تفاوت سفته با برات چیست؟

  • 3 فروردین 1399
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

تفاوت سفته با برات   تفاوت سفته با برات چیست؟ سفته و برات هر دو از اسناد تجاری محسوب می شوند اما تفاوت های مهمی با هم دارند. برات سند تجاری ای است که تعداد ماده های قانونی زیادی از قانون تجارت در بخش اسناد تجاری را به خود اختصاص داده است، امّا همین مواد […]

تفاوت سفته با برات

 

تفاوت سفته با برات چیست؟ سفته و برات هر دو از اسناد تجاری محسوب می شوند اما تفاوت های مهمی با هم دارند. برات سند تجاری ای است که تعداد ماده های قانونی زیادی از قانون تجارت در بخش اسناد تجاری را به خود اختصاص داده است، امّا همین مواد قانونی در پاره‌ای از موارد در مورد سفته و چک نیز مطابقت و کاربرد دارد.

 

در تجارت داخل کشور، برات خیلی کاربردی ندارد امّا در بحث تجارت بین الملل بسیار پر اهمیت و دارای کاربردهای فراوانی است.

 

یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده، تفاوت سفته با برات است که در این گزارش، آنچه در مورد این نوع از اسناد تجاری لازم است بدانید ذکر شده است.

تفاوت سفته و برات چیست؟

 

در برات معمولا سه نفر ذیل شرکت دارند:

 

الف) محیل (برات کش)

 

ب) محال له (دارنده برات)

 

پ) محال علیه (پرداخت کننده وجه برات)

 

اما در سفته تنها دو نفر شرکت دارند:

 

الف) متعهد

 

ب) متعهد له

 

موضوع قبولی در سفته وجود ندارد، زیرا حواله بر عهده شخص دیگری نیست که احتیاج به قبولی وی باشد.

 

در برات مکان و چگونگی پرداخت وجه شرط اصلی است. هرگاه گیرنده وجه برات، مطالبه یا اعتراض کند، آثاری بر آن مترتب است. اما در سفته که بدهکار آن را امضا می کند وجود محل اهمیتی نخواهد داشت. به این معنا که در موعد مقرر باید سفته پرداخت شود.

 

د️ر برات قید اسم محتال (طلبکار) الزامی است. زیرا از شرایط اساسی برات این است که اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می شود ذکر شود. اما در سفته می‌توان به نام حامل، بدون ذکر اسم شخص معینی سفته را صادر کرد.

 

صدور برات یک عمل ذاتاً تجاری است اما صدور سفته در صورتی یک عمل تجاری به شمار می آید که طرفین معامله، تاجر یا صراف یا بانکدار باشند.

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه