تکمیل دفاتر قانونی و موارد رد دفاتر

  • 14 آبان 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

موارد رد دفاتر قانونی را با هم بررسی میکنیم رد دفاتر قانونی   موارد رد دفاتر:   ماده ۲۰: تخلف کردن از تکالیف مقرر در این نوع  آیین نامه در موارد زیر سبب رد دفاتر می شود. ۱- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا […]

موارد رد دفاتر قانونی را با هم بررسی میکنیم

رد دفاتر قانونی

رد دفاتر قانونی و مواردی که باید از آن اطاع داشته باشید را برایتان باز گو می کنیم

رد دفاتر قانونی و مواردی که باید از آن اطاع داشته باشید و مواردی که باید از آن اطاع داشته باشید

 

موارد رد دفاتر:

 

ماده ۲۰:

تخلف کردن از تکالیف مقرر در این نوع  آیین نامه در موارد زیر سبب رد دفاتر می شود.
۱- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
۲- عدم ثبت کردن یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
۳- تراشیدن، پاک کردن و محو کردن  و از بین بردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده می باشد.
۴- تاخیر داشتن در تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در

تبصره های ۲ الی ۴ ماده ۱۳ و ماده ۱۷ و تاخیر تحریر دفتر کا زاید بر حد مجاز مندرج در ماده ۱۴ این آئین نامه.
۵- ثبت نکردن عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده ۱۵ این آئین نامه.
۶- در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳

این آئین نامه در مواردی که دفاتر ذکر شده به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده بشود

غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.
۷-  ارائه ندادن دستور العمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می کنند

ثبت شرکت مشهور

۸- تطبیق نداشتن مندرجات دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده ۱۷ این آئین نامه تهیه و تنظیم گردیده است

با اطلاعات و موارد موجود در سیستم های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.
۹- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.
۱۰- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانویس.
۱۱ – درصورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشین های الکترونیکی ظرف مهلت های مقرر در مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۷ آئین نامه (با در نظر گرفتن مقررات تبصره های ماده ۱۳) قطعی نشده باشد.
(هرگونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریق ثبت های حسابداری اصلاح گردد)

ثبت شرکت مشهور

۱۲- تهیه و تنظیم صورتهای مالی بدون رعایت کردن  مقررات ماده ۱۸ این آئین نامه برای اشخاص حقوقی مشمولین بند الف ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰٫
۱۳- اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ این آئین نامه اقدام نشده باشد.
۱۴- در صورتی که مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نکنند

ماده ۲۱) هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم

در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید،

قادر است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد ومدارک اعلام نمایند.

 

آئین نامه در اجرای تبصره

این آئین نامه در اجرای تبصره (۲)

ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به پیشنهاد شماره ۳۸۴/۲۱۱ تاریخ ۱۰/۱/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور

در پنج فصل و بیست ویک ماده و دوازده تبصره در تاریخ ۱۰/۱/۸۲

به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید است و مقررات آن از اول فروردین سال ۸۲ لازم الاجرا می باشد

نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد

در مورد سال مالی که از ۱/۱/۸۲ به بعد آغاز میگردد جاری بوده باشد

نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می باشد.

 

پیوند : دفاتر قانونی ، موسسه حقوقی مشهور ، ثبت شرکت 

منبع : http://www.mashhoor.ir

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه