ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

نمونه کامل اظهارنامه شرکت سهامی خاص

اسفند ۱۷, ۱۳۹۶
ادمین

نمونه کامل اظهارنامه شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

۱- نام شرکت: ……………………………………. (سهامی خاص).                    
۲- موضوع شرکت: ……………………………….
۳- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز مورد نظر باشد، با تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام: سرمایه شرکت مبلغ ………… ریال نقد و مبلغ ۰ ریال غیر نقد ، …………… ریالی بانام و منقسم به ………. سهم ……………. ریالی با نام می باشد.
۴-  میزان سهام و تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است، در مورد آورده غیرنقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیفیت آورده غیرنقدی اطلاع حاصل نمود.
مبلغ ………………… ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک …………………. و شماره حساب ……………………. به تاریخ …………………… پرداخت گردیده و مبلغ ………………… ریال در تعهد سهامداران می باشد.
مشخصات آورده غیرنقدی: ندارد / دارد (با ذکر مشخصات دقیق آورده های غیر نقدی).
۵- مرکز اصلی شرکت: ………………………………
کدپستی: …………………………………………….
۶- نشانی کامل شعب و کدپستی شرکت و نام مدیران آن: ندارد / دارد (با ذکر مشخصات کامل نشانی، کدپستی شعب و نام مدیران آن).
۷- مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت: تاریخ ثبت شرکت از ……………… به مدت نامحدود / محدود (با ذکر دقیق مدت).
۸- مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند:
آقای / خانم ………………… به سمت مدیرعامل، آقای / خانم ………………… به سمت رئیس هیات مدیره، آقای / خانم ……………… به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت ………………………… انتخاب گردیدند.
۹- کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک و بروات و سفته ها و سایر اوراق عادی و تجاری با امضای هر یک از اعضا هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
نکته مهم: این ترتیب وضعیت حق امضا در شرکت بصورت نمونه و مثالی ذکر شده و شما برای مطالعه دقیق وضعیت حق امضا در شرکت می توانید با کلیک بر روی آن مقاله مرتبط با آن را مطالعه فرمایید.
۱۰- نام مدیرعامل ، شماره ملی و حدود اختیارات آن در شرکت
آقای / خانم ………………… با کد ملی ………………………  به نشانی: ……………………………
کدپستی: …………………………
حدود اختیارات: طبق اساسنامه.
۱۱- بازرسان اصلی و علی البدل شرکت:
آقای / خانم …………………… با شماره ملی ……………………..  به نشانی: …………………………. کدپستی: …………………………….. به سمت بازرس اصلی و آقای / خانم ……………….. با شماره ملی …………………… به نشانی: …………………………… کدپستی : ………………………….. به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ……………….. انتخاب گردیدند.
۱۲- اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۲ تبصره می باشد که در جلسه مورخ ……………… ساعت ………. به تصویب رسیده است.
۱۳- نام روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی …………………. انتخاب گردید.
۱۴- هویت کامل و اقامتگاه موسسین و تعداد سهام بانام و بی نام و سهام ممتاز و محل امضاء موسسین:
الف- اشخاص حقیقی:
۱. نام و نام خانوادگی ……………. به شماره ملی …………….. تعداد سهام ….. سهم بی نام /  با نام عادی / ممتاز ، به نشانی : ……………………… کدپستی: ……………….
۲. نام و نام خانوادگی ……………. به شماره ملی …………….. تعداد سهام ….. سهم بی نام /  با نام عادی / ممتاز ، به نشانی : ……………………… کدپستی: ……………….
۳. نام و نام خانوادگی ……………. به شماره ملی …………….. تعداد سهام ….. سهم بی نام /  با نام عادی / ممتاز ، به نشانی : ……………………… کدپستی: ……………….
۴. نام و نام خانوادگی ……………. به شماره ملی …………….. تعداد سهام ….. سهم بی نام /  با نام عادی / ممتاز ، به نشانی : ……………………… کدپستی: ……………….
ب- اشخاص حقوقی: ندارد / دارد (با ذکر دقیق مشخصات شخصیت حقوقی و ذکر مشخصات نماینده آن).
در پایان لازم به ذکر است چنانچه در مورد ثبت شرکت ، اظهارنامه شرکت سهامی خاص یا اساسنامه شرکت سهامی خاص نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید می توانید ضمن تماس با  موسسه حقوقی مشهور  به سادگی از مشاوره حقوقی کارشناسان خبره ثبتی و وکلای پایه یک دادگستری موسسه بهره مند گردید. 

 

لینک کوتاه: کپی لینک
مشاوره تخصصی در امور حقوقی و ثبتی شما شروع مشاوره

مطالب مشابه

نظرات و بازتاب ها

نظر خود را ارسال کنید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰