مستثنیات دین در پرداخت مهریه به چه معناست و شامل چه اموالی است؟

  • 20 خرداد 1399
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

مستثنیات دین یا اموال غیر قابل توقیف چیست؟ مستثنیات دین در پرداخت مهریه به چه معناست؟ مستثنیات دین شامل چه اموالی می‌شود؟ پاسخ تمامی این سوالات را با دنبال کردن ادامه این مطلب بگیرید.     مستثنیات دین در پرداخت مهریه به چه معناست؟   زمانی که زن تصمیم می‌گیرد از طریق مراجعه به دادگاه […]

مستثنیات دین یا اموال غیر قابل توقیف چیست؟ مستثنیات دین در پرداخت مهریه به چه معناست؟ مستثنیات دین شامل چه اموالی می‌شود؟ پاسخ تمامی این سوالات را با دنبال کردن ادامه این مطلب بگیرید.

 

مستثنیات دین در پرداخت مهریه به چه معناست و شامل چه اموالی است؟

 

مستثنیات دین در پرداخت مهریه به چه معناست؟

 

زمانی که زن تصمیم می‌گیرد از طریق مراجعه به دادگاه خانواده یا از طریق اجرای ثبت مهریه خود را از شوهرش دریافت کند، مرد از سوی دادگاه موظف به پرداخت مهریه زن می‌شود. درصورتی که مرد براساس حکم دادگاه مهریه زن را پرداخت نکند، زن می‌تواند اموال شخصی مرد را جهت توقیف به دادگاه معرفی کند و از این طریق مهریه‌اش را وصول کند. البته زن در این حالت با محدودیتی مواجه خواهد بود و آن هم این است که زن نمی‌تواند از معرفی همه اموال مرد به ویژه اموال ضروری آن به دادگاه، مهریه خود را وصول کند که به آن مستثنیات دین گفته می‌شود.

 

 

درواقع مرد نیز برای گذراندن امرار و معاش خود به یکسری اموال و وسایل ضروری نیاز دارد از این‌رو دادگاه همه اموال مرد را برای وصول مهریه زن توقیف نخواهد کرد. برای مثال اگر مرد تنها یک خانه داشته باشد که در حال زندگی کردن در آن خانه باشد آن ملک جزء اموال غیر قابل توقیف یا مستثنیات دین در پرداخت مهریه زن به حساب می‌آید که براساس قانون غیر قابل توقیف و غیر قابل فروش است. از این‌رو زن نمی‌تواند برای وصول مهریه خود آن اموال را از طریق حکم دادگاه توقیف کرده و به فروش برساند.

 

 

مستثنیات دین در مهریه شامل چه اموالی است؟

 

مستثنیات دین در پرداخت مهریه به چه معناست و شامل چه اموالی است؟

 

همانطور که اشاره کردیم اگر مرد مهریه‌ای که زن از او درخواست کرده است را به او پرداخت نکند، زن می‌تواند از طریق معرفی اموال مرد به دادگاه و توقیف آن‌ها مهریه خود را وصول کند. اما دادگاه براساس قانون تمامی اموال مرد را برای وصول مهریه زن توقیف نخواهد کرد چراکه او برای امرار معاش خود به اموال و وسایل ضروری خود نیاز دارد این اموال غیر قابل توقیف یا مستثنیات دین در پرداخت مهریه به شرح زیر می‌باشند:

 

منزل مسکونی: یکی از مستثنیات دین در مهریه، منزل مسکونی است. البته اگر مرد تنها یک منزل مسکونی داشته باشد که در حال سکونت در آن باشد امکان توقیف آن منزل مسکونی وجود نخواهد داشت اما اگر بیش از یک ملک داشته باشد سایر املاک آن برای وصول مهریه زن توقیف خواهند شد.

 

اثاثیه مورد نیاز زندگی مرد و افراد تحت تکفل آن: اثاثیه‌ای ضروری که مرد برای ادامه زندگی خود به آن‌ها نیاز دارد. در این حالت شاخص مورد نیاز، اسباب و اثاثیه‌ای است متناسب با شأن مرد.

 

آذوقه: آذوقه‌ای که مرد برای ادامه زندگی خود و افراد تحت تکفلش به آن نیاز دارد.

 

کتب و ابزارهای علمی تحقیقاتی: برای اهل علم و تحقیق که متناسب با شأن آن‌ها باشد.

 

وسایل و ابزار مورد نیاز برای کسب و کار مرد: وسایلی که مرد برای ادامه کسب و کار خود به آن‌ها نیاز دارد.

 

مبلغی که مرد به عنوان اجاره منزل پرداخت می‌کند: مبلغی که مرد به عنوان اجاره منزل به فرد صاحبخانه پرداخت می‌کند نیز از مستثنیات دین است. 

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه