اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به چه معناست و چگونه انجام می شود؟

  • 26 دی 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

اعاده اعتبار تاجر ور شکسته به چه معناست و چگونه انجام می شود؟      در ابتدا تعریفی کوتاه از ورشکستگی: اگر تاجر اعم از آنکه شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی (شرکت تجاری)، در تادیه وجوهی که برعهده اوست دچار توقف گردد، به منظور حفظ حقوق طلبکارانش از تصرف در اموال خود ممنوع می […]

اعاده اعتبار تاجر ور شکسته به چه معناست و چگونه انجام می شود؟

 

 

 در ابتدا تعریفی کوتاه از ورشکستگی:

اگر تاجر اعم از آنکه شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی (شرکت تجاری)، در تادیه وجوهی که برعهده اوست دچار توقف گردد، به منظور حفظ حقوق طلبکارانش از تصرف در اموال خود ممنوع می گردد و به چنین حالتی که تاجر از تصرف در اموال خود منع می گردد، ورشکستگی می گویند.
پس از صدور حکم ورشکستگی، قواعد خاص ورشکستگی، که اعاده اعتبار تاجر ورشکسته قسمت پایانی آن است، بر اموال و مطالبات و دیون تاجر ورشکسته و تصفیه دیون او حکومت می نماید.

 

تعریف اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

 به این معنی است که تاجراهلیت تجاری خود را بازیابد و از حالت ورشکستگی خارج شود و مجددا بتواند بر اموال خود تصرف نماید.

 

اعاده اعتبار تاجر ورشکسته چگونه انجام میشود و اقسام آن کدام است:

1) اعاده حقی (واقعی)
2) اعاده قانونی (حکمی)
اعاده حقی (واقعی): هر تاجر ورشکسته ای که تمامی بدهی های خود را با متفرعات آن (خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات) و هزینه هایی که به آن تعلق گرفته است را کاملا بپردازد، حقا اعاده اعتبار می نماید.
البته منظور خسارت تاخیر تادیه مربوط به دوران قبل از توقف است، زیرا بنابر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 155 برای بعد از تاریخ توقف خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.
اعاده قانونی (حکمی): اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به صورت قانونی وقتی انجام می شود که شروط سه گانه ذیل موجود باشد:
الف) حداقل 5 سال از تاریخ اعلام ورشکستگی گذشته باشد.
ب) تاجر صحت عمل خود (حسن نیت و توجه به دستورات دادگاه و مدیر تصفیه) در این مدت را اثبات نموده باشد.
ج) اگر با تاجر قرارداد ارفاقی منعقد شده باشد و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد، یا در غیر این صورت کلیه طلبکاران او را بری الذمه کنند یا به اعاده اعتبار او رضایت دهند.

 

نکته1:

اعاده قانونی موجب برائت تاجر از باقیمانده بدهی های او نیست.
یعنی اگر بخشی از دیون تاجر پرداخت نشده باشد، و او اعاده اعتبار قانونی حاصل نماید، چنین اعاده ای موجب بری الذمه شدن تاجر از پرداخت بقیه دیون نیست و او همچنان نسبت به بقیه دیون دارای مسئولیت است.

 

نکته 2:

اعاده منوط به این است که این اشخاص ابتدا از حیث جزایی، اعاده حیثیت نمایند:
1) اشخاص ورشکسته به تقلب.
2) اشخاصی که برای یکی از جرایم سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت درامانت محکوم شده اند.

 

مقالات مرتبط:

وضعیت معاملات تاجر ورشکسته چگونه است؟ 

اداره تصفیه امور ورشکستگی

تصفیه امور تاجر ورشکسته

انواع ورشکستگی تاجر

ورشکستگی تاجر

قرارداد ارفاقی

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه