نمونه کامل شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود

  • 22 اسفند 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

نمونه کامل شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود   1- نام كامل شركت و نوع آن: شرکت ……………………………… (با مسئوليت محدود). 2- موضوع شركت: ……………………….. 3- نشاني كامل مركز اصلی: ………………………. کد پستی: ……………………… نشاني كامل شعبه شركت (در صورت تعيين مدير نام مديران شعبه): ندارد / دارد (با ذکر مشخصات دقیق مدیران شعبه و آدرس […]

نمونه کامل شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود

 
1- نام كامل شركت و نوع آن: شرکت ……………………………… (با مسئوليت محدود).
2- موضوع شركت: ………………………..
3- نشاني كامل مركز اصلی: ……………………….
کد پستی: ………………………
نشاني كامل شعبه شركت (در صورت تعيين مدير نام مديران شعبه): ندارد / دارد (با ذکر مشخصات دقیق مدیران شعبه و آدرس شعبه).
4- اسامی شركاء يا موسسين:
1. نام و نام خانوادگی: ……………………. با شماره ملی …………………….. نشانی: ……………………… کد پستی: ……………………
2. نام و نام خانوادگی: ……………………. با شماره ملی …………………….. نشانی: ……………………… کد پستی: ……………………
3. نام و نام خانوادگی: ……………………. با شماره ملی …………………….. نشانی: ……………………… کد پستی: ……………………
5- مبدا تشكيل شركت و مدت آن: اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری ………………….
مدت فعاليت شركت نامحدود / محدود (با ذکر تاریخ).
6- سرمايه شركت عبارت است از:
مبلغ ………………… ریال نقدی و مبلغ 0 ریال غير نقدی.
7- ميزان سهم الشركه هر يک از شركاء:
1-7 آقای / خانم ………………………. به شماره ملی …………………..  مبلغ ……………….. ریال.
2-7 آقای / خانم ………………………. به شماره ملی …………………..  مبلغ ……………….. ریال.
3-7 آقای / خانم ………………………. به شماره ملی …………………..  مبلغ ……………….. ریال.
8- اسامی كليه اعضاي هيات مديره با ذكر سمت آنان و دارندگان حق امضاء:
1-8 آقای / خانم ………………………….. به شماره ملی ……………………………… به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره.
2-8 آقای / خانم ………………………….. به شماره ملی ……………………………… به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره.
3-8 آقای / خانم ………………………….. به شماره ملی ……………………………… به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره.
كليه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد های اسلامی با امضای ……………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
نکته: مورد پیش گفته در ارتباط با وضعیت حق امضا در شرکت به عنوان مثال ذکر گردیده است اما دارای حالت های گوناگونی است که می توانید به دلخواه خود و بر اساس تصمیم شرکاء، یکی از حالت های آن را برای شرکت خود انتخاب نمایید. برای آشنایی بیشتر با وضعیت حق امضا در شرکت بر روی آن کلیک نمایید.
 9- ترتيب تقسيم سود شركت به نسبت سهم الشرکه می باشد.
 10- موقع رسيدگی به حساب ساليانه سود شركت از اول فروردین ماه هر سال و به بیست و نهم اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت می باشد.
 11- انحلال شركت مطابق ماده 114 قانون تجارت خواهد بود.

 

در پایان لازم به ذکر است این نمونه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود که در فوق ذکر شده است، نمونه ای است جامع و کامل که نیازهای اکثریت متقاضیان ثبت شرکت با مسئولیت محدود را تامین می نماید. پیشنهاد می کنیم قبل از هر اقدامی ضمن تماس با موسسه حقوقی مشهور با کارشناسان خبره ثبتی و وکلای پایه یک با تجربه ما مشاوره حقوقی داشته باشید تا بتوانید با مشاوره هایی که خدمت شما ارائه می گردد بهترین تصمیم را اتخاذ نمایید.
شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه