مدارک، مراحل و اطلاعات مهم ثبت انحلال شرکت

اسفند 28, 1396
Mashhoor.ir
مدارک، مراحل و اطلاعات مهم ثبت انحلال شرکتReviewed by تحریریه مشهور on Mar 19Rating: 5.0مدارک، مراحل و اطلاعات مهم ثبت انحلال شرکتانحلال شرکت به چه معناست؟ مدارک ثبت انحلال شرکت کدام است؟ مراحل ثبت انحلال شرکت کدام موارد است؟ ثبت انحلال موسسه غیر تجاری چه شرایطی دارد؟ در این مقاله به تمامی سوالات فوق پاسخ داده ایم.

مدارک، مراحل و اطلاعات مهم ثبت انحلال شرکت

 

انحلال شرکت به چه معناست؟

انحلال شرکت به معنی از بین رفتن، برچیده شدن و تعطیل شدن شرکت است.
هنگامی که دو یا چند نفر سرمایه، تخصص، انرژی، کار، اندیشه و زمان خود را در قالب شرکت با یکدیگر تجمیع می کنند و اقدام به تشکیل و ثبت شرکت می نمایند در واقع یک شخصیت حقوقی جدید به نام شرکت یا موسسه را بوجود می آورند. اما این شرکت و موسسه ممکن است پس از مدتی و بنا به دلایل گوناگونی بصورت اختیاری و یا قهری به پایان دوران فعالیت خود برسد و منحل شود که با توجه به مواد گوناگونی از قانون تجارت که هر کدام اختصاص به نوع خاصی از شرکت ها اعم از شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت سهامی خاص، شرکت تضامنی، شرکت تعاونی و غیره دارند، این منحل شدن باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شده و پس از به ثبت رسیدن به عموم مردم نیز اعلام گردد.

شرکت های تجاری چگونه منحل می شوند؟

بطور کلی انحلال شرکتها از چند طریق صورت می گیرد. انحلال شرکتها یا از طریق مراجعه به مراجع ذی صلاح قضایی و به حکم دادگاه صورت می پذیرد، یا توسط ارکان تصمیم گیرنده شرکت ها صورت می گیرد، یا بوسیله صدور حکم ورشکستگی شرکت منحل می شود و همچنین در مورد شرکت های تعاونی و شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران، بوسیله دستگاه های متولی و تصمیم گیرنده شرکت منحل می گردد.
لازم به ذکر است که کیفیت مربوط به انحلال و مقام تصمیم گیرنده انحلال شرکتها و حد نصاب آن در انواع شرکت های تجاری متفاوت است.

انحلال شرکتها در اختیار کدام مجمع عمومی قرار دارد؟

انحلال شرکت ها در اغلب شرکت های تجاری در اختیار انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است و با اکثریت آراء افراد حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی فوق العاده شرکت منحل می گردد.

آیا اعلام انحلال شرکت جهت ثبت انحلال شرکت دارای محدودیت زمانی است؟

در پاسخی کوتاه باید عرض کنیم بله دارای محدودیت زمانی است.
توضیح آنکه با توجه به  بخشی از ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت، تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها باید با رعایت ماده 207 لایحه اصلاحی قانون تجارت، باید ظرف مدت 5 روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود.

مراحل ثبت انحلال شرکت کدام است؟

1- اولین گام از مراحل ثبت انحلال شرکت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصمیم به انحلال شرکت است.
2- پس از تصمیم گیری در این مورد در مجمع عمومی فوق العاده شرکت، همان مجمع باید اقدام به تعیین مدیر تصفیه نماید.
نکته: از زمان انتخاب مدیر تصفیه، وظایف و اختیارات اعضاء هیئت مدیره شرکت خاتمه یافته تلقی می شود و مدیر تصفیه نماینده شرکت منحل شده و در حال تصفیه محسوب می شود.
3- باید نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که تصمیم به انحلال شرکت گرفته و مدیر تصفیه را نیز تعیین نموده است و به امضاء شرکاء و سهامداران شرکت و مدیرتصفیه رسیده است به همراه مدارک ذیل به اداره ثبت شرکت ها از طریق باجه های پستی منتخب و بوسیله پست پیشتاز ارسال گردد.
4- پس از بررسی پرونده توسط کارشناس مرجع ثبت شرکت ها چنانچه کلیه موارد قانونی رعایت شده باشد و مدارک نیز تکمیل باشد، مرجع ثبت شرکت ها اقدام به ثبت انحلال شرکت می نماید و در سامانه اداره ثبت شرکت ها به متقاضی اعلام می شود که به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و ضمن پرداخت هزینه های قانونی مربوط به ثبت انحلال شرکت ، ذیل دفاتر مربوطه را نیز امضاء نماید و مدارک را تحویل بگیرد.
نکته: در این مرحله مدیر تصفیه شرکت و یا وکیل دادگستری می توانند به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایند و اقدامات مندرج در بند 4 را به انجام برسانند.
5- پس از این مرحله باید ثبت انحلال شرکت در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیر الانتشار مربوط به آگهی های شرکت، آگهی شده و به اطلاع عموم مردم برسد.
6- از این پس مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که در جهت تصفیه امور شرکت و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون و بدهی های شرکت به افراد خارج از شرکت و سهامداران و شرکاء است را انجام میدهد و در واقع نماینده شرکت منحل شده و در حال تصفیه محسوب می گردد.
7- پس از ثبت انحلال شرکت در تمامی آگهی ها و اوراق و نوشتجات و اسناد شرکت، باید پس از نام شرکت عبارت “در حال تصفیه” ذکر گردد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت انحلال شرکت کدام است؟

الف) مدارک ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود :
الف-1 : کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه شرکاء و مدیر تصفیه.
الف-2 : روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت.
الف-3 : اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا شرکاء و مدیر تصفیه رسیده باشد.
الف-4 : اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال شرکت را انجام می دهد،  اصل وکالتنامه نیز لازم است.
الف_5 : چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکاء تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت شرکاء باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است.
ب) مدارک ثبت انحلال شرکت سهامی خاص :
ب-1 : روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت.
ب-2 : کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه سهامداران، بازرسین و مدیر تصفیه.
ب-3 : اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا سهامداران، بازرسین و مدیر تصفیه رسیده باشد.
ب-4 : اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال شرکت را انجام می دهد،  اصل وکالتنامه نیز لازم است.
ب_5 : چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه سهامداران تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت سهامداران باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است.
ج) مدارک ثبت انحلال شرکت تضامنی :
ج-1 : کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه شرکاء و مدیر تصفیه.
ج-2 : روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت.
ج-3 : اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا شرکاء و مدیر تصفیه رسیده باشد.
ج-4 : اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال شرکت را انجام می دهد،  اصل وکالتنامه نیز لازم است.
ج_5 : چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکاء تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت شرکاء باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است.
د) مدارک ثبت انحلال موسسه غیر تجاری :
د-1 : کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه شرکاء و مدیر تصفیه.
د-2 : روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت.
د-3 : اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا شرکاء و مدیر تصفیه رسیده باشد.
د-4 : اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال شرکت را انجام می دهد،  اصل وکالتنامه نیز لازم است.
د_5 : چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکاء تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت شرکاء باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است.
در پایان لازم به ذکر است از آنجائیکه انحلال شرکت و اقدامات و الزامات قانونی قبل و بعد از آن و ثبت انحلال شرکت از موارد بسیار مهم است که دارای تبعات قانونی و حقوقی متعددی است و از امور تخصصی حقوقی و ثبتی محسوب می شود، پیشنهاد می نماییم قبل از هر اقدامی ضمن تماس با موسسه حقوقی مشهور با کارشناسان خبره ثبتی و وکلای پایه یک دادگستری باتجربه موسسه ما مشاوره حقوقی داشته باشید تا بتوانید بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ نمایید.
مشاور رایگان در امور حقوقی و ثبتی شما مشاور رایگان

مطالب مشابه

نظرات و بازتاب ها

نظر خود را ارسال کنید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد