بررسی دقیق حقوق ضامن در وام های بانکی و شرایطی که در پی دارد

  • خانه
  • بررسی دقیق حقوق ضامن در وام های بانکی و شرایطی که در پی دارد
  • 8 اسفند 1398
  • محسن شیخ ها

حقوق ضامن در وام های بانکی   در ارتباط با حقوق ضامن در وام های بانکی ، دو سال پیش اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه‌ای مشورتی را صادر کرد که در روزهای اخیر مکرراً در فضای مجازی بازنشر شده است.   بر اساس این نظریه، «بانک ها و موسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات […]

حقوق ضامن در وام های بانکی

 

در ارتباط با حقوق ضامن در وام های بانکی ، دو سال پیش اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه‌ای مشورتی را صادر کرد که در روزهای اخیر مکرراً در فضای مجازی بازنشر شده است.

 

بر اساس این نظریه، «بانک ها و موسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدا از مدیون اصلی ندارند؛ مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد».

 

در این نوشته تلاش شده است تا پس از طرح صورت مساله‌ای که منجر به صدور این نظریه مشورتی شده است، مبانی نظری و آثار آن بر روابط میان بانک ها و مشتریان مورد بررسی قرار گیرد.

 

فرض کنید شخصی ضامن شخص دیگری شده است تا بانک به آن شخص تسهیلاتی اعطا کند. دریافت کننده تسهیلات، در بازپرداخت اقساط تسهیلات قصور می کند و بانک نیز با گذشت چند ماه یا حتی چند سال از قصور بدهکار اصلی، به ضامن رجوع نمی کند و حتی به ضامن خبر هم نمی دهد که بدهکار اصلی، اقساط خود را نمی پردازد.

 

بعد از گذشت مدت طولانی، بانک نامه ای به ضامن می نویسد و به او اعلام می کند که اولاباید اصل تسهیلات را بازپرداخت کند؛ ثانیا باید سود تسهیلات مزبور را بپردازد و ثالثا جریمه تاخیر (یا وجه التزام تاخیر) را پرداخت کند.

 

ضامن در مقام دفاع عنوان داشته است که پرداخت اصل و سود را قبول دارد و به این تعهد عمل می کند؛ اما در رابطه با جریمه تاخیر، از آنجا که بانک به وی اطلاع نداده است که بدهکار اصلی، در بازپرداخت تسهیلات قصور کرده است، نباید او را به خاطر تاخیر مقصر دانست و از وی به خاطر این امر خسارت دریافت کرد.

 

به عبارت دیگر، اگر بانک از همان ابتدای کار به ضامن اطلاع می داد که بدهکار اصلی تعهد خود را انجام نمی دهد، ضامن نیز در همان زمان اقدام به بازپرداخت اصل و سود می کرد و به این ترتیب، خسارت تاخیری بر عهده وی قرار نمی گرفت.

چرا بار تقصیر بانک بر دوش ضامن باشد؟!

 

حال که بانک در اطلاع رسانی به ضامن قصور کرده است، چرا باید ضامن خسارت تاخیر را پرداخت کند. نظریه مشورتی اداره حقوقی در پاسخ به این پرسش می گوید، تعهد ضامن، تابع تعهد بدهکار اصلی است و از آنجا که بدهکار اصلی باید جریمه تاخیر را هم بپردازد، بانک نیز چنین تکلیفی بر عهده دارد. از سوی دیگر، اگر در قرارداد شرط نشده باشد که بانک باید در این خصوص به ضامن اطلاع رسانی کند، چنین تکلیفی بر عهده بانک نیست و می تواند به ضامن اطلاع ندهد که بدهکار اصلی بازپرداخت را انجام نمی دهد و در عین حال، از ضامن خسارت تاخیر را دریافت کند.

 

نظریه فوق، هم از جهت عدالت و انصاف و هم از منظر تکنیک حقوقی قابل انتقاد به نظر می رسد و اجرای آن، از جهت عملیاتی نیز مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد.

 

نخست اینکه از یکسو تکلیف نامتناسب و نامعقولی را بر دوش ضامن می گذارد و از سوی دیگر، به بانک اجازه می دهد از خلا موجود و از بی عملی خود به نحو غیرعادلانه منتفع شود.

 

نامتناسب بودن و نامعقول بودن این تکلیف از آن رو است که ضامن خبر ندارد بدهکار اصلی در پرداخت تعهدات خود قصور کرده است، اما باید خسارت این قصور را بپردازد. به عبارت دیگر، ضامن مسوول امری قلمداد شده که بر آن کنترلی ندارد و از وقوع آن هم بی خبر است.

 

انتفاع غیر عادلانه بانک نیز به این دلیل است که بانک می تواند به سادگی و با اطلاع رسانی به ضامن، باعث شود اصل و سود تسهیلات در موعد معین بازپرداخت شود و خسارت تاخیری بر کسی تحمیل نشود، اما دست روی دست می گذارد و به ضامن اطلاع نمی دهد و سپس، خسارت تاخیر تادیه را نیز علاوه بر اصل و سود از ضامن مطالبه می‌کند.

 

آیا این مصداق دارا شدن غیر عادلانه (unjust enrichment) نیست؟

 

عقل سلیم حکم می کند این رابطه نابرابر میان بانک و ضامن، منطقی و عادلانه نیست و باید اصلاح شود. دومین نقد وارد بر نظریه اداره حقوقی دادگستری، از ماده 226 قانون مدنی بر می آید که مقرر می دارد:

 

«در مورد عدم ایفای تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت کند مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده باشد، طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.»

 

در فرضی که شخصی ضامن تسهیلات دریافتی ازسوی شخص دیگری می شود، موقع انجام تعهد ضامن در هنگام عقد قرارداد مشخص و معلوم نیست که ضامن چه موقع مکلف خواهد شد پرداخت را به جای بدهکار اصلی انجام دهد. بنابراین لازم است طلبکار، انجام تعهد را از ضامن مطالبه کند تا بتواند خسارت را دریافت کند.

 

در ارتباط با حقوق ضامن در وام های بانکی مبنای نظر مشورتی اداره حقوقی چیست؟

 

مبنای نظر مشورتی اداره حقوقی این است که بانک به عنوان طلبکار، از بدهکار اصلی که همان تسهیلات گیرنده است انجام تعهد را مطالبه کرده است و همین مطالبه کفایت می کند؛ چراکه ضامن، متعهد است همه بدهی های بدهکار اصلی را بپردازد و خسارت تاخیر نیز جزو بدهی های بدهکار اصلی است. در نظریه مشورتی اداره حقوقی به این نکته توجه نشده است که ضامن، در فرضی مسوولیت انجام همه تعهدات بدهکار اصلی را بر عهده دارد که همه امتیازات و حقوقی که برای بدهکار اصلی در نظر گرفته شده برای ضامن نیز در نظر گرفته شود. یکی از این حقوق و امتیازات، مشخص بودن زمان انجام تعهد برای بدهکار اصلی است. از آنجا که بدهکار اصلی در هنگام قرارداد، زمان انجام تعهد خود را به دقت و با جزئیات می‌داند، دریافت خسارت تاخیر از او نیز معقول و منطقی است.

 

اما ضامنی که زمان اجرای تعهد خود را به دقت نمی داند و به او در این زمینه اطلاع رسانی هم نشده است، چرا باید مسوول پرداخت خسارت تاخیر باشد؟

 

به عبارت دیگر، نمی توان ضامن را در موقعیتی دشوارتر از موقعیت بدهکار اصلی قرار داد و نظریه مشورتی اداره حقوقی، عملاً موجب این می شود که ضامن، همان تعهدات بدهکار اصلی را داشته باشد، بدون آنکه امتیازات و حقوق بدهکار اصلی را داشته باشد.

 

در نهایت، پذیرش چنین دیدگاهی در عمل می تواند موجب مشکلات بسیار شود. ضامن ها باید هر ماه به بانک مراجعه کنند تا دریابند که آیا بدهکار اصلی تعهد خود را ایفا کرده است یا خیر؟ و اگر این کار را نکنند ممکن است در آینده مکلف شوند که علاوه بر اصل و سود آنچه ضمانت کرده اند، خسارت تاخیر را نیز بپردازند.

 

این نکته نیز روشن است که کلیه تسهیلاتی که در زمینه همراه بانک و اینترنت بانک و… وجود دارد، فقط به بدهکار اصلی امکان می‌دهد که وضعیت دریافت اقساط خود را به صورت برخط مشاهده کند و ضامن از چنین امکانی محروم است.

 

پس ضامن باید به طور فیزیکی به بانک مراجعه کند. حال تصور کنید کلیه ضامن های تسهیلات ارائه شده از سوی شعب بانک‌ها هر ماه به شعب مراجعه کنند و وضعیت پرداخت اقساط را استعلام و برای آن رسید کتبی دریافت کنند.

 

آیا چنین وضعیتی، در عمل به بانک ها کمک خواهد کرد و هزینه های آنها را کاهش خواهد داد؟

 

نظر شما در خصوص حقوق ضامن در وام های بانکی چیست؟ لطفاً نظرات، انتقادات و پیشنهادت خود را در ذیل همین مقاله برای ما بنویسید.

 

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3992 

 

مطالب مشابه
هک اینستاگرام چگونه ممکن است؟ معرفی روش‌های جلوگیری از هک اینستاگرام
11 خرداد 1399
هک اینستاگرام چگونه ممکن است؟ معرفی روش‌های جلوگیری از هک اینستاگرام هک اینستاگرام یکی از انواع راه‌های است که افراد متخلف و سود جو با استفاده از آن اقدام به سرقت اطلاعات شخصی و خصوصی دیگر افراد می‌کنند. ما در این مطلب قصد داریم تا به معرفی انواع روش‌های جلوگیری از هک ...
نماد اعتماد الکترونیکی چیست؟ چه تاثیری بر اعتبار وب سایت ها دارد؟
26 اردیبهشت 1399
نماد اعتماد الکترونیکی چیست؟ چه تاثیری بر اعتبار وب سایت ها دارد؟ نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد اعتبار سنجی است که جهت تایید اعتبار وب سایت ها داخلی ایران صادر شده تا کاربران بتوانند راحت تر وب‌سایت های جعلی را شناسایی کرده از وب سایت های معتبر خرید نمایند. ما در ا...
دعوای خلع ید چیست ؟ بررسی شرایط طرح دعوای خلع ید و هزینه آن
26 مهر 1399
دعوای خلع ید چیست ؟ بررسی شرایط طرح دعوای خلع ید و هزینه آن آیا از دعوای خلع ید چیزی می‌دانید؟ در قانون اساسی برای این نوع دعوا چه شرایط و مفادی تعیین شده است؟ این دعوا جزء دعاوی ملکی حقوقی است و در آن صحبت از تصرف ملک، خانه، زمین و ... مطرح می‌باشد. در این مق...
جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر
10 فروردین 1397
جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر و مجازات آن تعریف جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده است سو استفاده نمای...
هزینه دادرسی مهریه به عهده کیست؟ بررسی میزان هزینه دادرسی مهریه
31 شهریور 1399
هزینه دادرسی مهریه به عهده کیست؟ بررسی میزان هزینه دادرسی مهریه یکی از دردسرهای بزرگ خانم‌هایی که به دنبال دریافت مهریه خود هستند، هزینه دادرسی مهریه است که به دنبال راهی برای فرار از آن می‌گردند. اما پرداخت هزینه‌هایی که دادرسی مهریه به همراه دارد، به عهده کیست و...
دستور جلب عادی و جلب سیار و تفاوت آن ها
25 فروردین 1397
دستور جلب عادی و جلب سیار و تفاوت آن ها دستور جلب عادی و جلب سیار   دستور جلب به چه صورت است؟   قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود. گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که ه...
شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه