راهنمای تاسیس و ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

  • 30 شهریور 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

ثبت شعبه شرکت خارجی    شرکت‌های خارجی پس از توافق تاریخی برجام بین کشور عزیزمان ایران و کشورهای قدرتمند جهان موسوم به 1+5 و با توجه به آمارهای رسمی منتشره از سوی نهادهای متولی، شاهد حضور گسترده شرکت های خارجی در کشورمان برای سرمایه گذاری و بهره مندی از بازار بکر و جذاب 80 میلیونی […]

ثبت شعبه شرکت خارجی

 

 شرکت‌های خارجی
پس از توافق تاریخی برجام بین کشور عزیزمان ایران و کشورهای قدرتمند جهان موسوم به 1+5 و با توجه به آمارهای رسمی منتشره از سوی نهادهای متولی، شاهد حضور گسترده شرکت های خارجی در کشورمان برای سرمایه گذاری و بهره مندی از بازار بکر و جذاب 80 میلیونی ایران هستیم که این موضوع باعث شده است که شرکت های مختلف خارجی از اقصی نقاط جهان، بسیار بیشتر از گذشته به حضور پر رنگ و رسمی در ایران داشته باشند و برای نیل به این هدف اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران می نمایند.
موسسه حقوقی مشهور
با توجه به این مهم که ما در موسسه حقوقی مشهور ، طی سالیان اخیر پرونده های متعددی را در خصوص ثبت شعبه شرکت خارجی ، ثبت نمایندگی شرکت خارجی و همچنین دعاوی متعدد حقوقی، کیفری و ثبتی شرکت های خارجی را در ایران و خارج از ایران با موفقیت انجام داده ایم و آنها را به سر انجام مطلوب رسانده ایم و دارای تجارب علمی و عملی مطلوبی در این زمینه هستیم، شما موکلین گرامی می توانید چنانچه نیاز به هر کدام از خدمات تخصصی فوق الذکر داشتید با ما از طرق ارتباطی مختلفی که وجود دارد در تماس باشید تا ضمن بهره مندی از مشاوره تخصصی با وکلای پایه یک و با تجربه دادگستری، خدمات مورد نیازتان را در اسرع وقت و با بهترین کیفیت از موسسه مشهور دریافت نمایید.
قوانین و مقررات و مراحل ثبت شعبه شرکت خارجی
در این مقاله سعی داریم با توجه به تجاربی که در این زمینه داریم
شما را با قوانین و مقررات و مراحل ثبت شعبه شرکت خارجی بیشتر آشنا نمائیم.
کدام شرکت های خارجی اجازه دارند نسبت به ثبت شعبه در ایران اقدام کنند؟
در واقع یکی از مهمترین شروط ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران منوط است به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی، یعنی چنانچه در کشور متبوع شرکت خارجی که متقاضی ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران است، ثبت شعب یا نمایندگی های شرکت های ایرانی تجویز شده باشد، شرکتهای آن کشور نیز می توانند متقابلا نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.
کدام زمینه ها برای  فعالیت شعبه شرکت های خارجی در ایران قابل انجام هستند؟
1- در ماده یک آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي (مصوب 13/02/1378) زمینه های فعالیت شعبه شرکت خارجی در ایران ذکر گردیده است که در ذیل به آیین نامه فوق اشاره می نمائیم.
آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي
ماده 1
شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود،  شركت قانوني شناخته مي شوند
مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع
مي توانند براي فعاليت در ايران در زمينه هاي زير براساس مقررات اين آيين نامه  و ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند:
1- ارائه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي .
2- انجام عمليات اجرايي  قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.
3- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران .
4- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث.
5- افزايش صادرات غيرنفتي جمهوری ُاسلامي ايران.
6- ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فناوري.
7- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي  كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد.
از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ،  بيمه و بازرسي كالا، بانكي، بازاريابي و غيره .
 ماده 2
شعبه شركت خارجي ،‌ واحد محلي تابع شركت اصلي است
مستقيما موضوع و وظايف شركت اصلي را در محل ،  انجام مي دهد.
فعاليت شعبه در محل، تحت تام و با مسئوليت شركت اصلي خواهد بود.
ماده 3
شركتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند
اطلاعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند.
1- اساسنامه  شركت،‌ آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.
2- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت.
3- گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي شركت و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه در ايران ، تعيين نوع  و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه ، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.
ماده 4
نماينده شركت خارجي،  شخص حقيقي يا حقوقي است
براساس قرارداد نمايندگي، انجام بخشي از موضوع و وظايف شركت طرف نمايندگي را در محل بر عهده گرفته است.
نمايندگي شركت خارجي، نسبت به فعاليتهايي تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي در محل انجام مي پذيرد
مسئوليت خواهد داشت.
ماده 5
اشخاص حقيقي ايراني يا اشخاص حقوقي كه متقاضي ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران هستند
موظفند، ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به همراه  درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند:
1- تصوير مصدق قرارداد موضوع ماده (4)  اين آيين نامه .
2- مدارك شناسايي شخص متقاضي‌: براي اشخاص حقيقي، تصوير شناسنامه و نشاني اقامتگاه قانوني و براي اشخاص حقوقي، اساسنامه شركت و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده، نزد مراجع ذيربط.
3- ارائه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي، ‌در زمينه امر پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي.
4- اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط.
5- گزارش فعاليتهاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و  ضرورت اخذ نمايندگي.
6- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي
7- معرفي وزارتخانه ذيربط.
 ماده 6
اشخاصي كه مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذيربط لغو ميشود مكلفند، در مهلت تعيين شده توسط اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي ،  نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.
تبصره – شركتهايي كه مجوز فعاليت آنها تمديد نمي شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.
ماده 7
شعبه شركتهاي خارجي كه نسبت به ثبت شعبه خود در ايران اقدام نموده و به فعاليت مي پردازند موظفند
هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط ارايه نمايند.
ماده 8
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين آيين نامه موظفند
گزارش فعاليت شعبه يا نمايندگي در ايران را همراه با صورتهاي مالي حسابرسي شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي به دستگاههاي ذيربط ارسال دارند. حسابرسي مذكور تا زماني كه آيين نامه اجرايي تبصره 4  ماده واحده قانون استفاده ازخدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان  حسابدار رسمي – مصوب 1372 – اعلام نشده است،  توسط سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي  مورد قبول دستگاه ذيربط كه شركاي آن افراد حقيقي تاييد شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسي باشند، انجام مي گيرد.
ماده 9
اداره امور شعبه يا نمايندگي ثبت شده طبق اين آيين نامه ، بايد توسط يك يا چند شخص حقيقي مقيم ايران انجام گيرد.
ماده 10
به منظور برخورداري شركتهاي خارجي از مزاياي اين آيين نامه و استمرار فعاليت آنها  شركتهاي خارجي كه تاقبل از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، در ايران، از طريق شعبه يا نمايندگي خود فعاليت مي كرده اند مكلفند، اطلاعات و مدارك موضوع مواد 3 و5 اين آيين نامه را به دستگاههاي ذيربط ارايه داده و وضعيت خود را با آيين نامه تطبيق دهند.
مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت خارجی
در این قسمت از مقاله، مراحل مختلف ثبت شعبه شرکت خارجی و نیز مدارک و فرم های مورد نیاز را بررسی می نماییم.
الف) مراحل ثبت شعبه شرکت خارجی
برای ثبت شعبه شرکت خارجی ، نماینده یا وکیل قانونی شرکت خارجی پس از تهیه مدارک مربوطه به شکل ذیل اقدام نماید :
1-  با در دست داشتن اسناد و مدارک به ثبت شرکت فردا (جهت ثبت نمایندگی خارجی) مراجعه
نام شرکت خارجی توسط مسئول تعیین نام در صورت رعایت کلیه موارد مرتبط با راهنمای تعیین نام مورد تائید قرار می گیرد.
تذکر: توجه شود که نام اخذ شده عین نام کامل شرکت خارجی با  قید شعبه یا نمایندگی باشد و از ترجمه نام یا اختصار آن اکیدا خودداری گردد.
۲- پس از تعیین نام مدارک تکمیلی به واحد پذیرش تاسیس اداره ثبت شرکت ها تحویل می گردد تا نسبت به ورود اطلاعات در سیستم مکانیزه اقدام گردد.
۳ – در واحد پذیرش اداره ثبت شرکتها  رسیدی که در آن تاریخ مراجعه مشخص شده اخذ  می گردد .
۴- در تاریخ تعیین شده با ارایه اصل رسید  به قسمت اعلام نتیجه جهت مطابقت  و تائید صحت اطلاعات درج شده در سیستم  و تعیین کارشناس تاسیس مراجعه می کند.
۵- در مرحله کارشناسی، پس از ممیزی شکلی و ماهیتی در صورت عدم نیاز به اخذ مجوز  از مراجع  ذیربط  در خصوص موضوع فعالیت  و نداشتن ایرادات دیگر  نسبت به  تهیه پیش نویس آگهی تاسیس اقدام می گردد.
۶- در صورتی که ثبت موضوع فعالیت نیازمند اخذ مجوز باشد، نامۀ استعلام آن صادر می گردد .
۷- پس از تهیه پیش نویس ، متقاضی می تواند نسبت به پرداخت کلیه حقوق ثبتی که در ذیل پیش نویس مشخص گردیده
از طریق  بانک یا دستگاه POS  مستقر در اداره و یا از طریق سایر شعب بانک ملی ایران به  حساب های مربوطه اقدام نماید .
۸- متقاضی پس از پرداخت هزینه ها نسبت به اخذ امضا رئیس اداره یا معاون وی اقدام می نماید.
۹- مفاد پیش نویس آگهی تائید شده جهت تکمیل امضا و گواهی  ” ثبت با سند برابر است ”
در دفتر ثبت  شرکت ها  ثبت گردیده و نسبت به  اعطای شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی اقدام می گردد.
” ثبت شعبه شرکت خارجی ” 
10- متقاضی نسبت به اخذ آگهی تاسیس از دبیرخانه اقدام نموده و  نسخه اصلی آن را  به نمایندۀ روزنامه رسمی مستقر در اداره جهت پرداخت هزینه های چاپ و اخذ رونوشت برابر با اصل آن  تحویل می دهد .
۱۱- یک نسخه از آگهی تأسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل و رسید اخذ می شود.
ب) مدارک و اطلاعات لازم جهت ثبت شعبه شرکت خارجی
1- در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی و سایر اطلاعات اقدام گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان مدیر شعبه تعیین میگردند بایستی نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر ملی که از طریق سایت سازمان امور مالیاتی قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر ملی باشد، اقدام نمایند.
2- درخواست کتبی شرکت مادر
3- اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده
اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.
4- گزارش توجیهی مدیرشعبه در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد:
  • اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت
  • تبیین دلایل و ضرورت تاسیس شعبه در ایران
  • تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
  • برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
  • نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور شعبه
5- ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود
در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ابلاغ می شود
نسبت به لغو مجوز و انحلال شعبه و براساس تشریفات قانونی اقدام نماید .
(موضوع ماده 6 آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران)
6- تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده   باشد.
7- چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیین گردیده باشند
ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.
8- آخرین گزارش مالی تائید شده
پیوند : ثبت شرکت 
منبع : http://www.mashhoor.ir

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه