انواع ورشکستگی تاجر

 • 9 دی 1396
 • محسن شیخ ها
 • 2 پرسش و پاسخ

انواع ورشکستگی تاجر   ورشکستگی تاجر دارای انواع گوناگونی است که هر کدام از آنها دارای آثار و احکام مختص به خود است و وقتی تاجری ورشکسته می شود، تشخیص این موضوع که کدامیک از انواع ورشکستگی شامل حال او می شود با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است. ما در این مقاله به ذکر […]

انواع ورشکستگی تاجر

 

ورشکستگی تاجر دارای انواع گوناگونی است که هر کدام از آنها دارای آثار و احکام مختص به خود است و وقتی تاجری ورشکسته می شود، تشخیص این موضوع که کدامیک از انواع ورشکستگی شامل حال او می شود با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است.
ما در این مقاله به ذکر انواع ورشکستگی تاجر پرداخته ایم و هر کدام را توضیح داده ایم.
1) ورشکستگی عادی
2) ورشکستگی به تقصیر که خود به دو دسته تقسیم می گردد:
الف) ورشکستگی به تقصیر اختیاری
ب) ورشکستگی به تقصیر اجباری
3) ورشکستگی به تقلب

 

ورشکستگی عادی:

ورشکستگی عادی نوعی از ورشکستگی است که معلول جریانات عادی امور و عوامل پیش بینی نشده می باشد و در این حالت تاجر مرتکب تقصیر و تقلبی نشده است.
در ورشکستگی عادی ، تاجر ورشکسته مسئولیت کیفری ندارد.

 

ورشکستگی به تقصیر اجباری:

در این حالت قاضی باید الزاما تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.
مواردی که دادگاه باید الزاما حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر نماید عبارتند از:
1) زیادتر بودن مخارج شخصی و خانوادگی تاجر نسبت به درآمد او در زمان قبل از ورشکستگی.
2) اگر تاجر مبالغ عمده ای صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت، موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است، یا به عبارت دیگر انجام معاملات غیر متعارف با سود کاملا احتمالی.
3) انجام معاملاتی چون خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از قیمت روز بازار و یا کسب پول به گونه ای که به مصلحت وی نباشد، به منظور به تاخیر انداختن در امر ورشکستگی.
4) ترجیح یکی از طلبکاران بر طلبکاران دیگر پس از توقف.

 

ورشکستگی به تقصیر اختیاری :

در این حالت قاضی ممکن است تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.
در واقع در این حالت الزام وجود ندارد و بلکه در اختیار قاضی است که با توجه به بررسی ها و تحقیقاتی که به عمل می آورد، شخص تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام بنماید یا خیر.
مواردی که دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر نماید عبارتند از:
1) اگر به حساب شخصی دیگر و بدون آنکه عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که با توجه به وضعیت مالی تاجر در زمان انجام آن تعهدات، تعهدات فوق سنگین و فوق العاده باشد، یا به عبارت دیگر تعهد غیر متعارف به نفع دیگری کند.
2) اگر تاجر از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده باشد و این موضوع را ظرف 3 روز از تاریخ ناتوانی در پرداخت بدهی های خود به دادگاه اعلام نکند وصورت حساب دارائی و دفاتر تجارتی خود را تسلیم دادگاه ننماید.
3) نداشتن دفاتر تجاری یا نقص یا بی ترتیبی در آنها.
4) ذکر نکردن بدهی ها و مطالبات در صورت دارائی به طور دقیق.
نکته قابل ذکر در اینجا این است که صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در موارد فوق الذکر منوط بدان است که تاجر در امور فوق مرتکب تقلب نشده باشد، چرا که در این صورت باید حکم ورشکستگی به تقلب او را صادر نمود، نه حکم ورشکستگی به تقصیر را.
ورشکستگی به تقصیر جرم محسوب می گردد.

 

ورشکستگی به تقلب :

در ورشکستگی به تقلب ، در واقع تاجر ورشکسته نمی باشد، ولی دست به اقداماتی میزند تا خود را ورشکسته و ناتوان از پرداخت بدهی های خود معرفی نماید.
در موارد ذیل حکم ورشکستگی به تقلب تاجر صادر می گردد.
1) اگر تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود نموده باشد.
2) اگر تاجر ورشکسته قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده باشد یا به واسطه تبانی و معاملات صوری از بین برده باشد.
3) اگر تاجر ورشکسته خود را به طور تقلبی به میزانی که در حقیقت بدهکار نیست، خود را بدهکار وانمود کند.
ورشکستگی به تقلب نیز مانند ورشکستگی به تقصیر  جرم محسوب می گردد.

 

پیوند: موسسه حقوقی مشهور ، ورشکستگی تاجر ، وضعیت معاملات تاجر ورشکسته چگونه است؟ ، اداره تصفیه امور ورشکستگی

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید 2 دیدگاه
 • سامان همدانی پاسخ

  باسلام. من کدیر عالم شرکتی بودم که پس از خروج بنده و انتقال کل سهامم به اشخاص دیگر و پس از گذشت 2 سال که اشخاص دیگری مدیر و سهامدار بودند، شرکت توسط دادگاه ورشکسته اعلام شده و متوقف شده است.
  یعنی زمانیکه بنده نه سمتی و نه سهامی داشتم. آیا مسئولیت یا تعهدی متوجه من هست یا خیر؟

  21 خرداد 1399 در 15:57
 • افتخار پاسخ

  عالی

  29 آذر 1397 در 08:25