واخواهی به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

  • 29 اسفند 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

واخواهی به چه معناست و چه شرایطی دارد؟   واخواهی به چه معناست؟ واخواهی عبارت است از اعتراض یا شکایتی که محکوم علیه غایب، نسبت به حکم غیابی انجام می دهد. دادگاه صالح به رسیدگی نیز همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی است.   شرایط صدور حکم غیابی چیست؟ 1- خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا […]

واخواهی به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

 

واخواهی به چه معناست؟

واخواهی عبارت است از اعتراض یا شکایتی که محکوم علیه غایب، نسبت به حکم غیابی انجام می دهد.
دادگاه صالح به رسیدگی نیز همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی است.
 

شرایط صدور حکم غیابی چیست؟

1- خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند.
2- بطور کتبی نیز دفاع نکرده باشند.
3- اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
حکم دادگاه نسبت به خواهان همیشه حضوری است و فقط  نسبت به خوانده می تواند حکم غیابی صادر شود.
اعتراض نسبت به حکم غیابی است که جزئا یا کلا علیه خوانده باشد، بنابراین در صورتی که حکم غیابی در قسمتی به سود خواهان و در قسمتی دیگر به سود خوانده صادر شود و نسبت به آن اعتراض شود، در خواست واخوانده مبنی بر فسخ آن بخش از حکم که به زیان او صادر شده است در مرحله ی  واخواهی در هیچ صورتی پذیرفته نمی شود.

مهلت واخواهی از احکام غیابی چقدر است؟

در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی یا قانونی شده باشد، مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است که از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی آغاز می شود.
در صورتی که محکوم علیه غایب خارج از مهلت دادخواست واخواهی تقدیم نماید، دادگاه قرار رد دادخواست واخواهی را صادر می نماید، اما اگر محکوم علیه غایب که به سبب عذر موجه نتواست در مهلت مقرر واخواهی نماید، می تواند پس از مهلت مذکور دادخواست واخواهی خود را تقدیم نماید در این صورت دادگاه ابتدا به ادعای او رسیدگی می نماید و در صورتی که آن را موجه تشخیص دهد، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می نماید که در این صورت اجرای حکم، به درخواست محکوم علیه متوقف می شود.
در صورتی که واخواهی پس از اجرای حکم غیابی مطرح و حکم به نفع واخواه صادر شود، خواهان بدوی ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی نسبت به واخواه می باشد. مطالبه خسارت در این زمینه مستلزم اقامه ی دعوا و اثبات ارکان مسئولیت مدنی است. البته در اثبات تقصیر خوانده ی این دعوا ارائه حکم صادره از مرحله ی واخواهی، که قطعی شمرده شود، کفایت می کند.
 

امکان طرح دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله واخواهی وجود دارد؟

در مرحله ی واخواهی تقاضای جلب شخص ثالث توسط واخواه (محکوم علیه حکم غیابی) بایستی توامان با دادخواست جلب ثالث به دفتر دادگاه تسلیم شود، اما توسط واخوانده (محکوم له حکم غیابی) بایستی در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض واخواهی جهات و دلایل واخوانده اظهار و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث تقدیم دادگاه گردد.
 

اجرای حکم غیابی به چه ترتیبی است؟

1- با پایان یافتن مهلت اعتراض و عدم شکایت محکوم علیه نسبت به حکم غیابی، به درخواست محکوم له دستور اجرای حکم صادر و اقدامات اجرایی انجام میگیرد.
2- اجرای حکم غیابی مشروط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود، اما در دو مورد اجرای حکم غیابی نیازی به معرفی ضامن یا اخذ تامین ندارد که عبارت است:
الف: دادنامه یا اجراییه ابلاغ واقعی شده باشد و محکوم علیه در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ نامه، واخواهی نکرده باشد.
ب: اجرای حکم غیابی صادره در دعاوی غیر مالی ذاتی مانند: طلاق، نسب، حجر، وقف منوط به معرفی ضامن یا دادن تامین نمی باشد.
مهلت نگهداری تامین تا زمانی است که احراز شود محکوم علیه غایب از مفاد حکم غیابی آگاه شده و نسبت به آن در مهلت مقرر، شکایت ننموده است.
در پایان لازم به ذکر است چنانچه در دادگاهی بصورت غیابی محکوم واقع شده اید و تصمیم دارید به نحو احسن از خود دفاع نمایید، یا در ارتباط با طرح دعوا و یا دفاع از دعوای طرح شده بر علیه شما نیاز به مشاوره حقوقی دارید، می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی مشهور از خدمات تخصصی وکلای پایه یک با تجربه و خبره ما بهره مند گردید.

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه