ثبت شرکت ها در ایران چگونه است؟

 • 4 مهر 1396
 • محسن شیخ ها
 • 0 پرسش و پاسخ

شرایط ثبت شرکت ها در ایران را بررسی کنیم؟ ثبت شرکت     ثبت شرکت در این مقاله سعی داریم تا اجمالا به معرفی مرجع انحصاری و رسمی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بپردازیم و سپس برخی از قوانین و مقررات حاکم بر ثبت شرکت در ایران را بررسی می کنیم و نیز […]

شرایط ثبت شرکت ها در ایران را بررسی کنیم؟

ثبت شرکت

ثبت شرکت و امتیازات آن

ثبت شعبه ی شرکت به دو شکل انجام می شود
که آن را در این مقاله بیشتر بررسی می کنیم

 

 

ثبت شرکت

در این مقاله سعی داریم تا اجمالا به معرفی مرجع انحصاری و رسمی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بپردازیم و سپس برخی از قوانین و مقررات حاکم بر ثبت شرکت در ایران را بررسی می کنیم و نیز برخی از مدارک مورد نیاز جهت ثبت چند مورد از شرکت های مندرج در قانون تجارت را خدمت شما معرفی می کنیم و همچنین ثبت شعبه و حالت های مختلف ثبت شعبه را نیز بررسی می نمائیم.

 

مرجع ثبت شرکت های ایرانی کدام است؟

درکشور عزیزمان ایران، مسئولیت ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و نیز ثبت تغییرات آنها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می باشد .

درخواست ثبت شرکت باید توسط موسسان و مدیران شرکت تقاضا شود.

برخی از تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود به موجب قانون احتیاج  به ثبت دارد

که این امر باید توسط مدیران وقت شرکت به انجام برسد

مواردی مثل تغییر مدیریت شرکت یا تغییر در اختیارات او، تغییر در موضوع فعالیت شرکت، عزل و نصب مدیران و بازرسین شرکت، تعییر آدرس شرکت، تغییر در سرمایه شرکت و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت قانونا موظف است که این تغییرات را به صورت رسمی و قانونی اعمال نموده و به ثبت برساند و به اطلاع اشخاص ثاالث برساند.

 

در همین راستا ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد:

در هروقت که تصمیماتی درمورد تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا  تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت گرفته  شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر میکنند  و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود.

 

ثبت شرکت و مدارک مورد نیاز

مدیران و موسین شرکت ها، برای ثبت شرکت باید مدارکی را تحویل مرجع ثبت نمایند .

این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:

الف – در شرکت های تضامنی:

 • یک نسخه ی مصدق از شرکتنامه
 • یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
 • نوشته ای به امضای مدیریت شرکت حاکی از پرداخت همه سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
 • نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معینشده اند.

 

ب- در شرکت های نسبی:

*- یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها

*-  یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر داشته باشد)

*- نام مدیریت یا مدیران شرکت

*- نوشته ای به امضای مدیریت شرکت حاکی از پرداخت همه ی سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی  نقدی و تسلیم همه ی سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

 

ت- در شرکت های مختلط غیر سهامی:

*- یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها

*-  یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگرداشته باشد)

*- اسم شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریتی دارند

 

ثبت شرکت های ایرانی

جهت  ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده ی10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.

از آن جا که این مقدار حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در این جا ضرورتی  ندارد.

البته باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند (ماده ی 197 ق.ت) این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن، بسته به مورد، در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت، به هزینه شرکت انجام گیرد (ماده 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن)

 

انتشار خلاصه ی شرکتنامه

اداره یا دایره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده است، .باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف زمان ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به هزینه شرکت برای اطلاع عموم منتشر کند. خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:

 • شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت، با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت.
 • مقدار سرمایه (با تشخیص این که چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده).
 • اسامی مدیران شرکت
 • تاریخ و زمان آغاز و ختم شرکت در صورتی که شرکت برای مدت زمان محدود تشکیل شده باشد.
 • در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات بالا باید اسامی تمام شرکا ی ضامن نیز منتشر شود.

در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود.

 

ثبت شعبه شرکت

هرگاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد، انتشار خلاصه ی شرکت، به همان شیوه ای که برای خود شرکت مقرر شده است، در محل شعبه نیز باید به عمل آید و جهت انجام این مقصود نماینده یا وکیل شرکت  باید مدارک و اسناد و اوراق ثبت شعبه را به محل ثبت شعبه ارسال دارد و بعد از آن نیز جهت امضا اوراق و ذیل دفاتر به همان محل مراجعه نماید.

 

ثبت شعبه ی شرکت به دوحالت انجام می شود:

حالت اول) این که موسسین در هنگام ثبت شرکت اصلی اقدام به تعیین و ثبت شعبه نیز می نمایند که بدین منظور می بایست ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه، محل شعب شرکت در آگهی ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار،  ضمن ارسال تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود.

حالت دوم) حالت دیگر ثبت شعبه شرکت پس از به ثبت رسیدن شرکت اصلی است

این حالت مواقعی پیش می آید که موسسین و مدیران شرکت پس از مدتی از به ثبت رسیده شعبه بنا به دلایلی، برای انجام راحت تر امور و نیز گسترش فعالیت های شرکت در نقاط دیگری غیر از محل اصلی شرکت تصمیم به ثبت شعبه می گیرند.

در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضای او برای شرکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.

ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت

ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت، انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکتی که ثبت شده است

ایجاد می شود را ضروری دانسته است.

نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام حقوقی، به سبب خطای خود، محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند، چرا که تغییراتی که به نظر و اطلاع آن ها نرسیده است در مقابل آن ها قابل استناد نیست. 

 

پیوند : ثبت شرکت

منبع : http://www.mashhoor.ir

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه