ماده 169 مکرر چیست ؟

  • 17 مهر 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

ویژگی های ماده 169 مکرر چه می باشد ؟ ماده 169 مکرر ” ثبت شرکت “   ماده ۱۶۹ ماده ۱۶۹ ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی‌که به جهت تسهیل یا آسان شدن تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی، کاربرد وسایل، روش ها، صورت حساب ها‌ و فرم‌هایی را جهت ‌نگاهداری حساب جهت هر گروه […]

ویژگی های ماده 169 مکرر چه می باشد ؟

ماده 169 مکرر

” ثبت شرکت “

استفاده از شماره اقتصادی دیگران چه خطراتی دارد

استفاده از شماره اقتصادی دیگران چه مسئولیت هایی در پی دارد؟

 

ماده ۱۶۹

ماده ۱۶۹ ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی‌که به جهت تسهیل یا آسان شدن تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی، کاربرد وسایل، روش ها، صورت حساب ها‌ و فرم‌هایی را جهت ‌نگاهداری حساب جهت هر گروه از مؤدیان مالیاتی ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی نماید و مؤدیان از اول فروردین سال بعد الزاما مکلف به رعایت آنها می‌باشند.

“ثبت شرکت خود را با مشاوران ما در میان بگذارید”

عدم رعایت موارد ذکر شده در مورد مؤدیانی که مکلف به‌ نگهداری دفاتر قانونی هستند

موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوطه خواهد بود و درباره سایر مؤدیان، موجب تعلق جریمه‌ای معادل‌ بیست درصد (20% ) مالیات منبع مربوط می‌باشد.


تبصره

در صورتی که رعایت موارد ذکر شده در ماده فوق بنا به ‌تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده ‌باشد

مشمول بی‌اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.

طبق ماده ۱۶۹ مکرر، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده‌ می‌شود

برای اشخاص حقیقی و حقوقی، کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر نماید.

” ثبت شرکت خود را به مشاوران و  سایت ما بسپارید “

اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به گرفتن کارت اقتصادی هستند

مکلف اند طبق دستورالعملی که به وسیله سازمان مذکور تهیه و اعلام می‌شود

برای معاملاتی که انجام می دهند صورت حساب صادر کنند و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب ها، فرم ها و اوراق مربوطه درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.

 

ضمانت اجرایی تخلف در شماره اقتصادی

موارد تخلفی همچون:

عدم صدور صورت حساب، عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله، استفاده از شماره اقتصادی خود جهت معاملات دیگران و یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد ( 10% )  مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
همچنین عدم  ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌کشور طبق دستورالعمل صادره از سوی آن سازمان، مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد ( 1% ) معاملاتی می باشد که فهرست آنها ارائه نشده است.

” مواردی که برای ثبت شرکت و ضمانت اجرایی کاری بدانید”

جرایم ذکر شده به وسیله  اداره امور مالیاتی مربوطه و با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی ‌روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی  و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده خواهد شد.
رأی هیأت مذکور قطعی ولازم الاجرا است ‌و جریمه ذکر شده غیر قابل بخشش است

از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون ‌قابل وصول خواهد بود.

 

استفاده از شماره اقتصادی دیگران چه مسئولیت هایی در پی دارد؟

تبصره ۱

استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به‌ مالیات بر درآمد است

همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که‌ شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته  مسئولیت‌ تضامنی خواهند داشت‌.

تبصره ۲

در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری کنند

متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره ‌اقتصادی خودداری بکند

اگر چه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی‌ کشور اعلام کند مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.

تکلیف اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل

تبصره ۳ ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ‌بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (۹۵) این قانون مکلف به نگهداری‌ صورت حساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال ‌بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید صورت حساب های فوق را به‌ آنان ارائه دهند.

در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد ( 10% ) صورت حساب های ارائه نشده خواهند شد.

“  ثبت شرکت خود را به ما بسپارید تلفن : ۸۸۲۱۴۸۲۱ (۰۲۱ )

 

پیوند :  ثبت شرکت 

منبع : http://www.mashhoor.ir

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه