جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر

  • 10 فروردین 1397
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر و مجازات آن تعریف جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده است سو استفاده نماید مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید […]

سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر و مجازات آن

تعریف جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر

هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده است سو استفاده نماید مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر شده است.
بطور مثال اگر کسی کاغذ سفیدی را امضاء کرده و آن را به دیگری داده و از وی می خواهد که متن مشخصی را بر روی آن بنویسد ولی گیرنده  سفید امضاء بر خلاف دستور صاحب امضاء، در ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضاء به وی نوشته و بدین ترتیب موجب ورود خسارت به صاحب امضاء می گردد و با انجام این کار می تواند موجب تحقق جرم سفید امضاء گردد.
امضاء یا مهر در ورقه باید قبل از درج مطالب یا تکمیل آنها در سند به منظور تصدیق و تایید بعدی آنها به عمل آمده باشد. بنابراین کسی که از ورقه سفید واجد امضاء یا مهر مثلا یک نام علمی سیاسی یا هنری که به عنوان خاطره و یادگاری به عمل آمده سوء استفاده نماید و مطالبی به زیان وی بالای آن بنویسد مرتکب خیانت در امانت از طریق سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء شده است.
 

شرکت در جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر

در صورتی که بیش از یک نفر در ارتکاب جرم مذکور شرکت داشته باشد و این جرم مستند به رفتار همه شرکت کنندگان باشد،  شرکت در جرم سفید امضاء مطرح می شود و در این صورت مجازات هر یک از شرکا جرم مجازات فاعل مستقل آن جرم یعنی برای هر شریک 1 تا 3 سال حبس خواهد بود.
 

مجازات مرتکب جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء و شروع به آن چیست؟

الف) مجازات شروع به جرم مذکور بسته به انتخاب قاضی، یکی از موارد ذیل است:
1) شلاق تعزیری 31 تا 74 ضربه.
2) حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال. 
3) جزای نقدی بیش از 20 تا 80 میلیون ریال.
ب) مجازات  اصلی جرم مذکور:  1 تا 3 سال حبس می باشد.

تخفیف مجازات مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر :

در خصوص مرتکب این جرم در صورت احراز جهات تخفیف، قاضی می تواند مجازات مرتکب این جرم را تخفیف دهد.
 

راههای اثبات جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر :

1) اقرار، با اقرار اگرچه یک مرتبه هم باشد این جرم ثابت می شود.
2) شهادت، با شهادت دو مرد عادل این جرم اثبات می شود.
3) علم قاضی.
در پایان لازم به ذکر است چنانچه تصمیم به طرح دعوا یا دفاع از دعوای طرح شده بر علیه شما در موضوعات مختلف کیفری، حقوقی، ثبتی، خانواده و غیره را دارید، توصیه می نماییم قبل از هر اقدامی مشاوره حقوقی داشته باشید و برای این منظور می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی مشهور از راهنمایی، مشاوره و خدمات کارشناسان حقوقی خبره و وکلای پایه یک با تجربه موسسه ما بهره مند گردید.
شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه