قوانین حاکم بر تاسیس و ثبت شرکت های تعاونی

  • 20 شهریور 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

قوانین و مقررات تاسیس و ثبت شرکت های تعاونی شرکت تعاونی       شرکت تعاونی   علاوه بر شرکت های موضوع قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه اصلاحی قانون تجارت راجع به شرکت های سهامی عام و خاص، عرف شرکت هایی را می شناسد که به استثنا موارد خاصی، از مقررات سنتی حقوق تجارت […]

قوانین و مقررات تاسیس و ثبت شرکت های تعاونی

شرکت تعاونی

 

شرکت تعاونی و قوانینی که باید بدانید

شرکت تعاونی و قوانین و مقرراتی که باید رعایت کنید

 

 

شرکت تعاونی

 

علاوه بر شرکت های موضوع قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه اصلاحی قانون تجارت راجع به شرکت های سهامی عام و خاص، عرف شرکت هایی را می شناسد که به استثنا موارد خاصی، از مقررات سنتی حقوق تجارت پیروی و تبعیت نمی کنند.

شرکت های دولتی عمده ترین این نوع شرکت ها حساب می شوند که تابع قانون و اساسنامه ی خود می باشند، جز در صورتی که قانون و اساسنامه ی آن ها، در خصوص موضوع خاصی پیش بینی نکرده باشد که تنها در این صورت از لایحه اصلاحی قانون تجارت تبعیت می کنند.

همین طور شرکت های مختلف دیگری همچون شرکت های تعاونی نیز وجود دارند که تابع قوانین خاص مربوط به خود هستند

 

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری  اسلامی  ایران

در سال  1370، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری  اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید

ماده اول قانون ذکرشده، هدف های بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را می شمارد و در حقیقت غایت نهایی شرکت های تعاونی را نیل به اهدافی همچون ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه از جهت رسیدن به اشتغال کامل و همچنین  پیش گیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص، جهت تحقق عدالت اجتماعی معرفی می کند.

 

بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

در فصل پنجم قانون، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به 2 نوع شرکت تعاونی اشاره می کند:

1 -تعاونی های تولید    

2- تعاونی های توزیع

 

تعاونی های تولید:

تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی  می باشند که درامور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت،معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این موارد فعالیت می کنند.

تعاونی های تولید در همه ی اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم خاص دارند.

 

تعاونی های توزیع:

تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.

تعاونی های چند منظوره

غیر از این دو نوع تعاونی، در تبصره ی 2 ماده ی 8 قانون فوق الذکر، به تعاونی های چند منظوره نیز اشاره شده است و به نظر می رسد که منظور مقنن تعاونی هایی است که ترکیبی از تولید و توزیع دارند.

مثلاَ شرکت تعاونی که با هدف عمران روستایی خاص و تهیه ی آذوقه برای ساکنین همان روستا ایجاد شده است.

 

سرمایه لازم برای ثبت شرکت تعاونی چگونه تامین می شود؟

طابق ماده ی 21، هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تادیه و در مواردی که به شکل  نقدی و جنسی می باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

اعضا ی تعاونی موظف اند مبلغ پرداخت نشده ی سهم خود را ظرف مدت زمان مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.

سهم اعضا در تامین سرمایه ی شرکت های تعاونی برابر می باشد مگر آن که مجمع عمومی تصویب نماید که برخی از اعضا سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی ها تعیین می نماید.

ممکن است در ابتدای تاسیس، اعضای شرکت تعاونی قادر نباشند کلیه ی سرمایه شرکت را تامین کنند، در چنین حالتی طبق ماده ی 17 حداقل 51 درصد سرمایه باید به وسیله ی اعضا تامین شود و در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و بقیه را ادارات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری از قبیل مشارکت به عنوان کمک در تامین یا افزایش سرمایه در اختیار تعاونی قرار دهند بدون آن که خود عضو آن باشند.

 

تاسیس شرکت تعاونی

برای تاسیس شرکت تعاونی وجود حداقل 7 نفر عضو ضروری است.

ممکن است در موارد خاصی وزارت تعاون، برای برخی از شرکت های تعاونی تعداد بیشتری را بعنوان حداقل اعضا تعیین کند.

موسسین، باید مجمع عمومی موسس را دعوت کنند.

طبق ماده ی 31 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: مجمع عمومی عبارتست از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند.

 

وظایف مجمع موسس به شرح زیر است:

*- تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات

*-  دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

*- تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره  و سایر وظایف مجمع عمومی

پس از تشکیل شدن اولین جلسه ی رسمی مجمع عمومی و تعیین هیات مدیره

وظایف هیات موسس خاتمه پیدا می کند.

 

مجمع عمومی عادی

 

اعضایی که با مصوبه ی اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند

می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.

تصویب اساسنامه ی تعاونی با حداقل دوسوم اعضا اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود.

پس از تشکیل مجمع عمومی عادی و انتخاب اعضای هیات مدیره ،هیات مدیره مکلف است فوراَ نسبت به ثبت شرکت اقدام و در این رابطه باید اسناد و مدارک ذیل تقدیم اداره ی ثبت شرکت ها شود.

 

*- صورت جلسه ی تشکیل مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا ی هیات مدیره ی منتخب و بازرسان

*- اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی

*- درخواست کتبی ثبت

*- طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون

*- رسید پرداخت مقدار لازم جهت تامین سرمایه ی شرکت

*- مدارک مربوط به دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

 

پیوند : شرکت تعاونی ، ثبت شرکت ، شرکت های تعاونی ، تاسیس شرکت

منبع : http://www.mashhoor.ir

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه