ثبت اختراع در ایران

  • 22 مهر 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

راهنمای ثبت اختراع در ایران ثبت اختراع و ثبت شرکت ثبت شرکت مشهور ثبت اختراع   برای ثبت اختراع به کجا می روید برای ثبت آن؟ جهت  ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مراجعه کنید آیا به جز استان تهران ثبت اختراع در مکتن های دیگری صورت می‌گیرد؟ خیر، در حال […]

راهنمای ثبت اختراع در ایران

ثبت اختراع و ثبت شرکت

ثبت شرکت مشهور

" ثبت اختراع و مشاوره با  ثبت شرکت مشهور "و داشتن اظلاعات مفید

” ثبت اختراع و مشاوره با  ثبت شرکت مشهور “

ثبت اختراع

 

برای ثبت اختراع به کجا می روید برای ثبت آن؟
جهت  ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مراجعه کنید
آیا به جز استان تهران ثبت اختراع در مکتن های دیگری صورت می‌گیرد؟
خیر، در حال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران و درسازمان ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی انجام می‌پذیرد.

برای ثبت اختراع چه مدارکی لازم است؟

جهت ثبت اختراع باید مدارک زیر تکمیل و به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تحویل شود:
اظهارنامه ثبت اختراع در ۳ نسخه:

اظهارنامـه ثبت اختـراع فـرم مخصوصـی می باشد که جزء اوراق بهادار است

درخواست کننده باید از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره کـل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی آن را تهیه و نسبت به تکمیل و امضای آن اقدام نماید .
توصیف مشروح اختراع در ۳ نسخه:
اختراع مورد ادعای مختـرع بـاید به طور کـامل شرح داده شود.

در شرح اختراع باید تمام جنبه‌های ادعایی اختراع به طور واضح بیان گردد.
در تهیه شرح اختراع از کاغذهای۴ A استفاده شود.
نقشه‌های اختراع در ۳ نسخه:
نقشه کامل اختراع باید با مرکب و از روی مقیـاس متـری تهیه و ذیل نقشه‌ها را متقاضی یا وکیل او امضاء نمایند.
نقشه‌های اختراع باید روی کاغذ ۳۴ سانتی‌متـر طـول و ۲۲ سانتی‌متـر عـرض رسـم گردند و فقط از یک روی کاغذ استفاده شود.
ادعا در ۳ نسخه:
در صورتی که اختراع با ارائه راه‌حل عملی چه مشکلی را حـل مـی‌کنـد و چه مزایایـی دارد و اطلاعاتـی کـه میزان حمایت ناشی از حق ثبت را مشخص نماید.
فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعان
قبض رسید بانکی حق‌الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع.

سوالات خود را از ثبت شرکت مشهور بپرسید؟

آیا برای ثبت اختراع حتماً‌ باید خود مخترع اقدام نماید؟

خیر، ثبت اختراع می‌تواند از سوی وکیل مخترع تقاضا شود.

در این صورت تقاضانامه باید به همراه اصل وکالتنامه با رونوشت یا فتوکپی برابر اصل شده ضمیمه اظهارنامه شود.
سیستم ثبت اختراع در کشور ما چگونه است؟
سیستم ثبت اختراع در کشور ما، سیستم اعلامی است. بر اساس این سیستم، ثبت اختراع طبق ادعای مخترع صورت می‌گیرد.

یعنی ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت، ادعای مخترع (با رعایت اینکه اختراع در حیطه حمایت ثبت قرار دارد یا خیر) به ثبت می‌رسد.
اعتبار ورقه (سند) اختراع چند سال است؟
در ایران مدت زمان اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضای مخترع ۵ یا ۱۰ یا ۱۵ و یا نهایتاً به ۲۰ سال خواهد بود که باید صراحتاً در ورقه ثبت اختراع قید شود.

در صورت قبول یا رد اختراع چه اقداماتی انجام می‌گیرد؟

در صورت قبول اختراع مراحل ثبت اختراع به صورت آگهی تهیه شده و جهت درج در روزنامه رسمی کشور تحویل متقاضی یا وکیل او می‌گردد. پس از درج در روزنامه رسمی یک نسخه از روزنامه به اداره مالکیت صنعتی ارائه و گواهینامه ثبت اختراع به وسیله اداره مزبور کامل شده و یک نسخه از توصیف، ادعا و نقشه اختراع ضمیمه و قیطان‌‌کشی شده با امضاء مدیر کل و ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تسلیم متقاضی یا وکیل قانونی او می‌شود.
در صورت رد اختراع، کتباً (برگ اخطار اداری) به متقاضی یا وکیل قانونی او ابلاغ می‌گردد.

در این صورت متقاضی یا وکیل قانونی او می‌تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقدیم دادخواست و شکایت از تصمیم اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به مراجع ذی‌صلاح قضایی مستقر در تهران اقدام نماید. چنانچه در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالکیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نشود، دیگر ادعا در مراجع ذی‌صلاح قضایی مسموع نخواهد بود.

ارزیابی و تأیید علمی اختراع چیست و مرجع قانونی آن کجاست؟

به خاطر  از ارزیابی و تأیید علمی اختراع جست‌وجو و بررسی علمی سند اختراع به وسیله متخصصان مربوطه با استفاده از تجارب علمی، مشاوره‌ها و بانک‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی است و طبق قانون این ارزیابی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از طریق مراکز علمی و تحقیقاتی کشور صورت می‌گیرد.

آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع اجباری است؟
خیر، اختیاری است. تقاضا برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع هم می‌تواند هم از طریق شخص متقاضی و هم از طریق اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی صورت گیرد.

ثبت شرکت مشهور همراه با متخصصین مجرب در خدمت شما

آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع هزینه‌ای در بر دارد؟

هم اکنون  خیر.
آیا برای ارزیابی و تأیید اختراع شرایط خاصی وجود دارد؟
برای پذیرش تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع شرایط زیر ضروری است:
الف) ثبت اولیه اختراع در مراجع حقوقی (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی) و ارائه ورقه ثبت؛
ب) ارائه تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع، همراه با مدارک کامل و مستند اختراع ثبت شده؛
ج) ارزیابی و تأیید علمی اختراع بیش از ۲ بار انجام نخواهد گرفت؛ بدین معنی که در صورت رد اعتبار علمی اختراع متقاضی، تنها یک بار دیگر ارزیابی علمی آن از سوی مرجع دیگری غیر از مرجع بررسی کننده اولیه، امکان‌پذیر است

جهت درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به کجا باید بروید؟

برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع لازم می باشد که به اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری واقع در تهران، خیابان انقلاب، میدان فردوسی، خیابان فرصت جنوبی، شماره ۷۱، طبقه پنجم مراجعه شود.

علاوه بر اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری، برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع می‌توان به مراجع منطقه‌ای زیر نیز مراجعه کرد.
تهران بزرگ: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، دانشگاه تهران واحدهای(IP)
مرجع منطقه‌ای مرکزی کشور: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان واحد(IP)
مرجع منطقه‌‌ای جنوب کشور: شیراز، دانشگاه شیراز واحد(IP)
مرجع منطقه‌ای شرق کشور: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد (واحدIP )
مرجع منطقه‌ای شمال‌غربی کشور: تبریز، دانشگاه تبریز واحد(IP)

” مشاوره در باره حمایت از تکمیل اختراع و تجاری‌سازی را به عهده ثبت شرکت مشهور “

جهت درخواست حمایت از تکمیل اختراع و تجاری‌سازی اختراع به کجا می‌توان مراجعه کرد؟

برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع می‌توان مستقیماً به مراکز رشد و برای تجاری‌سازی اختراع مستقیماً به پارک‌های فناوری مراجعه کرد. علاوه بر موارد فوق، کلیه مراجع منطقه‌ای و اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری آماده راهنمایی و معرفی متقاضیان به مراکز رشد و پارک‌های فناوری و دیگر نهادها و سازمان‌های حمایت‌کننده از نوآوران، هستند. نشانی، تلفن و نمابر کلیه مراکز رشد و پارک‌های فناوری را می‌توان از اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری دریافت کرد.

آیا جهت ثبت اختراع در خارج از کشور حمایت مالی صورت می‌گیرد؟

بله، مخترعانی که اختراعات آنها واجد شرایط زیر باشند، می‌توانند از حمایت مالی ثبت در خارج از کشور به میزان ۵۰ درصد کل هزینه برخوردار شوند.
الف) اختراع آنها در داخل کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی) به ثبت رسیده باشد.
ب) ارزیابی و تأیید علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری و یا مراجع منطقه‌ای دریافت کرده باشند.
ج) وکیل قانونی خود را انتخاب و معرفی کرده باشند.
د) برای اختراع خود طرح کسب و کار (Business plan) تهیه کرده باشند.
ه) فرم‌های مربوط به WPIS را تکمیل کرده باشد.
ی) مجوز حمایت مالی را از کمیته تخصصی ثبت اختراعات در خارج کسب کرده باشند

پیوند :  ثبت اختراع ، اختراع ، ثبت شرکت

منبع : http://www.mashhoor.ir

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه