آیا خودمان می توانیم ثبت شرکت نماییم؟

  • 30 مرداد 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

آیا خودمان می توانیم ثبت شرکت نماییم؟ شرایط تاسیس شرکت ثبت شرکت     فعالیت های تجاری در زمان معاصر ، میزان   بسیار گسترده تر از قبل گردیده و بخش زیادی از این فعالیت ها در قالب شرکت های تجاری صورت میگیرد.قانون مدنی در ماده ی 571شرکت را اینگونه تعریف می کند:شرکت عبارت است […]

آیا خودمان می توانیم ثبت شرکت نماییم؟

شرایط تاسیس شرکت

ثبت شرکت

 

ثبت شرکت

ثبت شرکت

 

فعالیت های تجاری

در زمان معاصر ، میزان   بسیار گسترده تر از قبل گردیده و بخش زیادی از این فعالیت ها در قالب شرکت های تجاری صورت میگیرد.قانون مدنی در ماده ی 571شرکت را اینگونه تعریف می کند:شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.

بایددرنظرداشته باشیدکه شرکت تجاری در قانون تجارت تعریف نشده ، بلکه فقط اقسام آن شمرده شده است که بااستفاده ازمبانی واصول حقوقی، دکترین و نظرات اساتید برجسته علم حقوق وروحقان ونمیتوان ی مشرکت تجاری رااین چنین تعریف کنیم: شرکت تجاری عبارت از آن است که بر اساس قرارداد، دو یا چند نفر هر کدام مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجاری انجام می دهند و سود و زیان به دست آمده را تقسیم می کنند.

شرکت های تجاری

شرکت هایتجاری اختیاری بوده و در نتیجه ی قراردادو اراده افرادتشکیل می شوند.

قرارداد شرکت مثل اکثر عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت معاملات نظیر قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن بودن موضوع قرارداد و مشروعیت جهت معامله رادارا باشد ، و علاوه بر شرایط عمومی ، شرایط اختصاصی شرکت از جمله وجود شرکا، همکاری شرکا، سرمایه گذاری، اشتغال به معاملات تجاری و تقسیم سود و زیان نیز بایدرعایت  شود .با رعایت همه ی این شرایط، شرکت تشکیل شده محسوب می گردد سپس به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت نیز رسیده شود چراکه نظربه اهمیت شرکته ای تجاری واثراتی که برآن مترتب است(منجمله داشتن شخصیت حقوقی)، دولت باید حتی المقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت از این  طریق مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می کند ،  بلکه فوایدبسیار مهم دیگری هم دارد که از لحاظ شرکای شرکت و مراجعین آن ، دارای اهمیت بسیارزیادی است.

“  ثبت شرکت خود را به ما بسپارید تلفن : ۸۸۲۱۴۸۲۱ (۰۲۱) 

اگرچه برای تشکیل شرکت های تجارتی بصورت واقعی و قانونی حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است ،ولی برای اینکه قانون شرکت را به رسمیت بشناسد و شرکت بتواند بعنوان شخص حقوقی معرفی شده و از حمایت های قانونی برخوردار شود ضرورت بسیار دارد که مراحل تشکیل و تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی صورت پذیرد.

ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی بهتر اشخاص حقوقی است ،  بلکه از نظر قانون در صورتی که شرکتی که به امور تجاری اشتغال داشته باشد و بصورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت درنیامده و به ثبت نرسد دارای آثاری است.

از جمله آنکه شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که این مساله دارای مسئولیت های سنگینی برای شرکا شرکت خواهد بود.

حال با توجه به آنکه اهمیت ثبت شرکت و قوانینی که راجع به آن الزام آور است برشمردیم در پی پاسخ به سوالات ذیل هستیم:

 چگونه می توان تاسیس شرکت کرد؟  و آیا خود ما نیز قادر به تاسیس شرکت هستیم؟

در پاسخ یه این سوال باید بگوییم امروزه با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی ،

افراد می توانند با انجام مراحل اینترنتی به سهولت اقدام به ثبت شرکت نمایند.

همچنین ثبت صورتجلسه ی تغییرات شرکت ها نیز اینترنتی شده است

و افراد می توانند به جای مراجعه ی حضوری به اداره ی کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری،

از طریق سامانه ی اینترنتی http:sherkat.ssaa.ir اقدام به ثبت شرکت و تغییرات شرکت نمایند.

” مواردی که برای تاسیس شرکت لازم است را بدانید”

لذا ازاین راه امکان دسترسی به آخرین اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و آخرین وضعیت صورت جلسه ی ابرازی، مدارک مورد نیاز، بخشنامه ها و شیوه نامه ی اجرایی ثبت شرکت ها و اطلاع رسانی های آنی و همین طور پیگیری درخواست ثبت شرکت و تغییرات به راحتی امکان پذیر است وکافیست متقاضیان با ورود به سامانه ی ثبت شرکت ها، فرم ها و اطلاعات درخواستی مربوطه را تکمیل نمایند.

همچنین راهنمای انجام فرآیند پذیرش درخواست های انواع ثبت تاسیس و تغییر و …

شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیزدر سامانه ی اینترنتی فوق الذکر قابل دسترسی می باشد.

شما قادرید پس از ورود اطلاعات در سامانه ی اینترنتی و دریافت کد رهگیری از طریق همین سامانه تصمیمات اخذ شده را دنبال نموده و از نتیجهآن کاملا مطلع شوید.

علاوه بر مشخصات متقاضی برای تکمیل فرم مربوطه، می بایست  مواردذیل درسامانه مشخص گردد:

نام شرکت: شرکت باید دارای نام مخصوصی برای خود باشد.

زیرااشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی باید دارای نام باشند تا بهتر تشخیص داده شوند

و به همین دلیل است که انتخاب نام برای شرکت ضروری و از اقدامات اولیه است.

سرمایه ی شرکت:

سرمایه از مهم ترین و اساسی ترین عوامل تجارت بوده و یکی ازراه های مهم کسب منفعت و اعتبار بیشتر، داشتن سرمایه بیشتر است.

هر شرکت باید دارای سرمایه باشد تا بتواند از نتیجه عملیات و فعالیت های خود منتفع شود و همچنین یکی از راههای تشخیص اعتبار و اهمیت شرکت هامیزان سرمایه ی آن ها است.

در قانون برای میزان سرمایه شرکت سقفی تعیین نشده و شرکا به هر مقدار که توانایی وتمایل داشته باشند می توانند سرمایه را افزایش دهند.

سهام شرکا:

سرمایه ی هر شرکت سهامی به قطعاتی مساوی تقسیم می شود که به کدام از قطعات سهم می گویند.

پس سهم عبارت از قطعاتی است که مجموعه ی آن سرمایه را تشکیل داده است.

در قسمتی از ماده ی 24لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهم چنین تعریف شده

(سهم قسمتی است از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص کننده ی میزان مشارکت وتعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد).

 

نوع شرکت:

طبق ماده ی 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری بر هفت قسم است:

1)شرکت سهامی

2)شرکت با مسئولیت محدود

3)شرکت تضامنی

4)شرکت مختلط غیر سهامی

5)شرکت مختلط سهامی

6)شرکت نسبی

7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

موضوع  فعالیت شرکت:

موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای انجام آن تشکیل و  تاسیس شده باشد.

موضوع شرکت باید مشروع و متضمن منافع عقلانی باشد و الا از موارد بطلان شرکت خواهد بود.

مدیران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز نمایند و در صورت تجاوز،

عمل آن ها برای شرکت اثر قانونی ندارد

در صورت تفریط یا تعدی کلیه ی مدیران متضامناً مسئول جبران خسارت صاحبان سهام می باشند.

مدت زمان  فعالیت:

احتمال داردشرکتبرای مدت محدودی مثلاً چند ماه یا چند سال تشکیل شود و نیز ممکن است برای مدت نا محدودی باشد.در صورتی که برای مدت معین باشد باید مدت آن دقیقا معلوم گردد و اثر آن این است که با

انقضا مدت ،تاسیس شرکت به خودی خودمنحل وبرچیده میشود.

درمادهی 83 لایحهاصلاحی قانون تجارت آمده است: هرگونه تغییردرمواداساسنامه را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد و مسلم است که مدت شرکت نیز یکی از موارد مذکور در اساسنامه است.از این جهت مجمع عمومی فوق العاده می تواند مدت را تمدید و یا این که به ملاحظاتی مدت شرکت را تقلیل دهد.

مرکز اصلی  شرکت ونشانه ی صحیح آن:

مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره ی آن است که معمولاً مجامع عمومی در آن تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند.مرکز اصلی شرکت که در واقع اقامتگاه شرکت است از حیث ابلاغ اخطاریه ها و دادخواست ها و اوراق رسمی اهمیت دارد و اگر شرکت غیر از مرکز اصلی چند مرکز دیگر برای عملیات فنی یا …داشته باشد ،  ازنظرمقامات قانونی واشخاص ثالث فقط مرکزاصلی موردتوجه بوده وسایرمراکزمربوط به مناسبات داخل ی شرکت است.همین طوراگرشرکت شعبه یاشعبات ی داشته باشدودراساسنامه قیدشودبایدمحل آنهاتعیین شود.

پس از طی این مراحل ، کارشناس اداره ثبت شرکت ها به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد  ،

اگردارای نقص باشدبرای شمادرسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گرددوبایدنقص رارفع نماییدودرصورت عدم نقص اطلاعات،آن راتاًییدمی کند.پس ازپذیرش این ترنتی ازطریق سامانه واخذتاًییدیه ی پذیرش،بایدنسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری برای تحویل مدارک جدا  خودداری کنید.

 

مسئول اداره ثبت شرکت ها

سپس مسئول اداره،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و اقدام بعدی ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد.به موجب ماده ی 47 قانون ثبت اسناد و املاک شرکت نامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و الا طبق دستور ماده ی 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.چون ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ی ثبت،موجب پیچیدگی کارمی شود،ازاین جهت به موجب مقررات مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری به دوائرثبت شرکت هادرمرکزوشهرستان هااجازه ی ثبت شرکت نامه داده شده ودرحقیقت دفترثبت شرکت نامه دراین مورد به منزله ی دفتر اسناد رسمی می باشد.

اقدام پس از ثبت شرکت نامه رسمیت یافتن آن بین شرکا است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکا تماماً ذیل آن را امضا و مطابقت ثبت را با اصل شرکت نامه تصدیق خواهند نمود.شایان ذکراست دفتر مذکور قانونی است و به امضای نماینده ی دادستان محل رسیده است.

سپس متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید. ازسایراقدامات مسئول دفتر،  احرازهویت متقاضیان،اخذامضاازمتقاضی ان درذیل ثبت دردفتر،تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت باسندبرابراست،تعیین شماره ی ثبت شرکت،نوشتن شماره ی ثبت دراظهارنامه وشرکت نامه ی شرکت واسنادمالکیت اموالم تعلق به شرکت می باشدکه اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت می رسد،مسئول ثبت دفتر،تشکیل پرونده داده ودرروی آن ازلحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید،یک نسخه اساسنامه وشرکت نامه واظهارنامه،تحویل موسسین میگردد و درصورتی که سندمالکیته موجودداشته باشد،به مدیران تحویل می گرددونسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکت نامه و پیش نویس آگهی را که ضمیمه پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد. اقدام نهایی،  تحریروصدورآگهی تاسیس شرکت می باشدکه آخرین گام جهت ثبت Company  تلقی میشود.

نتیجه آنکه: 

چنانچه ملاحظه شد با مکانیزه شدن فرایند تاسیس شرکت ،

می توانیم خودمان به راحتی اقدام به تاسیس شرکت نمائیم

ودرواقع این سامانه نقش تسریع درثبت شرکت هاراداردکه راه رابرای بهینه سازی خدمات گشوده است.

مسلماً با ارایه ی این  خدمات درفضای مجازی،مراجع اتبه سازمان ها به طورچشمگیری کاهش یافته

ومانندگذشته نیازی به حضورارباب رجوع به ادارهی ثبت شرکت هانمی باشد.

همچنین بطورقابل توجهی درزمان وهزینه ی متقاضیان نیزصرفه جویی می گردد

وارایه ی خدمات برای متقاضیان سهل و آسان شده است.

پیوند : ثبت شرکت تاسیس شرکت

منبع : http://www.mashhoor.ir

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه