید حداقل دوسوم اعضاء اداره کننده شرکت ، از شرکائئ باشند که حرفه آنها عملیاتی باشد که شرکت قصد انجام آن را دارد.

2) شرکت تعاونی توزیع

شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می نماید.

در کل شرکت توزیعی شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا ، مسکن و سایر نیازمندیهای اعضایش فعالیت می کند.

3) شرکت تعاونی عام

شرکتی است که عضویت در آن برای همه افراد آزاد می باشد و تعداد اعضاء در این تعاونیها حداقل 500 نفر می باشد و موسسین یا شرکت می بایست جهت تأمین بخشی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت ، سهام آن را به عموم مردم عرضه و واگذار نمایند.

همچنین شرکتهای تعاونی با بیش از 500 عضو و اتحادیه‌هایی که تعداد اعضاء تعاونیهای عضو آنها مجموعاً بیش از 2000 عضو باشد، «تعاونی بزرگ» محسوب می‌شوند.

4) شرکت تعاونی خاص

شرکتی است که عضویت در آن برای قشر خاصی می باشد مثل دانشجویان ، زنان ، وکلای دادگستری و … و شرکت موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظرمحدودیتی برای عضویت وجود ندارد و درنتیجه سهام آن صرفا به افراد واجد شرایط واگذار می شود .

5) شرکت تعاونی مصرف

بر طبق ماده 192 قانون تجارت  ( شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود :

1 ) فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.

2 ) تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.

ارکان تصمیم گیرنده در شرکت تعاونی

 • الف – مجمع عمومی عادی
  مجمع عمومی عادی مجمعی است که لااقل سالی یک مرتبه پس از پایان سال مالی شرکت و با دعوت هیات مدیره جهت انجام وظایف قانونی به شرح ذیل تشکیل می گردد:
  1- انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت ٢ سال 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود زیان و سایر گزارشهای مالی هیئت مدیره 3- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی 4- تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و …. (مواد ٣٣ و ٣٤ و ٣٧) .
 • ب – مجمع عمومی فوق العاده
  مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای كتبی حداقل یك سوم اعضای تعاونی و یا اكثریت مطلق اعضا هیئت مدیره و یا بازرس و یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا كل مجمع تشكیل می شود .
 • در تعاونی های دارای بیش از پانصد نفر عضو در صورتی كه بار اول مجمع با دو سوم اعضا تشكیل نشود بار دوم با نصف به علاوه یك رسمیت خواهد داشت .
  در صورت عدم تشكیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره ظرف مدت حداكثر یك ماه وزارت تعاون اقدام به این كار می نماید. وظایف مجمع عمومی فوق العاده: 1- تغییر در مواداساسنامه (درحدود قانون) 2- تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و 3- انحلال یا ادغام تعاونی خواهد بود.

ادغام ، انحلال و تصفیه شرکت تعاونی

الف) ادغام  تعاونی

مجامع عمومی فوق العاده می توانند ادغام شركتهای تعاونی را با یكدیگر تصویب نمایند. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی كه با هم ادغام شده اسند به همراه مدارك مربوطه حداكثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع كلیه اعضا و بستانكاران می رسد (مستفاد از ماده ٥٣ ).

ب) انحلال و تصفیه تعاونی

شركتهای تعاونی با رای مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون در موارد زیر منحل می گردند:

1- در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده 2- كاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی كه حداكثر ظرف مدت ٣ ماده تعدا اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد 3- انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه ، در صورتی كه در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نكرده باشد 4- توقف بیش از یك سال بدون عذر موجه 5- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ٣ بار اخطار كتبی در سال به وسلیه وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط  6- در صورت ورشكستگی طبق قوانین مربوط.

مراحل ثبت شرکت تعاونی و مدارک مورد نیاز:

1- کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی هیئت موسس و کلیه سهامداران

2- کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی هیئت موسس

3- کپی برابر اصل شده گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت هیئت موسس

4- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری هیئت موسس

5- امضاء اساسنامه و فرم های مربوطه

جهت تشکیل شرکت تعاونی ، هیات مؤسس که از متقاضیان دارای شرایط قانونی تشکیل می شوند اقدامات ذیل را انجام میدهند:

الف) تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه  منطبق بر قانون بخش تعاونی ب) دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه پ) تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می نمایند.

نکته : موسسین تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونیها آشنائی کافی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاسهای آموزشی یکروزه که اداره کل تعاون استان تعیین می‌کند شرکت نمایند . زمان تشکیل کلاس آموزشی فوق حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود .

2- هیات مؤسس در طرح پیشنهادی خود موارد ذیل را ذکر نموده و با معرفی نماینده تام الاختیار خود آن را به اداره کل تعاون ارائه می نماید:

الف) ضرورت تأسیس تعاونی و نیز ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدفهای تشکیل تعاونی با هدفها و برنامه‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران همراه با ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح  ب) تعداد و مشخصات متقاضیان  پ) ذکر میزان سهم لازم التادیه هر کدام از اعضا  ت) سوابق و مهارتهای اعضا در رشته فعالیت مورد نظر ث) ذکر نام شعبه صندوق تعاون جهت افتتاح حسابهای تعاونی.

نکته1 : مدارکی که هیات موسس بایستی ارائه نماید:

الف- تصویر برابر اصل شده شناسنامه و مدارک تحصیلی

ب- تصویر برابر اصل شده گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت

ج- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

نکته2 : کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا ارائه حکم کارگزینی از شمول بند ب و ج معاف می باشند.

3- اداره کل اداره تعاون بعد از وصول تقاضای تشکیل تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی در مدت زمان حداکثر 5 روز نظر مثبت یا منفی خود را به هیات مؤسس اعلام و در صورت موافقت ، نمونه اساسنامه و فرمهای مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار خواهد داد.

4- هیات موسس پس از اخذ موافقنامه تشکیل ، می بایست اقدامات زیر را صورت دهد:

الف- دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذیربط (در صورتی که موضوع نیاز به مجوز فعالیت داشته باشد) به نام اعضای هیات موسس تعاونی در شرف تأسیس.

ب- تدوین و تنظیم اساسنامه پیشنهادی.

پ- افتتاح حساب به نام «تعاونی در شرف تأسیس» در بانک توسعه تعاون و یا حسابی که توسط بانک توسعه تعاون در یکی از بانکها تعیین می گردد.

ت- دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی ، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت ، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التأدیه هر یک از اعضاء و ذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی.

ث- بررسی شرایط متقاضیان و پذیرش واجدین شرایط عضویت و نیز دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آنها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی.

ج- ارزیابی آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم.

چ- انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره 3) با رعایت فاصله زمانی حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز  از تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی.

نکته :  در سایر مجامع عمومی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه نباشد، فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی ، حداقل 10 روز و حداکثر 20 روز خواهد بود.

ح- ثبت نام نامزدهای تصدی سمتهای هیأت مدیره و بازرسی.

خ- ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره کل/ اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلسه مجمع عمومی عادی.

د- سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی تا انتخاب هیات رئیسه مجمع ( یک نفر رئیس، یک نفر منشی، و دو نفر به عنوان ناظر) از قبیل اخذ برگه  ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تکمیل فهرست اسامی حاضرین همراه با امضای آنان که باید تحویل هیات رئیسه شود. ضمناً در شرکتهای تعاونی بزرگ، اعضای هیأت رئیسه مرکب از 7 نفر ( یک نفر رئیس ، یک نفر نائب رئیس ،‌ یک نفر منشی و چهار نفر ناظر ) خواهد بود.

5- در مورد شرکتهای تعاونی عام مجوز صدور موافقت نامه تشکیل و آگهی پذیرش عضو و فروش سهام با تأئید وزارت تعاون خواهد بود.

6- داوطلبان عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونیها علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را ( بر اساس دستورالعمل  انجمن نظارت بر انتخاب تعاونیها) حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی به منظور بررسی شرایط احراز به هیات مؤسس تحویل نمایند.

7- کارکنان دولت نمیتوانندتصدی هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکتهای تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونیهای خاص کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی که در آن شاغل باشند، کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی شوند.

8- هیات مؤسس هنگام تشکیل اولین مجمع عمومی عادی،برگه  ورود به جلسه را از داوطلبان عضویت اخذ نموده و اسامی حاضرین را با امضای آنان تکمیل و پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع برای اعمال کنترل در اختیار آنان قرار می دهد.

نکته : در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضاء، عضو می تواند یا نماینده تام الاختیار خود را کتباً برای حضور در مجمع به هیأت مؤسس معرفی نماید. در هر حال یک نفر نمی‌تواند همزمان وکالت یا نمایندگی بیش از یک عضو ( در تعاونیهای بزرگ دو عضو ) را عهده دار باشد.

9- با تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی، ذیل صفحات آن به امضای رئیس و منشی و صفحه آخر اساسنامه به امضای هیئت رئیسه می‌رسد. بدیهی است تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضای اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود.

نکته : اعضائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند ، می توانند تقاضای عضویت خود را پس بگیرند و در این صورت هیات مدیره بلافاصله پس از ثبت تعاونی مکلف به بازپرداخت وجه واریزی سهام آنان خواهد بود.

10- پس از انتخاب هیئت مدیره وظایف هیات موسس بپایان رسیده و هئیت رئیسه مجمع ضمن تنظیم صورتجلسه کلیه مدارک مربوط به برگزاری مجمع را که به امضای آنان رسیده است به هیئت مدیره تحویل می دهد.

11- هئیت مدیره در اولین جلسه خود رئیس، نایب رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا تشریفات قانونی ثبت تعاونی را انجام دهد.

نکته1 : مدیر عامل باید حائزشرایط ماده 38 قانون بخش تعاونی باشد و مدارک موضوع بند 12 این دستورالعمل را تحویل هئیت مدیره نماید.

نکته2 :  در صورتیکه هر یک از اعضاء نسبت به مراحل تشکیل تعاونی معترض باشد ظرف مدت 2 روز باید مراتب را کتباً به اداره کل اداره تعاون اعلام نماید. اداره کل اداره تعاون موظف است طبق قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف 3 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

12- اعضای هئیت مدیره بازرس یا بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت تعاونی موظف به طی دوره‌های آموزشی مربوط خواهند بود.

13- هیأت مدیره باید جهت تکمیل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان و کلیه اعضاء تنظیم و به اداره کل اداره تعاون تحویل می گردد.

14- مدارک لازم ظرف مدت 5 روز از طریق اداره کل اداره تعاون به اداره ثبت شرکتها ارسال می‌شود. اداره کل اداره تعاون پس از انجام اقدامات اداره ثبت شرکتها و صدور آگهی تأسیس، نسبت به صدور پروانه تأسیس تعاونی اقدام خواهد نمود. در هر حال نظارت، حسابرسی و رسیدگی به شکایات وسایر اقدامات پس از تأسیس تعاونی بعهده اداره کل اداره تعاون خواهد بود.

موارد حائز اهمیت جهت ثبت شرکت های تعاونی

1- در انواع شرکتها و اتحادیه های تعاونی تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت باید طبق طرح تأسیس و تغییرات بعدی آن بوده و رعایت موارد زیر الزامی است:

الف) حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکتهای تعاونی نباید از 7 نفر عضو کمتر باشد.

ب) در شرکتهای تعاونی اشتغالزا که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی با استفاده از کمکهای دولتی برای اعضاء تشکیل می‌شوند . تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل 50% مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.

ج) در شرکتهای تعاونی که بدون استفاده از کمکهای دولتی و یا با هدف سرمایه گذاری تشکیل می شوند و حداقل 50% سرمایه گذاری طرح توسط اعضاء تأمین می‌گردد ، رعایت بند (ب) الزامی نمی باشد.

د) حداکثر تعداد اعضاء در تعاونیهای مسکن (تأمین مسکن اعضاء) متناسب با اهلیت ( دانش و تجربه) مدیران تعاونی بنابه تشخیص ادارات کل تعاون تعیین می گردد.

هـ) رعایت تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل  تشکیل تعاونیها درخصوص تعاونیهای فوق الذکر الزامی نمی باشد.

2- تعیین میزان سرمایه و ارزش سهام بعهده هیأت مؤسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه مصوب ذکر خواهد شد. بدیهی است هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت میشود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و چنانچه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

. نکته1 : در شرکتهای تعاونی سرمایه‌گذاری حداقل میزان سرمایه 000/ 000/ 000/ 1 ریال تعیین می‌گردد

نکته2 : اعضای تعاونی مکلفند مبلغ تعهد شده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه که نباید از دو سال بیشتر باشد تادیه نمایند.

سهم اعضاء درتأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی تصویب نماید که برخی از اعضاء سهم بیشتری خریداری نمایند. در این صورت حداکثر میزان سهم هر عضو نباید از 30 درصد کل سرمایه تعاونی تجاوز نماید.

4- اتحادیه تعاونی با عضویت شرکتهای و تعاونیهای داوطلب و با حداقل 7 عضو که دارای موضوع فعالیت واحد باشند در سطح شهرستان یا استان تشکیل می شوند.

نکته1 :  شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های استانی می‌توانند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های مرکزی اقدام نمایند .

نکته2 : هر شرکت تعاونی می‌تواند فقط عضو یک اتحادیه شهرستانی، استانی و یا مرکزی باشد، در هر حال عضویت در بیش از یک اتحادیه، برای شرکت تعاونی با تعدد موضوع فعالیت بلامانع است.

نکته3 : تشکیل اتحادیه مرکزی با مجوز وزارت تعاون خواهد بود.

نکته4 :  اعضای هیات مدیره اتحادیه از نمایندگان تعاونیهای عضو و به عنوان شخص حقیقی و اعضای هیات بازرس اتحادیه ‌از نمایندگان تعاونیهای عضو و یا سایرین تعیین می‌شوند.

نکته5 : حداقل تعداد اعضاء اتحادیه‌های سراسری در زمان ثبت و دوران فعالیت 15 عضو تعیین می‌گردد. اعضاء اتحادیه‌های سراسری، اتحادیه‌های استانی می‌باشند.

در شرایط خاص که تشکیل اتحادیه سراسری ضروری است و تعداد اعضاء به حد نصاب نمی‌رسد ، تشکیل اتحادیه با مجوز وزیر تعاون و رعایت حداقل قانونی بلامانع است.

نکات مهم درباره شرکت تعاونی

الف) در شرکت تعاونی لازم نیست اعضای آن لزوما در سرمایه و سود سهم یکسانی داشته باشند بلکه این سرمایه و سود می تواند متفاوت باشد.

در شرکت تعاونی همه اعضای آن بدون در نظر گرفتن آنکه چه میزانی سهام درشرکت دارند فقط دارای یک رای می باشند و در واقع تصمیم گیری در شرکت تعاونی با در نظر گرفتن خود اعضاست و به سرمایه کاری ندارد.

ب) بر طبق ماده  اول قانون بخش تعاونی سال 1370 ، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را بر شمرده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 1- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت 2- اشتغال زایی، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند 3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت 4- پیشگیری از انحصار، احتکار ، تورم و  اضرار به غیر.

ج) در خصوصی سازی بخش های دولتی ، تعاونی ها به عنوان مهم ترین بخش خصوصی قرار دارند و دارای مزایای بسیاری می باشند.

د) شرکتهای تعاونی در برخی از انواع تعاونی ها از مالیات معاف می باشند.

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه